Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

Dolní Poustevna - Malé kamenné památky v Dolní Poustevně a okolí

Projekt malých kamenných památek mapuje drobnou sakrální architekturu v Dolní Poustevně a okolí. V rámci projektu vznikla publikace o kamenných památkách, stezka po kamenných památkách, kterou tvoří tři stanoviště s infomačními tabulemi a sborník veškerých poznatků a informací o památkách nazvaný „Katalog drobných kamenných památek v Dolní Poustevně a okolí“.

PUBLIKACE

Kamenné památky v Dolní Poustevně a okolí

Publikace přináší soupis kamenných památek na územní města Dolní Poustevna (Niedereinsiedel) a přidružených osad Horní Poustevna (Obereinsiedel), Karlín (Karolinstal) a Nová Víska u Dolní Poustevny (Neudörfel) včetně obce Lobendava (Lobendau) s osadou Severní (Hielgersdorf). Výčet zahrnuje také saské město Sebnitz.

Největší procento dokumentovaných objektů zaujímají kovové kříže s ukřižovaným Kristem na kamenných soklech. Jedná se o drobné sakrální památky, které se v oblasti severních Čech hojně rozšířily od poloviny 18. století jako důsledek rekatolizace. Mnohé z těchto kovových krucifixů se zřizovaly z iniciativy místních obyvatel, často na místech rozličných tragických událostí, na památku zemřelých apod. Období budování těchto památek a jejich pečlivé udržování přetrvalo až do počátku 20. století, kdy bylo ukončeno událostmi II. světové války a následným odsunem německého obyvatelstva.  Poté následovaly desetiletí nezájmu, pustošení ba i přímého ničení až teprve s počátkem 90. let minulého století a počátkem 21. století se objevuje snaha o obnovu  a vzkříšení těchto kamenných svědků minulosti. Důsledkem takových aktivit je ostatně i tato publikace. Studium stavebně technického a  architektonického vývoje  může přispět k lepšímu porozumění současného stavu a ovlivnit jejich další osudy. To je také hlavním cílem této publikace určené nejen turistům a zájemcům o historii, ale také všem, kteří mohou s titulu svých funkcí ovlivňovat stav a vzhled  našich kamenných památek.

Soupis kamenných památek je doplněn rovněž o památníky obětem obou světových válek a originální kamenný pomník mistra Jana Husa. Do publikace byly zařazeny také obě křížové cesty na Anenském vrchu (Annaberg) a na vrcholu kopce Jáchym (Jochensberg), obě severovýchodně od Lobendavy. Bezpochyby nejcennějším objektem v oblasti je pak Dolnopoustevenská Pieta, která je zapsaná na seznamu kulturních památek ČR.

Každý dokumentovaný objekt je opatřen fotografií a samostatným heslem, kde je popsána poloha, podoba a případně i historie památky, je-li známa. Součástí této publikace je také doprovodný text obsahující historii města Dolní Poustevna v datech, dále kapitoly o obecných příčinách zřizování drobných sakrálních objektů v krajině, zvláště pak kovových křížů a příčiny pustošení památek po II. světové válce. Součástí doprovodného textu jsou také postřehy některých osobností na Šluknovský region a sakrální památky. V publikaci jsou otištěny mapky s polohou popisovaných památek a rozbor typologie kamenných soklů a užitých dekorativních prvků.

text J. Rež

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
6. 10. 2018 do 21. 12. 2018
( Šluknovský zámek 09:00 až 12:00, 12:30 až 17:00 hodin )
6. 10. 2018 do 6. 12. 2018
( Šluknovský zámek 09:00 až 12:00, 12:30 až 17:00 hodin )
9. 10. 2018 do 21. 12. 2018
( Šluknovský zámek 09:00 až 12:00, 12:30 až 17:00 hodin )
21. 10. 2018
( Dům kultury Šluknov - 14 hodin )
31. 10. 2018
( sál Domu kultury Šluknov od 16 hodin )
4. 11. 2018
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
Loutková pohádka Kašpárkova kouzelná kniha
16. 11. 2018 do 16. 11. 2018
( 19:00 hodin Šluknovský zámek )
30. 11. 2018
( nám. Míru Šluknov )
Staročeské Vánoce a rozsvícení vánočního stromku
1. 12. 2018
( kostel sv. Václava Šluknov - 19 hodin )
Varhanní koncert v kostele sv. Václava ve Šluknově
8. 12. 2018 do 8. 12. 2018
( 08:30 hodin Šluknovský zámek )
22. 12. 2018
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
Čáry máry rošťárny
16. 2. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
DĚTSKÝ KARNEVAL
1. 6. 2019
( v zámeckém parku )
Mezinárodní den dětí
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce
1. 10. 2018 do 24. 6. 2019
( 16:30 hod. - každé pondělí -II. patro Domu kultury Šluknov )

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek