Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

Dolní Poustevna - Malé kamenné památky v Dolní Poustevně a okolí

Projekt malých kamenných památek mapuje drobnou sakrální architekturu v Dolní Poustevně a okolí. V rámci projektu vznikla publikace o kamenných památkách, stezka po kamenných památkách, kterou tvoří tři stanoviště s infomačními tabulemi a sborník veškerých poznatků a informací o památkách nazvaný „Katalog drobných kamenných památek v Dolní Poustevně a okolí“.

PUBLIKACE

Kamenné památky v Dolní Poustevně a okolí

Publikace přináší soupis kamenných památek na územní města Dolní Poustevna (Niedereinsiedel) a přidružených osad Horní Poustevna (Obereinsiedel), Karlín (Karolinstal) a Nová Víska u Dolní Poustevny (Neudörfel) včetně obce Lobendava (Lobendau) s osadou Severní (Hielgersdorf). Výčet zahrnuje také saské město Sebnitz.

Největší procento dokumentovaných objektů zaujímají kovové kříže s ukřižovaným Kristem na kamenných soklech. Jedná se o drobné sakrální památky, které se v oblasti severních Čech hojně rozšířily od poloviny 18. století jako důsledek rekatolizace. Mnohé z těchto kovových krucifixů se zřizovaly z iniciativy místních obyvatel, často na místech rozličných tragických událostí, na památku zemřelých apod. Období budování těchto památek a jejich pečlivé udržování přetrvalo až do počátku 20. století, kdy bylo ukončeno událostmi II. světové války a následným odsunem německého obyvatelstva.  Poté následovaly desetiletí nezájmu, pustošení ba i přímého ničení až teprve s počátkem 90. let minulého století a počátkem 21. století se objevuje snaha o obnovu  a vzkříšení těchto kamenných svědků minulosti. Důsledkem takových aktivit je ostatně i tato publikace. Studium stavebně technického a  architektonického vývoje  může přispět k lepšímu porozumění současného stavu a ovlivnit jejich další osudy. To je také hlavním cílem této publikace určené nejen turistům a zájemcům o historii, ale také všem, kteří mohou s titulu svých funkcí ovlivňovat stav a vzhled  našich kamenných památek.

Soupis kamenných památek je doplněn rovněž o památníky obětem obou světových válek a originální kamenný pomník mistra Jana Husa. Do publikace byly zařazeny také obě křížové cesty na Anenském vrchu (Annaberg) a na vrcholu kopce Jáchym (Jochensberg), obě severovýchodně od Lobendavy. Bezpochyby nejcennějším objektem v oblasti je pak Dolnopoustevenská Pieta, která je zapsaná na seznamu kulturních památek ČR.

Každý dokumentovaný objekt je opatřen fotografií a samostatným heslem, kde je popsána poloha, podoba a případně i historie památky, je-li známa. Součástí této publikace je také doprovodný text obsahující historii města Dolní Poustevna v datech, dále kapitoly o obecných příčinách zřizování drobných sakrálních objektů v krajině, zvláště pak kovových křížů a příčiny pustošení památek po II. světové válce. Součástí doprovodného textu jsou také postřehy některých osobností na Šluknovský region a sakrální památky. V publikaci jsou otištěny mapky s polohou popisovaných památek a rozbor typologie kamenných soklů a užitých dekorativních prvků.

text J. Rež

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
1. 5. 2018 do 30. 9. 2018
( Šluknovský zámek )
25. 6. 2018 do 30. 9. 2018
( Šluknovský zámek )
1. 7. 2018 do 26. 8. 2018
( Bazilika Panny Marie )
6. 7. 2018 do 30. 9. 2018
( Šluknovský zámek )
18. 8. 2018
( nám. Míru Šluknov )
25. 8. 2018
( nám. Míru Šluknov - 13,00-13,20 )
26. 8. 2018 do 26. 8. 2018
( 16:00 Karlovo údolí )
1. 9. 2018 do 1. 9. 2018
( Šluknovský park" Schlosspark )
1. 9. 2018
( nám. Míru Šluknov )
Zeleňák
9. 9. 2018
( Dům kultury Šluknov - 14 hodin )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
16. 9. 2018
( Seifhennersdorf )
23. 9. 2018
( Šluknovský zámek - 14:00 )
2. 10. 2018
( sál Domu kultury Šluknov-15:00 )
Den úcty ke stáří - účinkuje Slovácká nejmenší dechovka Sadovanka
6. 10. 2018
( Křížový vrch )
DRAKIÁDA
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek