Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

Obecně závazné vyhlášky

Aktuálně platné obecně závazné vyhlášky vydané městem Šluknov

Obce v České republice mohou vydávat své právní předpisy, které jsou normativními právními akty a jsou součástí právního řádu České republiky. Tyto právní předpisy se nazývají Nařízení obce a Obecně závazné vyhlášky. Obecně závazné vyhlášky vydává obec pro oblast své tzv. samostatné působnosti, tedy pro správu věcí a záležitostí týkajících se obce a jejich občanů. Funkčně příslušným orgánem k jejich schvalování je Zastupitelstvo města.

Tabulka aktuálně platných Obecně závazných vyhlášek

 

Číslo

Název

Schváleno

Účinnost

Platnost
(vyvěšeno)

1/2017

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

14.12.2017

1.1.2018

20.12.2017

4/2016

OZV kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
systém nakládání se stavebním odpadem na území města Šluknov
8.12.2016 1.1.2017 22.12.2016

3/2016

OZV kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 8.12.2016 1.1.2017 22.12.2016

2/2016

zrušení OZV č. 2-2012 - o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 8.12.2016 1.1.2017 22.12.2016

1/2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích 17.3.2016 1.5.2016 24.3.2016

4/2015

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 10.12.2015 1.12.2016 1.12.2016

3/2015

Kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
systém nakládání se stavebním odpadem na území města Šluknov.
10.12.2015 1.12.2016 1.12.2016

1/2014

Požární řád města Šluknov

26.3.2014

1.5.2014

28.3.2014

2/2013

O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků,
včetně akcí typu technoparty

31.10.2013

1.1.2014

1.11.2013

1/2013

K zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí,
zeleně v zástavbě, ostatní veřejné zeleně a užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti

31.10.2013

1.1.2014

1.11.2013

3/2012

Kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Šluknov

8.3.2012

1.4.2012

14.3.2012

2/2012

O regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných obdobných her

8.3.2012

1.4.2012

14.3.2012

4/2010

O místním poplatku ze psů

9.12.2010

1.1.2011

14.12.2010

3/2003

O městské policii

10.12.2003

1.1.2004

16.12.2003

Dokumenty s Obecně závaznými vyhláškami

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
7. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
10. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
17. 2. 2019
( sál Domu kultury Šluknov-14:00 )
24. 2. 2019
( dům kultury )
1. 3. 2019 do 1. 3. 2019
( Šluknovský zámek od 14.00 hodin )
8. 3. 2019
( 15 hod. - sál Domu kultury Šluknov )
24. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
Loutková pohádka O Budulínkovi
30. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 16 hodin )
31. 3. 2019
( dům kultury )
5. 4. 2019 do 29. 6. 2019
( Šluknovský zámek 9.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
21. 4. 2019
( dům kultury )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
27. 4. 2019 do 28. 4. 2019
( dům kultury )
Loutkové pohádky - Přehlídka + Čertimlýn
30. 4. 2019
( Zámecký park )
Lampiónový průvod a pálení čarodějnic
12. 5. 2019
( sál Domu kultury Šluknov-14:00 - 18:00 hodin )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce
1. 10. 2018 do 24. 6. 2019
( 16:30 hod. - každé pondělí -II. patro Domu kultury Šluknov )

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek