Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

Připravované investiční akce v roce 2019

Jelikož na prosincovém zasedání zastupitelstva města byl schválen rozpočet na tento rok, rádo bychom vás informovali o největších investičních (a nejen těch) akcích, které jsou v rozpočtu navrženy.

Nejvýznamnější (alespoň po finanční stránce) akcí bude zahájení rekonstrukce budovy školní jídelny, které bude spočívat v zateplení budovy (jeho součástí je kromě zateplení i oprava střechy, výměna oken a nová vzduchotechnika) a vybudování bezbariérového přístupu - přístupový chodník, nové zádveří s výtahem, oprava podlah a dveří. Práce budou naplánovány tak, aby ty, které nejvíce omezí provoz, byly provedeny v průběhu letních prázdnin.

Investice v oblasti komunikací: nové asfaltové povrchy v celkem 10 lokalitách (Království, Císařský, Nová Ves, Nové Hraběcí, Šluknov - ul. Židovská), kompletní předláždění ul. Smetnova, oprava štěrkové komunikace v Království pod Hartou, nové přechody pro chodce v ulici TGM u ZŠ a knihovny, rekonstrukce chodníku v ul. Dr. E. Beneše, úprava veřejného prostranství v ul. Budišínská, úprava křižovatky a prostranství okolo autobusové zastávky Benar, dokončení chodníků v Království a v ul. Rumburská, nové veřejné osvětlení v ul. Na Hrázi, v zámeckém parku a v ulici TGM (nové sloupy, LED osvětlení a přesun kabeláže do země).

Investice v oblasti vodního hospodářství: odbahnění rybníku Zezulák, oprava kašny v ul. Dr. E. Beneše

Investice v oblasti školství: oprava havarijního plotu zahrady MŠ Svojsíkova do ul. Hřbitovní, přírodní zahrada v areálu MŠ Žižkova, repase vstupních dveří ZŠ J. Vohradského, vybudování přístupového chodníku do ZŠ Žižkova od parkoviště Penny Marketu, dokončení rekonstrukce tělocvičny (závislé na dotaci)

Investice v oblasti památek: zahájení opravy střechy sladovny, obnova kaple Božího hrobu na Křížové cestě v Království, oprava cestní sítě v zámeckém parku, umístění nové sochy sv. Jana Nepomuckého ve Fukově, dokončení opravy kostelíku sv. Jakuba v Císařském

Investice v oblasti hřbitovů: kompletní oprava hřbitovní kaple ve Šluknově, pasport hřbitova v Království, zahájení rekonstrukce zeleně na hřbitově v Království

Investice v oblasti hřišť: zahájení rekonstrukce městského stadionu (přeložka elektro), dokončení nového dětského hřiště v Království, oplocení dětského hřiště v Císařském, osvětlení sportovního hřiště Budišínská

Stavební investice: dokončení vyhlídky Židovský vrch včetně přístupové cesty, nová elektroinstalace a vytápění hasičské zbrojnice ve Šluknově

Investice v oblasti životního prostředí: obnova kontejnerových stání, zahájení obnovy odpadkových košů, květinová pyramida na náměstí, zahájení revitalizace zeleně alejí Rybničná a Křížová cesta Království

Projektové dokumentace: komplexní revitalizace sladovny, dopravní hřiště pod OO PČR, dokončení chodníku v ul. Budišínská, odvodnění a zpevněné plochy lokality Garáže, úprava křižovatky na Špici

Výčet není kompletní, kromě výše zmíněných se uskuteční ještě řada menších aktivit, příp. mohou čerpání rozpočtu ovlivnit obdržené dotace, k nimž se žádosti nyní aktuálně připravují.

V průběhu roku budeme o realizovaných akcích průběžně informovat.

 

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
7. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
10. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
25. 1. 2019 do 25. 1. 2019
( Šluknovský zámek, 19.00 hodin )
27. 1. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
31. 1. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 9-17 hodin )
14. 2. 2019
( nám. Míru Šluknov )
15. 2. 2019 do 15. 2. 2019
( Šluknovský zámek, 19.00 hodin )
16. 2. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 15 - 17 hodin )
17. 2. 2019
( sál Domu kultury Šluknov-14:00 )
24. 2. 2019
( dům kultury )
Loutková pohádka - Kocour Pětivousek
8. 3. 2019
( 15 hod. - sál Domu kultury Šluknov )
MDŽ - účinkuje Duo Růže
24. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
Loutková pohádka O Budulínkovi
31. 3. 2019
( dům kultury )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
21. 4. 2019
( dům kultury )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce
1. 10. 2018 do 24. 6. 2019
( 16:30 hod. - každé pondělí -II. patro Domu kultury Šluknov )

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek