Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

Křížová cesta Království

Historie Křížové cesty v Království

(převzato z doplněného návrhu na prohlášení věci za kulturní památku - Mgr.Jeřábková, NPÚ Ústí nad Labem)

Křížová cesta Království byla vybudována za pátera Václava Karla v roce 1859, tři roky po velkolepých oslavách 100.výročí dokončení křížové cesty ve Šluknově. Její autoři ji zbudovali po vzoru šluknovské křížové cesty. Má charakter pašijové cesty a příběh Ježíšova utrpení vypráví již od Poslední večeře a modlitby v Getsemanské zahradě. Kromě 14 jednotlivých zastavení (vyskytuje se zde poměrně neobvyklé 15. zastavení s vyobrazením kalichu a hostie, symbolizující Zmrtvýchvstání a věčný život Ježíše Krista), byla vybudována kaple Žaláře Krista, kaple Bičování Krista, kaple Kalvárie, kaple Božího hrobu, grotta sv. Petra a sv. Máří Magdalény a Getsemanská zahrada.

Jednotlivá zastavení ve tvaru výklenkových kaplí zakončenými trojúhelníkovým štítem jsou zhotovena z dioritu. Byla rozmístěna v pravidelných vzdálenostech od sebe po obvodu mírně svažitého návrší za kaplí Žaláře Krista. Před každým zastavením je na mělko osazené kamenné klekátko. Původně vyplňovaly výklenky dřevěné řezané reliéfy od řezbáře Josefa Maie ze Šluknova.

V nejvyšším bodě křížové cesty je situováno 12. zastavení přístupné po přímém schodišti. Ztvárněno je jako kaple Kalvárie, lichoběžníkového půdorysu, vyzděna z žulových kvádrů, zakončena trojúhelníkovým štítem. V interiéru žulový oltář se sochami Ukřižovaného Krista, jeho matky Marie, apoštola Jana a Máří Magdaleny. Sochy pořízeny od firmy Mayer´sche Kunstanstalt z Mnichova.

14. zastavením je kaple Božího hrobu - nejmohutnější ze zdejších kaplí, obdélného půdorysu. Je bohužel velice poničena, zůstalo pouze obvodové smíšené zdivo, vnitřní prostor zasypán sutí. V kapli byla socha ležícího Krista a anděla, vyhotovené sochařem a kameníkem Josefem Salmem z Nových Křečan.

Křížová cesta v Království má jedno zastavení navíc - 15. zastavení - je na něm obraz s kalichem a hostií (symbol Zmrtvýchvstání Krista a věčný život). U tohoto zastavení stávala kasička pro dary na udržování křížové cesty.

Nedílnou součástí křížové cesty v Království je Getsemanská zahrada - soubor soch z Getsemanské zahrady zaplacen ze sbírky dobrovolných dárců, objednán u sochaře a kameníka Josefa Salma z Nových Křečan. Ikonograficky ustálená kompozice představovala vpředu ležící postavy spících apoštolů (sv. Petr uprostřed, sv. Jakub vlevo, sv. Jan vpravo), za nimi v dalším plánu klečící Kristus vzhlížející k  andělovi, který v ruce drží kalich hořkosti. Sochy byly osazeny na kamenném schodišti, které je dnes zarostlé barvínkem.

Severozápadně od Getsemanské zahrady se dle podobnosti z křížovou cestou ve Šluknově pravděpodobně nacházela Kaple Žaláře Krista (vybudována r. 1859), která byla v torzálním stavu a v roce 2018 se provádí její celková obnova.

Po pravé straně od této kaple byla v roce 1909 vybudována Kaple Bičování, která doplnila prostor u grotty sv. Petra.  Tato kaple byla obnovena v roce 2016.

Mezi další útvary, které rozšířily areál křížové cesty v Království, patří 2 ojediněle se vyskytující grotty. Za kaplí Božího hrobu se nachází starší ze dvou grott - grotta sv. Maří Magdalény z roku 1884. Jednalo se o umělou jeskyni podkovovitého tvaru, vyzděnou ze sloupcovitě odlučného čediče, doplněného lomovým kamenem. Chybí jí však zasazení do rostlého terénu, vstup byl zabezpečen mříží. Sochu Maří Magdalény zhotovil sochař Rudolf Otto z Velkého Šenova. Pískovcová socha sv. Maří Magdaleny, ani mříž se nedochovala.

Grota sv. Petra byla postavena roku 1901 východně od kaple Žaláře Krista. Jednalo se také o umělou jeskyni podkovovitého tvaru, vyzděnou ze sloupcovitě odlučného čediče, doplněného lomovým kamenem. Před rokem  2003 se v ní ještě nacházela klečící socha bez hlavy se sepjatýma rukama. Vstup byl zabezpečen mříží. V současnosti rozvalena.

Současnost

V roce 2016 byla opravena kaple Bičování Krista, kam byla navrácena socha z depozitáře farnosti ve Šluknově, a v roce 2017 se opravily a navrátily kaple zastavení, které se podařilo zachránit před krádeží. Původní reliéfy těchto kaplí zastavení jsou dochovány, ale nejsou ve stavu, kdy by se mohly vystavit zpět. Z tohoto důvodu byla vyhlášena sbírka, aby donátoři přispěli na výrobu kopií těchto desek. K dnešnímu dni jsou kopie desek vyrobeny a  soubor se instaloval k termínu setkání rodáků a obyvatel Království i Šluknova dne 03.08.2018. U proběhlé sbírky (donátorství) nás velice potěšilo, že byl projeven značný zájem ze strany rodáků z Království i občanů Království a Šluknova. Finance tak máme vybrány napůl z České i Německé strany. Celková vybraná částka se vyšplhala na 350 tis. Kč!

Další akcí v roce 2018 je celková revitalizace kaple Žaláře Krista, která se dochovala pouze v torzálním stavu - obrys obvodových zdí a podlaha. Projektovou dokumentaci vyhotovil Ing. arch. Jiří Kňákal a vznikala za společného úsilí s pracovníky Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem. Samotnou realizaci pak provádí Ing. Vojtěch Král a financována je z obecního rozpočtu a získané dotace MK ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

 

Všem donátorům z celého srdce děkujeme a věříme, že za pár let se rozzáří novým kabátem celý areál Křížové cesty v Království. Jména donátorů najdete na webu města, v sekci památek. V roce 2019 plánujeme obnovit v areálu kapli Božího hrobu, na kterou se již dokončuje projektová dokumentace.

Děkujeme za Vaši ochotu i společnou snahu o záchranu této krásné památky.

 

za ORŽP MěÚ Šluknov M. Bušek

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
7. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
10. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
25. 1. 2019 do 25. 1. 2019
( Šluknovský zámek, 19.00 hodin )
27. 1. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
31. 1. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 9-17 hodin )
14. 2. 2019
( nám. Míru Šluknov )
15. 2. 2019 do 15. 2. 2019
( Šluknovský zámek, 19.00 hodin )
16. 2. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 15 - 17 hodin )
17. 2. 2019
( sál Domu kultury Šluknov-14:00 )
24. 2. 2019
( dům kultury )
Loutková pohádka - Kocour Pětivousek
8. 3. 2019
( 15 hod. - sál Domu kultury Šluknov )
MDŽ - účinkuje Duo Růže
24. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
Loutková pohádka O Budulínkovi
31. 3. 2019
( dům kultury )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
21. 4. 2019
( dům kultury )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce
1. 10. 2018 do 24. 6. 2019
( 16:30 hod. - každé pondělí -II. patro Domu kultury Šluknov )

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek