Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

Nové chodníky ve městě

Letošní rok je město Šluknov velmi úspěšné v žádostech o dotace na dopravní stavby, konkrétně výstavbu doposud chybějících chodníků podél nejfrekventovanějších silnic ve městě. Co nového tedy bude během následujících měsíců ve Šluknově vystavěno?

 

Chodník v Království

Stávající chodník končí u budovy městské ubytovny, dále již především obyvatelé domů stojících podél hlavní silnice v Království musí absolvovat obzvláště za tmy poměrně nebezpečnou cestu podél po úzké krajnici. Nový chodník, který bude financován ze dvou zdrojů (je proto rozdělen na dvě etapy - od ubytovny po odbočku ke konírně a od odbočky ke kostelu) - Státního fondu dopravní infrastruktury a Integrovaného regionálního operačního programu bude dlouhý celkem téměř 1.200 metrů, široký 1,5 metru. Jeho součástí je i odvodnění, nové provedení autobusové zastávky Království, Jednota a několik míst pro přecházení včetně svislého a vodorovného značení. Předpokládané náklady jsou ve výši téměř 6 mil. Kč.

Chodník na Budišínské ulici

Budišínská ulice je vzhledem četnému provozu do Německa nejfrekventovanější ulicí ve Šluknově, chodníky zde však (až na malý kousek k býv. hotelu Erlec) zcela chybí. Jediný důvod tohoto stavu je fakt, že mezi jízdním pruhem a soukromými pozemky je z velké části zastavěného území velmi úzký pruh, kam v podstatě není možné umístit normový chodník (velmi problematické je rovněž přemostění Stříbrného potoka a překonání železničního přejezdu). Přesto tento stav chce město řešit a prvním krokem je výstavba chodníku v lokalitě, kde to prostorové poměry umožňují, a sice mezi ulicemi Resslerova a Sukova. Tento chodník o délce 110 metrů zároveň umožní bezpečný přístup dětskému a sportovnímu hřišti na Budišínské. V rámci stavby bude realizována i dešťová kanalizace a vybudování přístřešku autobusové zastávky. Předpokládané náklady jsou ve výši 1,2 mil. Kč.

Chodník na Rumburské ulici

Stávající chodník na Rumburské ulici končí u restaurace Bohemia, což až do nedávna bylo z hlediska bezpečného pohybu pěších dostačující. V souvislosti s dokončením kempingu a výstavbou Domova bez hranic za Toposem však dochází v lokalitě ke zvýšenému pohybu pěších osob, často i se sníženou schopností pohybu a orientace. Z tohoto důvodu bude stávající chodník prodloužen až k železničnímu přejezdu v délce 270 metrů. Součástí stavby je i náhradní výsadba za dříve pokácené javory, odvodnění a zcela nové veřejné osvětlení Rumburské ulice LED svítidly. Přepokládané náklady jsou ve výši 1,6 mil. Kč.

 

Na všechny akce v současné době probíhá zadávací řízení a předpokládané zahájení (konkrétní termíny budou záviset na harmonogramech vybraných zhotovitelů) je plánováno na začátek září, přičemž v ideálním případě bychom byli rádi za dokončení ještě v letošním roce, ale vše závisí na klimatických podmínkách a je možné, že zejména rozsáhlejší akce (chodník do Království) budou dokončeny až v roce následujícím.

V případě všech výše zmíněných staveb prosíme především o trpělivost při omezení v průběhu stavby (zúžení jízdního pruhu, omezení parkování podél silnice, případné ořezy dřevin zasahujících do průběhu chodníku) a těšíme se na finální výsledek.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

 

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
7. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
10. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
17. 2. 2019
( sál Domu kultury Šluknov-14:00 )
24. 2. 2019
( dům kultury )
1. 3. 2019 do 1. 3. 2019
( Šluknovský zámek od 14.00 hodin )
8. 3. 2019
( 15 hod. - sál Domu kultury Šluknov )
24. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
Loutková pohádka O Budulínkovi
30. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 16 hodin )
31. 3. 2019
( dům kultury )
5. 4. 2019 do 29. 6. 2019
( Šluknovský zámek 9.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
21. 4. 2019
( dům kultury )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
27. 4. 2019 do 28. 4. 2019
( dům kultury )
Loutkové pohádky - Přehlídka + Čertimlýn
30. 4. 2019
( Zámecký park )
Lampiónový průvod a pálení čarodějnic
12. 5. 2019
( sál Domu kultury Šluknov-14:00 - 18:00 hodin )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce
1. 10. 2018 do 24. 6. 2019
( 16:30 hod. - každé pondělí -II. patro Domu kultury Šluknov )

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek