Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

Informace o konání 18. zasedání Zastupitelstva města Šluknov ve čtvrtek 14. prosince 2017

pdf verze dokumentu ke stažení

Městský úřad Šluknov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění informuje o konání 18. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, svolaného starostkou města Mgr. Evou Džumanovou.

Místo konání: Šluknovský zámek - velký sál 1. patro

Doba konání: čtvrtek 14. prosince 2017 od 16:00 hodin

 

Navržený program:

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Schválení projektu EPC Šluknov

5. Návrh OZV č. 1/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

6. Schválení provozně dispoziční studie revitalizace bývalé sokolovny

7. Podání žádosti z Ministerstva pro místní rozvoj pro projekt „Vyhlídka na Židovském vrchu, Šluknov"

8. Schválení úpravy Návrhu změny č. 1 územního plánu Šluknov

9. Koncepce rozvoje sociálních služeb ve Šluknově na období 2018 - 2019

10. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2017

11. Členské příspěvky na rok 2018

12. Návrh rozpočtu města Šluknova na rok 2018

13. Projednání návrhu předběžného opatření v roce 2017

14. Střednědobý výhled rozpočtu města Šluknov na období 2018 až 2020

15. Pozemky

  • Prodej pozemků (p. p. č. 2738/1 a p. p. č. 2740 vk. ú. Císařský)
  • Nákup pozemků - schválení kupní smlouvy (p. p. č.: 521/1, p. p. č. 521/2, p. p. č. 521/3 ap.p.č. 521/4 vk. ú. Šluknov)
  • Zrušení usnesení ZM - bodu č. 2. 8. 7 z24. zasedání ZM dne 08.09.2005 (p. p. č. 741 v k.ú. Šluknov)

16. Odstranění ochozu domu č. p. 1093 v ul. Lužická (DPS)

17. Nová právní úprava odměňování členů zastupitelstev obcí s účinností od 01.01.2018 - novela zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC

18. Různé

  • Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města
  • Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru

19. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města

20. Závěr zasedání


Ve Šluknově dne 05.12.2017

Mgr. Eva Džumanová, v. r.
starostka města

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
7. 10. 2017 do 20. 12. 2017
( Šluknovský zámek )
23. 10. 2017 do 4. 3. 2018
( Šluknovský zámek )
26. 10. 2017 do 8. 1. 2018
( zámek )
16. 12. 2017 do 16. 12. 2017
( Karlovo údolí )
17. 12. 2017
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
26. 12. 2017 do 26. 12. 2017
( Šluknovský zámek )
5. 1. 2018 do 30. 3. 2018
( Šluknovský zámek )
5. 1. 2018 do 30. 3. 2018
( Šluknovský zámek )
19. 1. 2018 do 19. 1. 2018
( Šluknovský zámek )
20. 1. 2018
( sál Domu kultury Šluknov - od 11 a od 15 hodin )
2. 2. 2018
( Zámecký park a náměstí Míru )
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek