Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

Informace o konání 17. zasedání Zastupitelstva města Šluknov v úterý 3. října 2017

pdf verze dokumentu ke stažení

Městský úřad Šluknov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění informuje o konání 17. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, svolaného starostkou města Mgr. Evou Džumanovou.

Místo konání: Šluknovský zámek - velký sál 1. patro

Doba konání: úterý 3. října 2017 od 16:00 hodin


Navržený program:

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Prezentace vlastníků objektu Karlovo údolí

5. Investiční úvěr na dofinancování akce Stavební úpravy radnice ve Šluknově

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 7 za rok 2017

7. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2017

8. Neinvestiční dotační program na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 2018

9. Schválení Aktualizace Programu regenerace MPZ Šluknov

10. Strategický plán rozvoje města Šluknov - monitorovací zpráva za období 2016 - 2017

11. Pozemky

  • Prodej pozemku (část p. p. č. 1385 vk. ú. Šluknov, část p. p. č. 2769/2 a část p. p. č. 3075/1 vše vk. ú. Království)
  • Nákup pozemku do majetku města (p. p. č. 521/1, 521/2, 521/3, 521/4 vše vk. ú. Šluknov)
  • Zřízení věcného břemene - doplnění bodu 2.10 z22. zasedání ZM dne 09.07.2009 (část p.p.č. 1235/2 vk. ú. Císařský)
  • Změna katastrální hranice mezi k. ú. Císařský a k. ú. Šluknov (p. č. 851/2 vk. ú. Šluknov ač.st. p. 496 vk. ú. Císařský)
  • Bezúplatný převod pozemku do majetku města (část p. p. č. 1384 vk. ú. Šluknov)
  • Smlouva o zániku věcného břemene (p. p. č. 55/2 vk. ú. Šluknov)

12. Různé

  • Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města
  • Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru

13. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města

14. Závěr zasedání

 

Ve Šluknově dne 25.10.2017

Mgr. Eva Džumanová, v. r.
starostka města

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
1. 5. 2018 do 30. 9. 2018
( Šluknovský zámek )
25. 6. 2018 do 30. 9. 2018
( Šluknovský zámek )
1. 7. 2018 do 26. 8. 2018
( Bazilika Panny Marie )
6. 7. 2018 do 30. 9. 2018
( Šluknovský zámek )
25. 8. 2018
( nám. Míru Šluknov - 13,00-13,20 )
26. 8. 2018 do 26. 8. 2018
( 16:00 Karlovo údolí )
1. 9. 2018 do 1. 9. 2018
( Šluknovský park" Schlosspark )
1. 9. 2018
( nám. Míru Šluknov )
Zeleňák
9. 9. 2018
( Dům kultury Šluknov - 14 hodin )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
16. 9. 2018
( Seifhennersdorf )
23. 9. 2018
( Šluknovský zámek - 14:00 )
2. 10. 2018
( sál Domu kultury Šluknov-15:00 )
Den úcty ke stáří - účinkuje Slovácká nejmenší dechovka Sadovanka
6. 10. 2018
( Křížový vrch )
DRAKIÁDA
12. 10. 2018 do 13. 10. 2018
( sál Domu kultury Šluknov )
Výstava Naše, vaše houby
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek