Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

Informace o konání 17. zasedání Zastupitelstva města Šluknov v úterý 3. října 2017

pdf verze dokumentu ke stažení

Městský úřad Šluknov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění informuje o konání 17. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, svolaného starostkou města Mgr. Evou Džumanovou.

Místo konání: Šluknovský zámek - velký sál 1. patro

Doba konání: úterý 3. října 2017 od 16:00 hodin


Navržený program:

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Prezentace vlastníků objektu Karlovo údolí

5. Investiční úvěr na dofinancování akce Stavební úpravy radnice ve Šluknově

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 7 za rok 2017

7. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2017

8. Neinvestiční dotační program na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 2018

9. Schválení Aktualizace Programu regenerace MPZ Šluknov

10. Strategický plán rozvoje města Šluknov - monitorovací zpráva za období 2016 - 2017

11. Pozemky

  • Prodej pozemku (část p. p. č. 1385 vk. ú. Šluknov, část p. p. č. 2769/2 a část p. p. č. 3075/1 vše vk. ú. Království)
  • Nákup pozemku do majetku města (p. p. č. 521/1, 521/2, 521/3, 521/4 vše vk. ú. Šluknov)
  • Zřízení věcného břemene - doplnění bodu 2.10 z22. zasedání ZM dne 09.07.2009 (část p.p.č. 1235/2 vk. ú. Císařský)
  • Změna katastrální hranice mezi k. ú. Císařský a k. ú. Šluknov (p. č. 851/2 vk. ú. Šluknov ač.st. p. 496 vk. ú. Císařský)
  • Bezúplatný převod pozemku do majetku města (část p. p. č. 1384 vk. ú. Šluknov)
  • Smlouva o zániku věcného břemene (p. p. č. 55/2 vk. ú. Šluknov)

12. Různé

  • Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města
  • Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru

13. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města

14. Závěr zasedání

 

Ve Šluknově dne 25.10.2017

Mgr. Eva Džumanová, v. r.
starostka města

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
6. 10. 2018 do 21. 12. 2018
( Šluknovský zámek 09:00 až 12:00, 12:30 až 17:00 hodin )
6. 10. 2018 do 6. 12. 2018
( Šluknovský zámek 09:00 až 12:00, 12:30 až 17:00 hodin )
9. 10. 2018 do 21. 12. 2018
( Šluknovský zámek 09:00 až 12:00, 12:30 až 17:00 hodin )
25. 11. 2018
( Dům kultury Šluknov - 14 hodin )
26. 11. 2018
( sál Domu kultury Šluknov od 19 hodin )
30. 11. 2018 do 4. 2. 2018
( nám. Míru Šluknov )
30. 11. 2018
( nám. Míru Šluknov - od 15.30 hodin )
1. 12. 2018
( kostel sv. Václava Šluknov - 19 hodin )
2. 12. 2018 do 2. 12. 2018
( 14:00 hod. Šluknovský zámek )
8. 12. 2018 do 8. 12. 2018
( 08:30 hodin Šluknovský zámek )
9. 12. 2018 do 9. 12. 2018
( 18:00 hod. Šluknovský zámek )
12. 12. 2018
( sál Domu kultury Šluknov - 17 hodin )
16. 12. 2018
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
Loutková pohádka O zlobivé Mařence
22. 12. 2018
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
22. 12. 2018
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
Čáry máry rošťárny
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce
1. 10. 2018 do 24. 6. 2019
( 16:30 hod. - každé pondělí -II. patro Domu kultury Šluknov )

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek