Šluknov na facebooku Twitter Foursquare

Informace o konání 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov ve čtvrtek 27.4.2017

pdf verze dokumentu ke stažení

Informace o konání 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov ve čtvrtek 27. dubna 2017

Městský úřad Šluknov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění informuje o konání 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, svolaného starostkou města Mgr. Evou Džumanovou.

Místo konání: Šluknovský zámek - velký sál 1. patro

Doba konání: čtvrtek 27. dubna 2017 od 16:00 hodin

Navržený program:

1. Zahájení zasedání

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Informace obvodního oddělení Policie ČR Šluknov - bezpečnostní situace ve městě

5. Projednání celoročního hospodaření města Šluknov a závěrečný účet města Šluknov za rok 2016, Schválení účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2016

6. Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2017 dle platného Programu pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2017

7. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 1 za rok 2017

8. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2017

9. Zrušení usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 42/03Z/2015

10. Pozemky

  • Darování pozemku (část p. p. č. 2659/2 vk. ú. Království)
  • Přijmutí pozemků darem (pět částí p. p. č. 3044/1 vk. ú. Království)
  • Prodej pozemku (část p. p. č. 1271, část p. p. č. 417, vše vk. ú. Šluknov, p. p. č. 35 vk.ú.Království)
  • Směna pozemků (p. p. č. část 2715/1 vk. ú. Šluknov, p. p. č. 1337/18, st. p. č. 510, vše vk.ú.Císařský za p. p. č. 2246, p. p. č. 2339/2, p. p. č. 2426, p. p. č. 3096, st. p. č. 158, vše vk. ú. Císařský)
  • Zřízení věcného břemene - doplnění bodu 2.9.13 z18. zasedání ZM ze dne 11.12.2008 (část st.p.č. 254, část p. p. č. 2950/1, vše vk. ú. Císařský)
  • Převod pozemků Povodí Ohře - žádost o snížení kupní ceny (část p. p. č. 500, část p. p. č. 501, část p. p. č. 609, část p. p. č. 651, vše vk. ú. Šluknov, část p. p. č. 2887/3 vk. ú. Království)

11. Členství města Šluknov v „Honebním společenstvu Šluknov" a jeho registrace

12. Různé

  • Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města
  • Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru

13. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města

14. Závěr zasedání

 

Ve Šluknově dne 18. dubna 2017
Mgr. Eva Džumanová, v. r.
starostka města

SMS Info Kanál
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
29. 4. 2017 do 26. 6. 2017
( Šluknovský zámek )
1. 5. 2017 do 19. 6. 2017
( Šluknovský zámek )
5. 5. 2017 do 30. 9. 2017
( zámek )
28. 5. 2017
( 14 hod. - sál Domu kultury Šluknov )
3. 6. 2017
( v zámeckém parku )
4. 6. 2017
( kopec Jitrovník v Království )
Hudba spojuje sousedy
6. 6. 2017 do 6. 6. 2017
( Šluknovský zámek )
30. 6. 2017 do 1. 7. 2017
( Šluknovský zámek, zámecký park )
8. 7. 2017 do 30. 9. 2017
( Šluknovský zámek )
24. 9. 2017
( Jiříkov )
10. Den lidové turistiky
5. 10. 2017
( sál Domu kultury Šluknov )
Den úcty ke stáří
13. 10. 2017 do 14. 10. 2016
( sál Domu kultury Šluknov )
Výstava Naše, vaše houby
15. 10. 2017
( Křížový vrch )
DRAKIÁDA
31. 10. 2017
( sál Domu kultury Šluknov )
Halloweenská stezka odvahy
24. 11. 2017
( 16 h - nám. Míru Šluknov )
Staročeské Vánoce a rozsvícení vánočního stromku
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce
14. 10. 2016 do 25. 6. 2017
( 16:30 hod. - každé pondělí -II. patro Domu kultury Šluknov )
šachový kroužek pro děti

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek