Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

Nové stavby ve Šluknově

V minulém měsíci jsme vás informovali o probíhajících či dokončených stavbách ve městě. Tímto článkem bych rád navázal, protože za uplynulý měsíc se událo poměrně hodně nového.

V srpnu byla s tříměsíčním předstihem dokončena realizace II. etapy rekonstrukce náměstí Míru. Celé náměstí tak získalo jednotný vzhled a po mnoha letech se tak opět stalo reprezentativním prostorem centra města. Výsledky rekonstrukce však nejsou jen estetické - náměstí je nyní kompletně bezbariérové, přibyla parkovací místa a bylo vybudováno nové osvětlení a odvodnění ploch. Na podzim budou vybudované zálivy osázeny zelení, čímž bude rekonstrukce celého náměstí uzavřena. Rádi bychom v této souvislosti upozornili především řidiče na nové značení a zjednosměrnění horní části náměstí. Na parkoviště u Clubu již nyní nelze najet z  odbočky do Karlovy ulice, nýbrž až z ulice Svojsíkova. Prosíme řidiče o respektování této nové úpravy, díky které mohla být rozšířena parkovací místa na náměstí.

Na náměstí bezprostředně navazuje prostranství s veřejnými záchodky. Léta byla poněkud nevábná tato lokalita milosrdně skryta zrakům občanů vzrostlými smrky, a kdo veřejné toalety někdy navštívil, zřejmě nevzpomínal na tuto návštěvu v nejlepším. V letošním roce se nám podařilo získat finanční prostředky z dotace Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu nového sociálního zařízení. Stávající toalety jsou nyní v demolici, nové sociálky budou osazeny v říjnu letošního roku.

Jak již paní starostka informovala v minulém čísle ŠN, podařilo se nám získat dotaci ve výši téměř 4 mil. Kč i na výstavbu nového chodníku do Císařského. Nový chodník naváže na stávající v ulici Dr. E. Beneše a povede až k bývalému krámku u odbočky na Janovku. Stavba je nyní již rovněž v realizaci a bude ukončena v listopadu. Součástí stavby 800 m dlouhého chodníku jsou i dva nové autobusové zálivy.

Na konci srpna byla dokončena další úspěšná dotační akce rozšíření kapacity MŠ Svojsíkova 355. V jejím rámci byl opraven zahradní domek, který bude sloužit jako sociální zařízení pro děti a sklad hraček a provedeny stavební úpravy v horní budově, díky kterým bude možné otevřít nové oddělení a rozšířit kapacitu o 20 dětí.

V srpnu byla pokládkou povrchu ze zámkové dlažby dokončena i stavba nového chodníčku spojující Lužickou ulici s Nádražní. Tato hojně využívaná pěší cesta se tak dočkala příjemné finální podoby, která je přístupná i bezbariérově. Současně byl vyřešen i letitý problém se zkracováním této cesty auty, kvůli které byla za vlhkého počasí lokalita jedním velkým oraništěm. V souběhu s touto akcí byla provedena oprava Nádražní ulice asfaltovou drtí.

V přiložené galerii si můžete prohlédnout fotografie z realizovaných staveb.

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
10. 4. 2018 do 24. 6. 2018
( Šluknovský zámek )
15. 4. 2018 do 21. 6. 2018
( Šluknovský zámek )
1. 5. 2018 do 30. 9. 2018
( Šluknovský zámek )
23. 6. 2018 do 24. 6. 2018
( Lipová u Šluknova )
25. 6. 2018 do 30. 9. 2018
( Šluknovský zámek )
29. 6. 2018 do 30. 6. 2018
( Šluknovský zámek 29.06. od 19:00 hod do 24:00 hod, 30.06. od 09:00 do 24:00 hod. )
29. 6. 2018 do 1. 7. 2018
( 29.06. 19:00 - 24:00 hod., 30.06. 09:00 - 24:00 hod. )
1. 7. 2018 do 26. 8. 2018
( Bazilika Panny Marie )
13. 7. 2018 do 14. 7. 2018
( 19:00 hod. Zámecký park )
10. 8. 2018 do 11. 8. 2018
( 18:00 hodin zámecký park )
23. 9. 2018
( Šluknov )
11. Den lidové turistiky
2. 10. 2018
( sál Domu kultury Šluknov-15:00 )
Den úcty ke stáří - účinkuje Slovácká nejmenší dechovky Sadovanka
5. 10. 2018 do 6. 10. 2018
( sál Domu kultury Šluknov )
Výstava Naše, vaše houby
6. 10. 2018
( Křížový vrch )
DRAKIÁDA
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek