Šluknov na facebooku Twitter Foursquare

Nové stavby ve Šluknově

V minulém měsíci jsme vás informovali o probíhajících či dokončených stavbách ve městě. Tímto článkem bych rád navázal, protože za uplynulý měsíc se událo poměrně hodně nového.

V srpnu byla s tříměsíčním předstihem dokončena realizace II. etapy rekonstrukce náměstí Míru. Celé náměstí tak získalo jednotný vzhled a po mnoha letech se tak opět stalo reprezentativním prostorem centra města. Výsledky rekonstrukce však nejsou jen estetické - náměstí je nyní kompletně bezbariérové, přibyla parkovací místa a bylo vybudováno nové osvětlení a odvodnění ploch. Na podzim budou vybudované zálivy osázeny zelení, čímž bude rekonstrukce celého náměstí uzavřena. Rádi bychom v této souvislosti upozornili především řidiče na nové značení a zjednosměrnění horní části náměstí. Na parkoviště u Clubu již nyní nelze najet z  odbočky do Karlovy ulice, nýbrž až z ulice Svojsíkova. Prosíme řidiče o respektování této nové úpravy, díky které mohla být rozšířena parkovací místa na náměstí.

Na náměstí bezprostředně navazuje prostranství s veřejnými záchodky. Léta byla poněkud nevábná tato lokalita milosrdně skryta zrakům občanů vzrostlými smrky, a kdo veřejné toalety někdy navštívil, zřejmě nevzpomínal na tuto návštěvu v nejlepším. V letošním roce se nám podařilo získat finanční prostředky z dotace Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu nového sociálního zařízení. Stávající toalety jsou nyní v demolici, nové sociálky budou osazeny v říjnu letošního roku.

Jak již paní starostka informovala v minulém čísle ŠN, podařilo se nám získat dotaci ve výši téměř 4 mil. Kč i na výstavbu nového chodníku do Císařského. Nový chodník naváže na stávající v ulici Dr. E. Beneše a povede až k bývalému krámku u odbočky na Janovku. Stavba je nyní již rovněž v realizaci a bude ukončena v listopadu. Součástí stavby 800 m dlouhého chodníku jsou i dva nové autobusové zálivy.

Na konci srpna byla dokončena další úspěšná dotační akce rozšíření kapacity MŠ Svojsíkova 355. V jejím rámci byl opraven zahradní domek, který bude sloužit jako sociální zařízení pro děti a sklad hraček a provedeny stavební úpravy v horní budově, díky kterým bude možné otevřít nové oddělení a rozšířit kapacitu o 20 dětí.

V srpnu byla pokládkou povrchu ze zámkové dlažby dokončena i stavba nového chodníčku spojující Lužickou ulici s Nádražní. Tato hojně využívaná pěší cesta se tak dočkala příjemné finální podoby, která je přístupná i bezbariérově. Současně byl vyřešen i letitý problém se zkracováním této cesty auty, kvůli které byla za vlhkého počasí lokalita jedním velkým oraništěm. V souběhu s touto akcí byla provedena oprava Nádražní ulice asfaltovou drtí.

V přiložené galerii si můžete prohlédnout fotografie z realizovaných staveb.

SMS Info Kanál
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
27. 4. 2017
( 18:00 sál Domu kultury )
29. 4. 2017 do 26. 6. 2017
( Šluknovský zámek )
30. 4. 2017
( Zámecký park )
30. 4. 2017 do 30. 4. 2017
( zámecký park )
1. 5. 2017 do 19. 6. 2017
( Šluknovský zámek )
2. 5. 2017 do 3. 5. 2017
( Šluknovský zámek )
5. 5. 2017 do 30. 9. 2017
( zámek )
12. 5. 2017
( sál Domu kultury Šluknov )
MAJÁLESOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
13. 5. 2017 do 15. 5. 2017
( Šluknovský zámek, Kulturní dům )
13. 5. 2017 do 14. 5. 2017
( Dům kultury Šluknov a Šluknovský zámek )
19. 5. 2017
( dům kultury )
27. 5. 2017 do 27. 5. 2017
( Šluknov )
4. 6. 2017
( kopec Jitrovník v Království )
Hudba spojuje sousedy
20. 6. 2017 do 21. 5. 2017
( Šluknovský zámek )
24. 9. 2017
( Jiříkov )
10. Den lidové turistiky
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce
14. 10. 2016 do 25. 6. 2017
( 16:30 hod. - každé pondělí -II. patro Domu kultury Šluknov )
šachový kroužek pro děti

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek