Šluknov na facebooku Twitter Foursquare

Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2017

dokumenty ke stažení v pdf

Dne 22.08.2016 schválila Rada města Šluknov usnesením č. 9/54R/2016 Program pro poskytování neivestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2017 včetně příloh (Žádost o neinvestiční účelovou dotaci, Kritéria hodnocení žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace). Program, zveřejněný na webových stránkách města, je určen na podporu neziskových činností a akcí zaměřených na děti, mládež a pro širokou veřejnost, za účelem zlepšení kvality života, nebo prevence kriminality.

V případě zájmu o poskytnutí neinvestiční dotace, je potřeba, v souladu s tímto programem, doručit formulář žádosti a přiložit kopie povinných dokladů v termínu do 31.12.2016 v podatelně  MěÚ Šluknov nebo zaslat na adresu úřadu (Městský úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, ID: 8jkbbf3). Uvedený formulář je k dispozici u vedoucí Odboru ekonomického a také jako pdf příloha této zprávy. Termín odevzdání je pro všechny žadatele závazný. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel. Poskytnutí dotace bude podmíněno uzavřením „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2017", vzor byl schválen Radou města usnesením č. 10/54R/2016 a je k nahlédnutí taktéž na webových stránkách města. Smlouva bude  vázána na konkrétní účel, její dodržení podléhá kontrole  (vyúčtování, čerpání a dodržení účelovosti dotace - faktury, paragony, atd....).
Žádost musí podat všichni žadatelé, kteří mají o podporu z rozpočtu města zájem (včetně těch, kterým byly v minulosti poskytovány prostředky bez písemné žádosti).

V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o poskytnutí dotace z rozpočtu města v jednotlivých případech do výše 50.000 Kč Rada města Šluknov a o dotaci nad 50.000 Kč Zastupitelstvo města Šluknov.

 

Ing. Jana Kociánová
vedoucí Odboru ekonomického

SMS Info Kanál
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
29. 4. 2017 do 26. 6. 2017
( Šluknovský zámek )
30. 4. 2017
( Zámecký park )
1. 5. 2017 do 19. 6. 2017
( Šluknovský zámek )
2. 5. 2017 do 3. 5. 2017
( Šluknovský zámek )
5. 5. 2017 do 30. 9. 2017
( zámek )
12. 5. 2017
( sál Domu kultury Šluknov )
MAJÁLESOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
13. 5. 2017 do 14. 5. 2017
( Dům kultury Šluknov a Šluknovský zámek )
19. 5. 2017
( dům kultury )
20. 5. 2017 do 20. 5. 2017
( Šluknovský zámek )
27. 5. 2017 do 27. 5. 2017
( Šluknov )
4. 6. 2017
( kopec Jitrovník v Království )
Hudba spojuje sousedy
24. 9. 2017
( Jiříkov )
10. Den lidové turistiky
5. 10. 2017
( sál Domu kultury Šluknov )
Den úcty ke stáří
13. 10. 2017 do 14. 10. 2016
( sál Domu kultury Šluknov )
Výstava Naše, vaše houby
15. 10. 2017
( Křížový vrch )
DRAKIÁDA
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce
14. 10. 2016 do 25. 6. 2017
( 16:30 hod. - každé pondělí -II. patro Domu kultury Šluknov )
šachový kroužek pro děti

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek