Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2017

dokumenty ke stažení v pdf

Dne 22.08.2016 schválila Rada města Šluknov usnesením č. 9/54R/2016 Program pro poskytování neivestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2017 včetně příloh (Žádost o neinvestiční účelovou dotaci, Kritéria hodnocení žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace). Program, zveřejněný na webových stránkách města, je určen na podporu neziskových činností a akcí zaměřených na děti, mládež a pro širokou veřejnost, za účelem zlepšení kvality života, nebo prevence kriminality.

V případě zájmu o poskytnutí neinvestiční dotace, je potřeba, v souladu s tímto programem, doručit formulář žádosti a přiložit kopie povinných dokladů v termínu do 31.12.2016 v podatelně  MěÚ Šluknov nebo zaslat na adresu úřadu (Městský úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, ID: 8jkbbf3). Uvedený formulář je k dispozici u vedoucí Odboru ekonomického a také jako pdf příloha této zprávy. Termín odevzdání je pro všechny žadatele závazný. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel. Poskytnutí dotace bude podmíněno uzavřením „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2017", vzor byl schválen Radou města usnesením č. 10/54R/2016 a je k nahlédnutí taktéž na webových stránkách města. Smlouva bude  vázána na konkrétní účel, její dodržení podléhá kontrole  (vyúčtování, čerpání a dodržení účelovosti dotace - faktury, paragony, atd....).
Žádost musí podat všichni žadatelé, kteří mají o podporu z rozpočtu města zájem (včetně těch, kterým byly v minulosti poskytovány prostředky bez písemné žádosti).

V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o poskytnutí dotace z rozpočtu města v jednotlivých případech do výše 50.000 Kč Rada města Šluknov a o dotaci nad 50.000 Kč Zastupitelstvo města Šluknov.

 

Ing. Jana Kociánová
vedoucí Odboru ekonomického

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
2. 4. 2018 do 25. 5. 2018
( Šluknovský zámek )
10. 4. 2018 do 24. 6. 2018
( Šluknovský zámek )
15. 4. 2018 do 21. 6. 2018
( Šluknovský zámek )
20. 4. 2018 do 20. 4. 2018
( Zámecký park (09:00 + 14:00 hodin) )
30. 4. 2018
( Zámecký park )
4. 5. 2018
( sál Domu kultury Šluknov )
MAJÁLESOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
8. 5. 2018 do 8. 5. 2018
( 15:00 šluknovské nádraží (ČD), poté zámecký park )
12. 5. 2018 do 12. 5. 2018
( 18:00 Šluknovský zámek )
13. 5. 2018
( Dům kultury Šluknov - 14 hodin )
17. 5. 2018 do 17. 5. 2018
( 16:00 hodin ve Šluknovském zámku )
20. 5. 2018
( kopec Jitrovník v Království )
9. 6. 2018
( nám. Míru Šluknov - 9:30-10:30 )
Sraz vojenských veteránů
23. 9. 2018
( Šluknov )
11. Den lidové turistiky
2. 10. 2018
( sál Domu kultury Šluknov-15:00 )
Den úcty ke stáří - účinkuje Slovácká nejmenší dechovky Sadovanka
6. 10. 2018
( Křížový vrch )
DRAKIÁDA
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek