Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zde si můžete přečíst zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

vyvěšeno bude sejmuto popis informace ke stažení
5. 2. 2019   Poskytnutí informace č. 3/2019 - projednávání přestupků v oblasti reklamních sdělení zobrazit pdf
17. 1. 2019   Poskytnutí informace č. 2/2019 - Plán investičních akcí pro rok 2019 zobrazit pdf
4. 1. 2019   Poskytnutí informace č. 1/2019 - vyuřití služeb moderátora zobrazit pdf
10. 12. 2018   Poskytnutí informace č. 7/2018 - kastrační program zobrazit pdf
13. 9. 2018   Poskytnutí informace č. 6/2018 - ubytovací zařízení ve vlastnictví města zobrazit pdf
13. 6. 2018   Poskytnutí informace č. 5/2018 - podklady k Opatření obecné povahy zobrazit pdf
13. 6. 2018   Poskytnutí informace č. 4/2018 - statistika přestupků zobrazit pdf
1. 6. 2018   Poskytnutí informace č. 3/2018 - náklady na GDPR zobrazit pdf
13. 2. 2018   Poskytnutí informace č. 2/2018 - Způsob zajištění GDPR zobrazit pdf
17. 1. 2018   Poskytnutí informace č. 1/2018 - Plán investičních akcí pro rok 2018 zobrazit pdf
18. 9. 2017   Poskytnutí informace č. 7/2017 - Mimozemská studie pro rok 2017 zobrazit pdf
17. 8. 2017   Poskytnutí informace č. 6/2017 - škodliví ptáci zobrazit pdf
28. 7. 2017   Poskytnutní informace č. 5/2017 - způsob vymáhání daňových nedoplatků zobrazit pdf
17. 7. 2017   Poskytnutní informace č. 4/2017 - vstup nové obalové společosti - zpětný odběr a odkup odpadů zobrazit pdf
7. 3. 2017   Poskytnutní informace č. 3/2017 - kolaudační rozohodnutí na Šluknovský zámek zobrazit pdf
24. 2. 2017   Poskytnutní informace č. 2/2017 - investiční akce v roce 2017 zobrazit pdf
31. 1. 2017   Poskytnutní informace č. 1/2017 - investiční akce v roce 2017 zobrazit pdf
2. 12. 2016   Poskytnutní informace č. 4/2016 - autokrosové závodiště zobrazit pdf
24. 3. 2016   Poskytnutní informace č. 3/2016 - uchovávní odchozích datových zpráv zobrazit pdf
23. 2. 2016   Poskytnutní informace č. 2/2016 - investiční plán města v roce 2016 zobrazit pdf
29. 1. 2016   Poskytnutní informace č. 1/2016 - investiční plán města v roce 2016 zobrazit pdf
30. 12. 2015   Poskytnutí informace č. 17/2015 - průměrný výdělek- tajemnice zobrazit pdf
10. 12. 2015   Poskytnutí informace č. 16/2015 - informační systém CODEXIS zobrazit pdf
10. 12. 2015   Poskytnutí informace č. 13/2015 - Rekonstrukce nám. Míru zobrazit pdf
9. 12. 2015   Poskytnutí informace č. 15/2015 - ¨spolupráce se společnostmi NEWTON Media, a. s., Anopress IT, a. s. a Bisonde Česká republika, a. s. zobrazit pdf
4. 12. 2015   Poskytnutí informace č. 14/2015 - odměny jednateli TS Šluknov zobrazit pdf
21. 10. 2015   Poskytnutí informace č. 12/2015 - zápis z 6. jednání ZM zobrazit pdf
2. 9. 2015   Poskytnutí informace č. 11/2015 - zápis z jednání RM zobrazit pdf
31. 7. 2015   Poskytnutí informace č. 10-2015 - Kompostárna zobrazit pdf
24. 6. 2015   Poskytnutí informace č. 4-2015 - prodeje nemovitého majetku zobrazit pdf
22. 6. 2015   Poskytnutí informace č. 9-2015 - zápis z 16. jednání rady města zobrazit pdf
27. 5. 2015   Poskytnutí informace č. 7/2015 - zápis z 4. jednání ZM + zvukový záznam zobrazit pdf
26. 5. 2015   Poskytnutí informace č. 8/2015 - plán investičních akcí zobrazit pdf
30. 4. 2015   Poskytnutí informace č. 6/2015 - rekonstrukce náměstí Míru zobrazit pdf
1. 4. 2015   Poskytnutí informace č. 5/2015 - nepovolené stavby - zdroje tepla na sídlišti zobrazit pdf
27. 1. 2015   Poskytnutí infomrace č. 3/2015 - informace k pozemku 2769/2 zobrazit pdf
15. 1. 2015   Poskytnutí informace č. 2/2015 - plán investičních akcí města na rok 2015 zobrazit pdf
15. 1. 2015   Poskytnutí informace č. 1/2015 - plán investičních akcí města na rok 2015 zobrazit pdf
28. 11. 2014   Poskytnutí informace č. 9/2014 - informace o pozemcích a stavbách v Království zobrazit pdf
21. 11. 2014   Poskytnutí informace č. 8/2014 - informace o pozemcích a stavbách v Království zobrazit pdf
14. 10. 2014   Poskytnutá informace č. 7/2014 - informace o pozemcích v Království zobrazit pdf
6. 6. 2014   Poskytnutá informace č. 6/2014 - Útulek pro kočky Bona zobrazit pdf
3. 6. 2014   Poskytnutá informace č. 5/2014 - informace o pozemcích pč. 3047, 2769/1 a 2769/2 - kú. Království zobrazit pdf
20. 5. 2014   Poskytnutá informace č. 4/2014 - žádost o plán investičních akcí pro rok 2014 zobrazit pdf
17. 3. 2014   Poskytnutá informace č. 3/2014 - žádost o pokytnutí vyjádření - Povodí Ohře - neexistence stavby zobrazit pdf
20. 2. 2014   Poskytnutá informace č. 2/2014 - Investiční plán města Šluknov na rok 2014 zobrazit pdf
28. 1. 2014   Poskytnutá informace č. 1/2014 - poskytnutní náhrady mzdy a ušlého zisku - ZM zobrazit pdf
3. 1. 2014   Poskytnutná informace č. 10/2013 - Investiční plán města na rok 2014 zobrazit pdf
10. 9. 2013   Poskytnutá informace č. 9/2013 - nástěny a jiné plochy pro vylepení volebních lakátů zobrazit pdf
10. 9. 2013   Poskytnutá informace č. 8/2013 - Finanční prostředky zaplacené městem Šluknov společnosti Technické služby Šluknov, spol. zobrazit pdf
3. 9. 2013   Poskytnutá informace č. 7/2013 - STANOVISKO K NÁMITKÁM proti rozhodnutí zadavatele – Města Šluknov o výběru nejvhodnější nabídky, ze strany stěžovatele f. EKO servis Varnsdorf a.s. zn. 03/41 z 12.7.20 zobrazit pdf
25. 7. 2013   Poskytnutá informace č. 6/2013 - zajištění svozu odpadu, údržby komunikací a údržby zeleně zobrazit pdf
3. 5. 2013   Poskytnutá informace č. 5/2013 - žádost společnosti SKANSKA, a. s. o stanovisko právního zástupce města zobrazit pdf
3. 5. 2013   Poskytnutá informace č. 4/2013 - investiční plány města pro rok 2013 zobrazit pdf
4. 3. 2013   Poskytnutá informace č. 3/2013 - žádost o vyjádření MěÚ Rumburk zobrazit pdf
6. 2. 2013   Poskytnutá informace č. 2/2013 - investiční plány města pro rok 2013 zobrazit pdf
11. 1. 2013   Poskytnutá informace č. 1/2013 - investiční plány města pro rok 2013 zobrazit pdf
7. 1. 2013   Poskytnutá informace č. 10/2012 - poskytnutí zápisu z 13. jednání ZM zobrazit pdf
17. 12. 2012   Poskytnutá informace č. 9/2012 - obecné informace o MěÚ Šluknov zobrazit pdf
21. 11. 2012   Poskytnutá informace č. 8/2012 - příjmy z VHP a odvody do sportu zobrazit pdf
21. 11. 2012   Poskytnutá informace č. 7/2012 - rozbory hospodaření města 2002-2009 zobrazit pdf
20. 6. 2012   Poskytnutá informace č. 6/2012 - částka výplaty za služba - Útulek pro kočkys BONA zobrazit pdf
13. 4. 2012   Poskytnutí informace č. 5/2012 - veřejné zakázky - seznam stavebních projetků na rok 2012 zobrazit pdf
27. 2. 2012   Poskytnutí informace č. 4/2012 - veřejné zakázky - přehled zobrazit pdf
17. 1. 2012   Poskytnutí informace č. 2/ 2012 a č. 3/2012 - investční plán města na rok 2012 zobrazit pdf
5. 1. 2012   Poskytnutí informace č. 1/2012 - plánované investice - bazbariérovost zobrazit pdf
13. 12. 2011   Poskytnutí informace č. 5 - působnost města a jím vlastněných či zřizovaných složek zobrazit pdf
13. 12. 2011   Poskytnutí informace č. 4 -černé stavby zobrazit pdf
10. 10. 2011   Poskytnutí informace č. 3 - 2011 - počty výherních hracích přístrojů zobrazit pdf
10. 10. 2011   Poskytnutí informace č. 2 - 2011 - zakázky malého rozsahu zobrazit pdf
14. 2. 2011   Poskytnutí informace č. 1-2011 - investiční akce města Šluknov na rok 2011 zobrazit pdf
27. 12. 2010   Poskytnutí informace č. 6-2010 - investiční plány města Šluknov na rok 2011 zobrazit pdf
3. 11. 2010   Poskytnutí informace č. 5-2010 - konání referenda zobrazit pdf
2. 11. 2010   Poskytnutí informace č. 4-2010 - objem zakázek malého rozsahu zobrazit pdf
29. 4. 2010   Poskytnutí informace č. 3-2010 - jména zastupitelů města v letech 1990 - 2002 zobrazit pdf
23. 3. 2010   Poskytnutí informace č. 2-2010 - Příloha č. 7 - 21. zasedání Zastupitelstva města Šluknov zobrazit pdf
23. 3. 2010   Poskytnutí informace č. 2-2010 - Příloha č. 6 - 16. zasedání Zastupitelstva města Šluknov zobrazit pdf
23. 3. 2010   Poskytnutí informace č. 2-2010 - Příloha č. 5 - 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov zobrazit pdf
23. 3. 2010   Poskytnutí informace č. 2-2010 - Příloha č. 4 - 14. zasedání Zastupitelstva města Šluknov zobrazit pdf
23. 3. 2010   Poskytnutí informace č. 2-2010 - Příloha č. 3 - 13. zasedání Zastupitelstva města Šluknov zobrazit pdf
23. 3. 2010   Poskytnutí informace č. 2-2010 - Příloha č. 2 - 6. zasedání Zastupitelstva města Šluknov zobrazit pdf
23. 3. 2010   Poskytnutí informace č. 2-2010 - Příloha č. 1 - 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov zobrazit pdf
23. 3. 2010   Poskytnutí informace č. 2-2010 - 2., 6., 13., 14., 15., 16., 21. zasedání Zastupitelstva města Šluknov zobrazit pdf
12. 3. 2010   Poskytnutí informace č. 1-2010 - 28. zasedání Zastupitelstva města Šluknov zobrazit pdf
27. 1. 2010   Poskytnutí informace č. 6-2009 - investiční akce města Šluknov na rok 2010 zobrazit pdf
4. 1. 2010   Poskytnutí informace č. 9-2009 - 26. zasedání Zastupitelstva města Šluknov zobrazit pdf
9. 12. 2009   Poskytnutí informace č. 8-2009 - 25. zasedání Zastupitelstva města Šluknov zobrazit pdf
9. 12. 2009   Poskytnutí informace č. 7-2009 - odpadové hospodářství zobrazit pdf
18. 11. 2009   Poskytnutí informace č. 5-2009 - rekonstrukce ZŠ J. Vohradského Šluknov zobrazit pdf
20. 5. 2009   Poskytnutí informace č. 4-2009 - dokumenty vydané SÚ v únoru 2009 - odloženo zobrazit pdf
30. 4. 2009   Poskytnutí informace č. 2-2009 - dokumenty vydané SÚ v lednu 2009 - odloženo zobrazit pdf
18. 3. 2009   Poskytnutí informace č. 3-2009 - smlouvy o nájmu pozemků zobrazit pdf
17. 3. 2009   Poskytnutí informace č. 1-2009 - dokumenty vydané SÚ v prosinci 2008 - odloženo zobrazit pdf
11. 2. 2009   Poskytnutí informace č. 3-2008 - dokumenty SÚ zveřejněné na úřední desce v listopadu 2008 zobrazit pdf
22. 12. 2008   Poskytnutí informace č. 2-2008 - investiční akce města Šluknov na rok 2009 zobrazit pdf
23. 5. 2008   Poskytnutí informace č. 1-2008 - regulované nájemné zobrazit pdf

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek