Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

aktualizováno 29. 1. 2018 | zobrazit více

Repase vstupních dveří a vrat průjezdu Domu kultury ve Šluknově

Repase vstupních dveří a vrat průjezdu Domu kultury ve Šluknově

Vracím se v tomto článku k podařené opravě, a to ke vstupním dveřím a vratům Domu kultury ve Šluknově. Vrata i dveře byly hlavně ve spodní části již v torzálním stavu a několikrát přeplátovány výztuhami. Vrata i dveře byly  kompletně očištěny provedeno doplnění všech chybějících částí, opraveny, provedeno šopování a nové nátěry. Vrata i dveře se tak staly opět ozdobou objektu. Práce prováděl kovář Roman Tokarčík z Děčína.

 

aktualizováno 29. 1. 2018 | zobrazit více

Sladovna Šluknov

Sladovna Šluknov

Po delší době se vracíme k objektu sladovny. Jak jistě víte, objekt město vykoupilo „hodinu po dvanácté". Je to zvláštní termín, ale používám jej schválně, neboť byl objekt již tak moc poškozen, že se propadla značná část kleneb a vedla se diskuze, zda objekt celý demolovat, nebo se jej pokusit zachránit. Naštěstí bylo rozhodnuto o záchraně a v roce 2016 byl objekt staticky zajištěn a propadlé klenby dozděny. Poničená střecha byla prozatímně zastřešena vazníky.

aktualizováno 29. 1. 2018 | zobrazit více

Máme vybráno ...

Máme vybráno ...

Navazuji dnes na články o probíhající obnově Křížové cesty v Království. V roce 2016 byla opravena kaple Bičování Krista, kam byla navrácena socha z depozitáře farnosti ve Šluknově, a v roce 2017 se opravily a navrátily kaple zastavení, které byly deponovány v garáži ubytovny Království. Původní reliéfy těchto kaplí zastavení jsou dochovány, ale nejsou ve stavu, kdy by se mohly navrátit zpět. Z to...

aktualizováno 21. 3. 2017 | zobrazit více

Donátor - sponzorství výroby kopií reliéfů zastavení Křížové cesty Království

Übernehmen Sie eine Patenschaft für die Renovierung einer Kreuzwegstation des Kreuzweges in Königswalde (Království)

Město Šluknov zahájilo v roce 2016 celkovou obnovu Křížové cesty v Království. V průběhu několika následujících let se chce intenzivně podílet na navrácení stavu, který byl v letech řádného působení a užívání této sakrální památky.

aktualizováno 11. 10. 2016zobrazit pdf

Přinášíme pár novinek z probíhajících prací na sladovně

Přinášíme pár novinek z probíhajících prací na sladovně

Jak jste si již zajisté mnozí všimli, je sladovna v místech propadu nosných konstrukcí provizorně zastřešena, což znamená, že obvodové zdivo je již obnoveno. Probíhají už práce jen na doplnění zdiva severovýchodního rohu (k Tescu). Dále jsou doplněny uhnilé konce stropních trámů a bude se opravovat narušený krov v úžlabí za věží studny. Velmi zajímavý je i proces opětovného dozdívání kleneb – tato činnost se v současnosti již takřka nevidí – je nutné zhotovit plošné bednění průběhu kleneb a tyto následně postupně vyzdívat od opěr (obvodové zdi a klenebné sloupy) k jejich vrcholu.

aktualizováno 19. 8. 2016zobrazit pdf

Sladovna Šluknov - srpen 2016

aktualizováno 17. 6. 2016zobrazit pdf

Sladovna Šluknov

Sladovna Šluknov

Město Šluknov zahájilo práce na objektu sladovny, a to nutnými zabezpečovacími pracemi, které odstraní havarijní stav objektu – odstranění sutě, dozdění obvodových zdí a propadlých kleneb, oprava uhnilých stropních trámů a částí krovů a nad zřícenou částí bude prozatímně instalována střecha ze sbíjených vazníků. Více informací v přiloženém pdf.

aktualizováno 23. 5. 2016zobrazit pdf

Křížová cesta Království

aktualizováno 13. 5. 2016zobrazit pdf

Přemístění sochy sv. Antonína

aktualizováno 30. 4. 2010zobrazit pdf

Dokončené akce v "Programu regenerace MPZ Šluknov" v roce 2009

Zástupci odboru rozvoje a ŽP informovali PS o provedených a dokončených akcích oprav památek v roce 2009 s tím, že se opravy památek navržené do Programu regenerace MPZ Šluknov zrealizovali kompletně v souladu se souhrnným přehledem  oprav památek na rok 2009:

aktualizováno 30. 4. 2010

Informace ORŽP o přiznání dotace na opravu kaple sv. Trojce, Království

Informace ORŽP o přiznání dotace na opravu kaple sv. Trojce, Království

Informace odboru RŽP o podané žádosti v součinnosti Města Šluknov a obč. sdružení „Šluknovské Království" na opravu kapličky sv. Trojice, Království

  

   Na základě iniciativy občanského sdružení „Šluknovské Království" a zaměření stávajícího stavu kapličky panem Matoušem a Marií Semerádovými byla podána žádost o finanční příspěvek na obnovu kapličky sv. Trojice v Království z programu „Fond kulturního dědictví" Nadace VIA.  Žádost byla kladně posouzena a celkových nákladů 69.660,- Kč byla přiznána dotace ve výši 46.600,- Kč, což tvoří 66,9% celkových nákladů. Partnerem projektu jsou i Technické služby Šluknov - doprava materiálu, SLŠ Šluknov - zhotovení a dodávka laviček a občanské sdružení „Šluknovské Království". Administrátorem a koordinátorem akce je odbor RŽP MěÚ Šluknov.

Termín dokončení opravy je do konce měsíce září 2010.

 

Jsme rádi, že se ve městě najde občanské sdružení, které chce vyvíjet činnost pro zlepšení a zkrášlení Šluknova a jeho okolí.

 

                                                                                                                      MB

 

aktualizováno 30. 4. 2010

Informace o dokončení projektové dokumentace obnovy Domu kultury

Informace o dokončení projektové dokumentace obnovy Domu kultury

 

   Byla dokončena projektová dokumentace zhotovena firmou Projekční kancelář Zezula, Rumburk na obnovu Domu kultury ve Šluknově, která řeší celkovou obnovu objektu s vyřešením nutnosti skloubení funkčnosti objektu pro současné požadavky a zároveň zachování a navrácení původního stavu nemovité kulturní památky.

   Dle požadavku Svazu tělesně postižených bylo přízemí upraveno pro přístup imobilních osob v souladu s platnými vyhláškami. S ohledem na skutečnost, že se jedná o kulturní památku, nebyl vznesen tento požadavek pro přístup i do dalších pater objektu. Práce byly v průběhu realizace konzultovány s KHS a HZS, aby bylo možné vyhovět jejich mnohým požadavkům s co nejmenším zásahem do konstrukcí a zachování hodnot dle památkové péče. V současnosti se vyhotovená PD posuzuje dotčenými orgány pro vydání stavebního povolení.

 

   Po dokončení celkové rekonstrukce objektu bude zvýšena kapacita hlavního sálu, rozšířena výstavní síň, kompletně přebudované sociální zařízení odpovídající prostorám, zmodernizována kuchyně, obnovena štuková fasáda a na dvorku vznikne zahradní restaurace.

 

           

                                                                                                                      MB

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
23. 10. 2017 do 4. 3. 2018
( Šluknovský zámek )
5. 1. 2018 do 30. 3. 2018
( Šluknovský zámek )
5. 1. 2018 do 30. 3. 2018
( Šluknovský zámek )
3. 3. 2018 do 3. 3. 2018
( Šluknovský zámek )
7. 3. 2018
( 15 hod. - sál Domu kultury Šluknov )
10. 3. 2018 do 10. 3. 2018
( Šluknovský zámek )
17. 3. 2018
( tělocvična ZŠ )
24. 3. 2018 do 24. 2. 2018
( Šluknovský zámek )
25. 3. 2018
( Dům kultury Šluknov - 14 hodin )
ŠRAMLÍK
30. 4. 2018
( Zámecký park )
Lampiónový průvod a pálení čarodějnic
4. 5. 2018
( sál Domu kultury Šluknov )
MAJÁLESOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
20. 5. 2018
( kopec Jitrovník v Království )
Hudba spojuje sousedy
23. 9. 2018
( Šluknov )
11. Den lidové turistiky
2. 10. 2018
( sál Domu kultury Šluknov-15:00 )
Den úcty ke stáří - účinkuje Slovácká nejmenší dechovky Sadovanka
13. 10. 2018
( Křížový vrch )
DRAKIÁDA
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek