Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

Historie zámku

ŠLUKNOVSKÝ ZÁMEK
Území, na kterém postupně šluknovské panství vznikalo, patřilo původně k míšeňské marce. Ve 2. polovině 13. století se spolu s panstvím Hohnštejn stalo vlastnictvím Berků z Dubé a patřilo jim prakticky až do doby vlády Jiřího z Poděbrad, kdy byla ve Šluknově vybudována tvrz, která se poprvé připomíná v roce 1487 jako majetek saského maršála Hugolda ze  Šlejnic.  Bylo to dřevěné panské sídlo, k němuž náležel pivovar, sladovna a zahrada, kde se pěstoval chmel.
V roce 1566 panství Šluknov obdržel Arnošt ze Šlejnic, který pravděpodobně po smrti svého otce Jiřího ze Šlejnic nechal na místě původní tvrze vybudovat mezi léty 1566 - 1573 nové reprezentační sídlo ve stylu saské renesance. V roce 1618 se krátce majitelem Šluknova stal Ota Staršedl, rytíř ze Staršedlu. Je zajímavé, že ten se jako katolík zapletl do stavovského povstání na straně českých stavů proti Ferdinandovi, což mělo pro něho nepříjemný důsledek - jeho majetek propadl ze třetiny pobělohorským konfiskacím. V témže roce královská komora prodala Šluknov Wolfgangu, hraběti Mansfeldovi za 105. 000 kop míšeňských a 3. prosince 1635 se mu podařilo darem získat sousední panství Hanšpach. Beze změny tento majetek zůstal však jen krátkou dobu - do smrti Volfova syna Karla Adama (+ 1662). Jelikož neměl žádných přímých potomků, přechází majetek roku 1662 na jeho sestry Žofii Anežku a Kristinu Alžbětu. Prvý rok vládnou na obou panstvích společně.
Teprve 20. října 1663 došlo k rozdělení, kterým se Lipová dostává dětem Kristiny Alžběty a Šluknov získává Žofie Anežka, provdaná  Ditrichštejnová.  Ke šluknovskému panství připojila statky a panství Velké Březno, Mirošovice a Markvartice. V roce 1678 přibyly k majetkovému komplexu Ditrichštejnů ještě Janovice u Rýmařova. Roku 1716 se dědičkou tohoto panství stala Marie Arnoštka, provdaná Gallasová. Po pěti letech ovdověla a provdala se za hraběte Aloise Tomáše Harracha. V držení Harrachů zůstal Šluknov i s ostatním panstvím až do roku 1876, kdy byl prodán saskému komerčnímu radovi Arnoštovi Grumbtovi za
1 milion guldenů. Jeho potomci jej drželi až do 30. let 20. století, kdy posledním nabyvatelem se stává Ervín Leopold Nostitz - Rieneck, majitel velkostatku Pakoměřice - Měšice u Prahy.
Po druhé světové válce byl Šluknov jako německý majetek konfiskován a vlastníkem se stalo město Šluknov. 4 října 1949 se v prostorách zámku slavnostně otevřelo městské muzeum.
2. dubna 1986
z dosud neznámých příčin vypukl v zámku požár, který zcela zničil krov včetně krytiny střechy, dále celé třetí patro a značnou část druhého patra. Generální oprava zámku ve Šluknově byla ukončena již v roce 1990, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků, které byly čerpány z dotací Okresního národního výboru v Děčíně. Během několika let nečinnosti začal zámek pomalu chátrat. V letech 2000 - 2001 byla vypracována projektová dokumentace kompletních stavebních úprav objektu a od roku 2005 byly zahájeny práce na celkové rekonstrukci objektu.

V roce 2006 byly dokončeny kompletní stavební úpravy přízemí objektu, statické zajištění objektu, restaurování maleb vstupního sálu, napojení objektu na inženýrské sítě a vydláždění přístupových komunikací a parkoviště.

V roce 2007 bylo stavebně dokončeno 1. patro, kde se nachází obřadní síň kombinovaná se vzdělávacího a školícím centrem, přípravna svateb, kancelář matriky a zvuková místnost, malý sál (zasedací místnost), 3 místnosti s interiérovou dobovou výzdobou.

V roce 2008 následovala kompletní rekonstrukce 2. patra, vyměněna střešní krytina za břidlici, obnovena fasáda.

Po dokončení úprav objektu zámku v roce 2009 byl upraven také přilehlý zámecký park, a to zhotovením vstupních bran, uzavřením zámeckého parku (dozdění ohradní zdi) a jeho celková revitalizace. Zámecký park je tak dnes místem pro příjemnou procházku či posezení a slouží široké veřejnosti.

V roce 2016 byl vytvořen nový prvorepublikový okruh Šluknovským zámkem, který je věnován poslednímu majiteli šluknovského panství Ervínu Leopoldu Nostitz-Rieneckovi. Během prohlídky tak procházíte jeho soukromým apartmánem - pracovnou, šatnou, ložnicí, dětským pokojem i jídelnou.

 

>> historické fotografie zámku

 

ZÁMECKÝ PARK

Zámecký park, který přiléhá k renesančnímu Šluknovskému zámku, je situován téměř ve středu města. Rozkládá se na mírném svahu, přičemž jeho nejníže položená část leží téměř v nivě Stříbrného potoka protékajícího městem. Obklopuje ho vysoká zeď z kyklopského zdiva. Zámecké nádvoří navazuje na západní straně na areál bývalého pivovaru, jehož jedna polovina budov byla stržena. Ve spodní části se pak nachází tzv. „velký a malý zámecký rybník", přičemž velký rybník, který v minulosti sloužil k získávání ledu pro zámecký pivovar, je nyní požární nádrž pro místní hasičský sbor.

K zámeckému parku se nedochovaly téměř žádné archválie, jisté však je, že k zámku patřil dříve hrazený okrsek s dřevěnými domky služebnictva a uvnitř jeho zdí pak po zboření domků byl založen park.

Současná podoba parku ve stylu anglického krajinářského romantismu je pravděpodobně z 2. poloviny 19. století. Na dobových obrázcích a fotografiích
z počátku 20. století je zámecký park několikrát zachycen. V blízkosti zámku byla v té době růžová zahrada a do vlastního parku se u nádvoří zámku vstupovalo dřevěným loubím. Zámecký park sloužil až do počátku 20. století výhradně majitelům zámku. Do roku 1945 byl občas otevřen i pro veřejnost (neděle a svátky) a konaly se zde nejrůznější městské slavnosti, např. „Hon na divého muže".

Dle ústních zpráv pamětníků byl park ještě po 2. světové válce krásně upraven.
V padesátých letech ale bylo vše zcizeno nebo zničeno. Ani pozdější úpravy parku příliš neprospěly. V roce 1962 bylo zbudováno letní divadlo, které ovšem nikdy svému účelu nesloužilo a postupně zchátralo.

V roce 1985 byla postavena rybářská chalupa v místech bývalého zahradního domku s nářadím. V témže roce byl břeh jezírka zpevněn kamennou zídkou a v podobném stylu opravena i fontánka. Další dominantou zámeckého parku byl dřevěný altán umístěný na vyvýšenině nad jezírkem (dnes z něj zbyla pouze podlaha z ostře pálených cihel), odkud lze spatřit téměř celý park.

 

 

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
7. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
10. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
17. 2. 2019
( sál Domu kultury Šluknov-14:00 )
24. 2. 2019
( dům kultury )
1. 3. 2019 do 1. 3. 2019
( Šluknovský zámek od 14.00 hodin )
8. 3. 2019
( 15 hod. - sál Domu kultury Šluknov )
24. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
Loutková pohádka O Budulínkovi
30. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 16 hodin )
31. 3. 2019
( dům kultury )
5. 4. 2019 do 29. 6. 2019
( Šluknovský zámek 9.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
21. 4. 2019
( dům kultury )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
27. 4. 2019 do 28. 4. 2019
( dům kultury )
Loutkové pohádky - Přehlídka + Čertimlýn
30. 4. 2019
( Zámecký park )
Lampiónový průvod a pálení čarodějnic
12. 5. 2019
( sál Domu kultury Šluknov-14:00 - 18:00 hodin )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce
1. 10. 2018 do 24. 6. 2019
( 16:30 hod. - každé pondělí -II. patro Domu kultury Šluknov )

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek