Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

vyvěšeno bude sejmuto popis informace ke stažení
16. 8. 2018 13. 9. 2018 ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. U/068/ŠL/2018 zobrazit pdf
15. 8. 2018   Rozhodnutí o registraci volebních stran pro volby do Zastupitelstva města Šluknov (7x) zobrazit pdf
15. 8. 2018   Rozhodnutí o registraci volebních stran pro volby do Zastupitelstva obce Vilémov (2x) zobrazit pdf
15. 8. 2018   Rozhodnutí o registraci volebních stran pro volby do Zastupitelstva obce Lipová (4x) zobrazit pdf
15. 8. 2018   Rozhodnutí o registraci volebních stran pro volby do Zastupitelstva obce Lobendava (3x) zobrazit pdf
15. 8. 2018   Rozhodnutí o registraci volebních stran pro volby do Zastupitelstva města MIkulášovice (7 x) zobrazit pdf
14. 8. 2018 1. 6. 2019 Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 7 za rok 2018 zobrazit pdf
14. 8. 2018 22. 11. 2018 Dražební vyhláška čj. 120 EX 12794/15-91 zobrazit pdf
14. 8. 2018 11. 10. 2018 Dražební vyhláška čj. 124 EX 7487/09-289 zobrazit pdf
13. 8. 2018 21. 9. 2018 Dražební vyhláška čj. 209 Ex 1573/2010-80 zobrazit pdf
10. 8. 2018 27. 8. 2018 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - DC_Lipová, 4. etapa, úprava vNN, kNN, DTS, kVN" zobrazit pdf
10. 8. 2018 21. 8. 2018 Losování pořadí volebních stran pro volby do zastupitelstev obcí zobrazit pdf
8. 8. 2018 24. 8. 2018 Informace o přijatých usneseních ze 111. schůze Rady města Šluknov zobrazit pdf
7. 8. 2018 21. 9. 2018 Výběrové řízení na funkci úřadníka - pracovník Odboru rozvoje a životního prostředí zobrazit pdf
6. 8. 2018 17. 10. 2018 Dražební vyhláška čj. 207 EX 4017-16-50 zobrazit pdf
6. 8. 2018 30. 10. 2018 Dzažební jednání čj. 124 EX 6617/07-683 zobrazit pdf
6. 8. 2018 22. 8. 2018 Opatření obecné povahy čj. OSÚ-SSÚ/28522-18/3882-2018/Tu - "DC_ŠLuknov, čp. ppč. 369, příp. nad 50m, kNN" zobrazit pdf
6. 8. 2018 22. 8. 2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí zobrazit pdf
3. 8. 2018 31. 8. 2018 Zveřejnění záměru směny pozemků č. p. 535-5, Rožany zobrazit pdf
3. 8. 2018 31. 8. 2018 Zveřejnění záměru prodeje pozemů p. č. 2567-2, Šluknov zobrazit pdf
1. 8. 2018 1. 11. 2018 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu - k. ú. Císařský, Království (8 - 11/2018) zobrazit pdf
31. 7. 2018 3. 9. 2018 Záměr města Šluknov - prodej pozemku p.p.č. 225 a p.p.č. 2769/27, k. ú. Království - pro stavbu RD zobrazit pdf
27. 7. 2018 3. 9. 2018 Záměr města Šluknov - prodej pozemku p.p.č. 777, k. ú. Šluknov - pro stavbu RD zobrazit pdf
26. 7. 2018 20. 8. 2018 Záměr města Šluknov - pronájem pozemků - p.p.č. 403, k. ú. Království a p.p.č. 498, k. ú. Šluknov zobrazit pdf
20. 7. 2018 1. 6. 2019 Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 5 a č. 6 za rok 2018 zobrazit pdf
13. 7. 2018 23. 8. 2018 Dražební vyhláška JUDr. Podkonický - čj. 067 EX 32327-16-108 - Ivana Uchytilová, Šluknov zobrazit pdf
13. 6. 2018 1. 6. 2019 Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 4 za rok 2018 zobrazit pdf
13. 6. 2018 1. 6. 2019 Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2018 zobrazit pdf
12. 6. 2018 11. 9. 2018 Dražební vyhláška EÚ Brno - čj. 006 EX 209/07-240 - Josef Havlík zobrazit pdf
12. 6. 2018 12. 9. 2018 Státní pozemkový úřad - oznámení o zamýšleném převodu - k. ú. Královka (6 - 9/2018) zobrazit pdf
31. 5. 2018 30. 6. 2019 Schválený Závěrečný účet města Šluknov za rok 2017 včetně příloh zobrazit pdf
9. 5. 2018 1. 6. 2019 Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 2 za rok 2018 zobrazit pdf
26. 4. 2018   Usnesení č.j. 124 EX 4317/16-146 o odročení elektronické dražby na neurčito - čp. 610 i s pozemky, Šluknov zobrazit pdf
4. 4. 2018 1. 6. 2019 Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 1 za rok 2018 zobrazit pdf
4. 4. 2018 4. 4. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města - fasáda - čp. 149, Šluknov zobrazit pdf
4. 4. 2018 4. 4. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města - fasáda - čp. 290, Šluknov zobrazit pdf
19. 3. 2018 19. 3. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov - střecha - čp. 315, Šluknov zobrazit pdf
19. 3. 2018 19. 3. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov - fasáda - čp. 315, Šluknov zobrazit pdf
19. 3. 2018 19. 3. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov - střecha - čp. 2, Šluknov zobrazit pdf
19. 3. 2018 19. 3. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov - fasáda - čp. 2, Šluknov zobrazit pdf
19. 3. 2018 19. 3. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2018 - SK Plaston Šluknov zobrazit pdf
1. 3. 2018   ÚZSVM - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 01.02.2018 zobrazit pdf
21. 2. 2018 21. 8. 2018 Policie ČR Rumburk - vyhlášení popisu věci zobrazit pdf
19. 2. 2018 20. 8. 2018 Vyhláška ve věci řízení o pozůstalosti po Milanu Bílém - Tomaš Drizi zobrazit pdf
4. 1. 2018 31. 12. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu města Šluknov na roky 2018 - 2020 zobrazit pdf
4. 1. 2018 31. 12. 2018 Rozpočet města Šluknov na rok 2018 zobrazit pdf
4. 1. 2018 31. 12. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Šluknov na roky 2018 - 2020 zobrazit pdf
4. 1. 2018 31. 12. 2018 Rozpočet Základní školy Šluknov na rok 2018 zobrazit pdf
4. 1. 2018 31. 12. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Šluknov na roky 2018 - 2020 zobrazit pdf
4. 1. 2018 31. 12. 2018 Rozpočet Mateřské školy Šluknov na rok 2018 zobrazit pdf
19. 12. 2017 31. 12. 2018 Svozové dny pytlů s tříděným odpadem a svozové dny biopopelnic v roce 2018 zobrazit pdf
23. 5. 2017 26. 5. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2017 zobrazit pdf
15. 4. 2016 16. 4. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 zobrazit pdf
3. 11. 2015 5. 11. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015 zobrazit pdf
3. 11. 2015 5. 11. 2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Šluknov zobrazit pdf

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek