Šluknov na facebooku Twitter Foursquare

Základní informace o odpadech ve Šluknově

Následující pokyny se týkají odpadu vzniklého činností fyzických osob na území města Šluknova včetně všech jeho městských částí (v domácnostech, nemovitostech sloužících k individuální rekreaci apod.) Není-li dále uvedeno jinak, je likvidace pro občany bezplatná. (Odpadu, který vznikl při podnikání fyzických či právnických osob se musí podnikatelé zbavovat za úplatu, na základě individuálních smluv s některou firmou oprávněnou odpady přebírat.)

Využitelný odpad

Komodity: papíry, karton, kovy, sklo, tetrapaky, polystyren, igelitové sáčky a tašky, PET lahve, kelímky od potravin a jiné

Kam s ním:

1.    papír, sklo barevné, čiré sklo, plast  je možno odkládat do barevných kontejnerů (zde je mapa rozmístění separačních kontejnerů). papír - modrý kontejner, sklo barevné - zelený kontejner se zeleným víkem, čiré sklo - zelený kontejner s bílým víkem, plast - žlutý kontejner. kontejnery jsou označeny popisem.

2.    drobný plast, vč. PET lahví je možné odkládat  ve žlutých pytlích, kompozitní obaly - tetra packy v oranžových pytlích a drobné kovy - plechovky od potravin apod. v zelených pytlích je možno odkládat v uvedených termínech  na sběrovou trasu (kde získat pytle na tříděný odpad a typizované pytle na biologicky rozložitelný odpad, zde je mapa sběrových tras, termíny svozů)

3.    vše lze odkládat též ve sběrném dvoře - areál Technických služeb Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov (informace o sběrném dvoře)

4.    papír, příp. plast, a kov lze odevzdat v některé sběrně surovin nebo kovošrotu

5.    dát svým dětem do školy, pokud škola pořádá sběr konkrétního materiálu

 

Směsný komunální odpad

Komodity: odpad vzniklý v domácnosti, ze kterého  byl již vytříděn výše uvedený využitelný odpad

Kam s ním:

1.    odložit do označených popelnic či kontejnerů v místě svého trvalého bydliště (poplatek za komunální odpad, kde řešit případné problémy s vývozem a kapacitou popelnic) v uvedených svozových dnech (zde)

2.    v modrých pytlích svozové firmy odložit vedle popelnic (kde obdržíte pytle na směsný komunální odpad)

 

Objemný odpad

Komodity: odpad z domácnosti, který se pro své rozměry nevejde do popelnice a také ojeté pneumatiky z osobního vozidla

Kam s ním:

1.    odvézt do sběrného dvora - areál Technických služeb Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov (informace o sběrném dvoře)

2.    možnost objednání odvozu objemného odpadu ( valník, kontejner, multikára)  za úhradu dopravného  do sběrného dvora (kde a za kolik objednat odvoz)

 

Nebezpečný odpad

Komodity: zbytky barev, ředidel, minerální oleje, zaolejované hadry, a jiné chemikálie, léky, rtuťové teploměry

Kam s ním:

1.    odvézt do sběrného dvora - areál Technických služeb Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov (informace o sběrném dvoře)

2.    možnost objednání odvozu nebezpečného odpadu ( valník, multikára, kontejner) za úhradu dopravného do sběrného dvora (kde a za kolik objednat odvoz)

3.    nespotřebované léky a rtuťové teploměry má povinnost odebrat každá lékárna

 

Elektroodpad

Komodity: počítače, monitory, mobily, televize, baterie, akumulátory, lednice, zářivky a podobně,

Kam s ním:

1.    odvézt do sběrného dvora - areál Technických služeb Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov (informace o sběrném dvoře)

2.    odložit do červených stacionárních kontejnerů - drobné vysloužilé elektrospotřebiče (informace o rozmístění červených kontejnerů), vyjma zářivek

3.    možnost objednání odvozu elektroodpadu ( valník, multikára, kontejner) za úhradu dopravného do sběrného dvora (kde a za kolik objednat odvoz)

 

Stavební odpady

Komodity: odpady z drobných stavebních úprav domu či bytu, stavební suť, výkopová zemina

Kam s ním:

1.    Za úplatu odložit do sběrného dvora v areálu  Technických služeb Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov (informace o sběrném dvoře)

 

Textil

Komodity: čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil - záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) nositelné boty

Kam s ním:

1.    odložit do bílých stacionárních kontejnerů - (mapa rozmístění bílých kontejnerů)

2.    odvézt do sběrného dvora - areál Technických služeb Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov (informace o sběrném dvoře)

 

Odpady ze zahrady

Komodity: listí, naštěpkované větve, trávu a jiné čistě rostlinné materiály

Kam s ním:

1.    odložit na kompost na svém pozemku

2.    spálit na vlastním pozemku pokud jsou suché a neobtěžujete tím okolí

3.    v černých placených pytlích odvést do sběrného dvora (kde získat černé pytle na bioodpad, informace o sběrném dvoře)

 

Biologicky rozložitelný odpad

Komodita: odpad ze zahrad a z kuchyní.
konkrétně: Zbytky z údržby zeleně a zahrady jako je tráva, drny, listí, piliny, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny, shrabky ze záhonů, mechu z trávy, zemina z květináče, větve z řezu keřů i stromů (nejdříve nastříhat nebo zpracovat štěpkovačem), spadané ovoce (prokládat trávou a řezem z keřů). Dále také biologicky rozložitelný odpad vzniklý provozem domácnosti a to zejména ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zbytky, slupky z ovoce a zeleniny, kůru citrusových plodů, papír znečištěný potravinami, papírové ubrousky, vaječné skořápky, skořápky ořechů, uvadlé květiny, vychladlý popel ze spalování dřeva. Odpad musí být do nádob ukládán přímo – bez obalů.

Co není bioodpad: tekutý odpad a zbytky jídel živočišného původu, maso, kosti, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy, hnůj, biologicky nerozložitelné a jiné odpady (kameny, popel z uhlí a pod.), směsný komunální odpad, použité pleny, obvazy, jedlé oleje, znečištěné piliny, mléčné produkty, omáčky, tuky, majonézy, cigaretový popel a nedopalky,  obsah sáčků z vysavače prachu, časopisy, všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

Kam s ním:
1.    odvézt do sběrného dvora - areál Technických služeb Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov (informace o sběrném dvoře)
2.    předat v městské kompostárně v ulici Tovární
3.    do typizovaných hnědých popelnic o objemu 240 (jak popelnici získat a podmínky užívání)
4.    do typizovaných pytlů

 

 

SMS Info Kanál
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
29. 4. 2017 do 26. 6. 2017
( Šluknovský zámek )
1. 5. 2017 do 19. 6. 2017
( Šluknovský zámek )
5. 5. 2017 do 30. 9. 2017
( zámek )
28. 5. 2017
( 14 hod. - sál Domu kultury Šluknov )
3. 6. 2017
( v zámeckém parku )
4. 6. 2017
( kopec Jitrovník v Království )
Hudba spojuje sousedy
6. 6. 2017 do 6. 6. 2017
( Šluknovský zámek )
30. 6. 2017 do 1. 7. 2017
( Šluknovský zámek, zámecký park )
8. 7. 2017 do 30. 9. 2017
( Šluknovský zámek )
24. 9. 2017
( Jiříkov )
10. Den lidové turistiky
5. 10. 2017
( sál Domu kultury Šluknov )
Den úcty ke stáří
13. 10. 2017 do 14. 10. 2016
( sál Domu kultury Šluknov )
Výstava Naše, vaše houby
15. 10. 2017
( Křížový vrch )
DRAKIÁDA
31. 10. 2017
( sál Domu kultury Šluknov )
Halloweenská stezka odvahy
24. 11. 2017
( 16 h - nám. Míru Šluknov )
Staročeské Vánoce a rozsvícení vánočního stromku
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce
14. 10. 2016 do 25. 6. 2017
( 16:30 hod. - každé pondělí -II. patro Domu kultury Šluknov )
šachový kroužek pro děti

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek