Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

Základní informace o odpadech ve Šluknově

Následující pokyny se týkají odpadu vzniklého činností fyzických osob na území města Šluknova včetně všech jeho městských částí (v domácnostech, nemovitostech sloužících k individuální rekreaci apod.) Není-li dále uvedeno jinak, je likvidace pro občany bezplatná. (Odpadu, který vznikl při podnikání fyzických či právnických osob se musí podnikatelé zbavovat za úplatu, na základě individuálních smluv s některou firmou oprávněnou odpady přebírat.)

Využitelný odpad

Komodity: papíry, karton, kovy, sklo, tetrapaky, polystyren, igelitové sáčky a tašky, PET lahve, kelímky od potravin a jiné

Kam s ním:

1.    papír, sklo barevné, čiré sklo, plast  je možno odkládat do barevných kontejnerů (zde je mapa rozmístění separačních kontejnerů). papír - modrý kontejner, sklo barevné - zelený kontejner se zeleným víkem, čiré sklo - zelený kontejner s bílým víkem, plast - žlutý kontejner. kontejnery jsou označeny popisem.

2.    drobný plast, vč. PET lahví je možné odkládat  ve žlutých pytlích, kompozitní obaly - tetra packy v oranžových pytlích a drobné kovy - plechovky od potravin apod. v zelených pytlích je možno odkládat v uvedených termínech  na sběrovou trasu (kde získat pytle na tříděný odpad a typizované pytle na biologicky rozložitelný odpad, zde je mapa sběrových tras, termíny svozů)

3.    vše lze odkládat též ve sběrném dvoře - areál Technických služeb Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov (informace o sběrném dvoře)

4.    papír, příp. plast, a kov lze odevzdat v některé sběrně surovin nebo kovošrotu

5.    dát svým dětem do školy, pokud škola pořádá sběr konkrétního materiálu

 

Směsný komunální odpad

Komodity: odpad vzniklý v domácnosti, ze kterého  byl již vytříděn výše uvedený využitelný odpad

Kam s ním:

1.    odložit do označených popelnic či kontejnerů v místě svého trvalého bydliště (poplatek za komunální odpad, kde řešit případné problémy s vývozem a kapacitou popelnic) v uvedených svozových dnech (zde)

2.    v modrých pytlích svozové firmy odložit vedle popelnic (kde obdržíte pytle na směsný komunální odpad)

 

Objemný odpad

Komodity: odpad z domácnosti, který se pro své rozměry nevejde do popelnice a také ojeté pneumatiky z osobního vozidla

Kam s ním:

1.    odvézt do sběrného dvora - areál Technických služeb Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov (informace o sběrném dvoře)

2.    možnost objednání odvozu objemného odpadu ( valník, kontejner, multikára)  za úhradu dopravného  do sběrného dvora (kde a za kolik objednat odvoz)

 

Nebezpečný odpad

Komodity: zbytky barev, ředidel, minerální oleje, zaolejované hadry, a jiné chemikálie, léky, rtuťové teploměry

Kam s ním:

1.    odvézt do sběrného dvora - areál Technických služeb Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov (informace o sběrném dvoře)

2.    možnost objednání odvozu nebezpečného odpadu ( valník, multikára, kontejner) za úhradu dopravného do sběrného dvora (kde a za kolik objednat odvoz)

3.    nespotřebované léky a rtuťové teploměry má povinnost odebrat každá lékárna

 

Elektroodpad

Komodity: počítače, monitory, mobily, televize, baterie, akumulátory, lednice, zářivky a podobně,

Kam s ním:

1.    odvézt do sběrného dvora - areál Technických služeb Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov (informace o sběrném dvoře)

2.    odložit do červených stacionárních kontejnerů - drobné vysloužilé elektrospotřebiče (informace o rozmístění červených kontejnerů), vyjma zářivek

3.    možnost objednání odvozu elektroodpadu ( valník, multikára, kontejner) za úhradu dopravného do sběrného dvora (kde a za kolik objednat odvoz)

 

Stavební odpady

Komodity: odpady z drobných stavebních úprav domu či bytu, stavební suť, výkopová zemina

Kam s ním:

1.    Za úplatu odložit do sběrného dvora v areálu  Technických služeb Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov (informace o sběrném dvoře)

 

Textil

Komodity: čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil - záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) nositelné boty

Kam s ním:

1.    odložit do bílých stacionárních kontejnerů - (mapa rozmístění bílých kontejnerů)

2.    odvézt do sběrného dvora - areál Technických služeb Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov (informace o sběrném dvoře)

 

Odpady ze zahrady

Komodity: listí, naštěpkované větve, trávu a jiné čistě rostlinné materiály

Kam s ním:

1.    odložit na kompost na svém pozemku

2.    spálit na vlastním pozemku pokud jsou suché a neobtěžujete tím okolí

3.    v černých placených pytlích odvést do sběrného dvora (kde získat černé pytle na bioodpad, informace o sběrném dvoře)

 

Biologicky rozložitelný odpad

Komodita: odpad ze zahrad a z kuchyní.
konkrétně: Zbytky z údržby zeleně a zahrady jako je tráva, drny, listí, piliny, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny, shrabky ze záhonů, mechu z trávy, zemina z květináče, větve z řezu keřů i stromů (nejdříve nastříhat nebo zpracovat štěpkovačem), spadané ovoce (prokládat trávou a řezem z keřů). Dále také biologicky rozložitelný odpad vzniklý provozem domácnosti a to zejména ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zbytky, slupky z ovoce a zeleniny, kůru citrusových plodů, papír znečištěný potravinami, papírové ubrousky, vaječné skořápky, skořápky ořechů, uvadlé květiny, vychladlý popel ze spalování dřeva. Odpad musí být do nádob ukládán přímo – bez obalů.

Co není bioodpad: tekutý odpad a zbytky jídel živočišného původu, maso, kosti, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy, hnůj, biologicky nerozložitelné a jiné odpady (kameny, popel z uhlí a pod.), směsný komunální odpad, použité pleny, obvazy, jedlé oleje, znečištěné piliny, mléčné produkty, omáčky, tuky, majonézy, cigaretový popel a nedopalky,  obsah sáčků z vysavače prachu, časopisy, všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

Kam s ním:
1.    odvézt do sběrného dvora - areál Technických služeb Šluknov spol. s r.o., Císařský 378, Šluknov (informace o sběrném dvoře)
2.    předat v městské kompostárně v ulici Tovární
3.    do typizovaných hnědých popelnic o objemu 240 (jak popelnici získat a podmínky užívání)
4.    do typizovaných pytlů

 

 

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
7. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
10. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
24. 2. 2019
( dům kultury )
1. 3. 2019 do 1. 3. 2019
( Šluknovský zámek od 14.00 hodin )
8. 3. 2019
( 15 hod. - sál Domu kultury Šluknov )
24. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
30. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 16 hodin )
31. 3. 2019
( dům kultury )
5. 4. 2019 do 29. 6. 2019
( Šluknovský zámek 9.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
21. 4. 2019
( dům kultury )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
27. 4. 2019 do 28. 4. 2019
( dům kultury )
Loutkové pohádky - Přehlídka + Čertimlýn
30. 4. 2019
( Zámecký park )
12. 5. 2019
( sál Domu kultury Šluknov-14:00 - 18:00 hodin )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
31. 5. 2019
( dům kultury )
Mezinárodní den dětí
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce
1. 10. 2018 do 24. 6. 2019
( 16:30 hod. - každé pondělí -II. patro Domu kultury Šluknov )

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek