Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

Seznam používaných formulářů

Odbor vedení města

- Žádost o poskytnutí informace

Odbor vnitřní správy

Evidence obyvatel

- Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
- Potvrzení o změně místa trvalého pobytu
- Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému
- Hlášení adresy pro doručování
- Žádost o zprostředkování kontaktu

Matrika, ověřování, CZECHPOINT

- Dotazník k uzavření manželství
- Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství
- Prohlášení o užívání dvou jmen do 31. 12. 1949
- Prohlášení o užívání dvou jmen po 1. 1. 1950
- Souhlas otce se změnou příjmení
- Souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte
- Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti
- Zápis o určení otcovství k narozenému dítěti
- Žádost o zápis narození
- Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru
- Žádost o nahlédnutí do matriční knihy - manželství
- Žádost o nahlédnutí do matriční knihy - narození
- Žádost o nahlédnutí do matriční knihy - úmrtí
- Žádost o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě
- Žádost o prominutí předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
- Žádost o vydání matričního dokladu - oddací list
- Žádost o vydání matričního dokladu - úmrtní list
- Žádost o vydání matričního dokladu - rodný list
- Žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku
- Žádost o vydání potvrzení z matriční knihy - narození
- Žádost o vydání potvrzení z matriční knihy - manželství
- Žádost o vydání potvrzení z matriční knihy - úmrtí
- Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
- Žádost o zápis příjmení nezletilé dcery ve formě, která neodpovídá pravidlům české mluvnice
- Žádost o změnu příjmení dospělého
- Žádost o změnu příjmení nezletilého

Odbor ekonomický

- Žádost o neinvestiční účelovou dotaci

Odbor rozvoje a životního prostředí

Územní plánování

- Žádost o územně plánovací informaci
- Návrh na pořízení změny územního plánu města Šluknov

Rybářství

- Žádost o vydání rybářského lístku

Doprava a místní komunikace

- Žádost o dočasný zábor veřejného prostranství
- Žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání místní komunikace (hávárie ing. sítí)
- Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci
- Žádost o povolení uzavírky místní komunikace
- Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - pořádání kulturních, sportovních apod. akcí
- Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - prodejní zařízení
- Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - reklamní zařízení
- Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - umístění inženýrských sítí
- Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - umístění lešení apod. (zábor)
- Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - vyhrazené parkovací stání
- Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - výkopové práce

Ochrana přírody a krajiny

- Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

 

Odbor správy majetku

Byty

- Žádost o pronájem bytu
- Žádost o přidělení pečovatelského bytu

Pozemky

- Žádost o prodej nemovitosti - fyzická osoba
- Žádost o prodej nemovitosti - právnická osoba
- Žádost o pronájem nemovitosti - fyzická osoba
- Žádost o pronájem nemovitosti - právnická osoba
- Žádost o směnu nemovitosti - fyzická osoba
- Žádost o směnu nemovitosti - právnická osoba

Zřízení služebnosti

- Žádost o zřízení služebnosti - fyzická osoba
- Žádost o zřízení služebnosti - právnická osoba

 

Odbor stavební úřad

formuláře platné od 1.1.2018

- Žádost o přidělení č.p./č.ev.
- Ohlášení dokončení stavby
- Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
- Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
- Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
- Žádost o vydání společného povolení

--------------------------------------------------------------

- Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
- Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
- Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
- Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
- Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
- Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
- Žádost o územní souhlas
- Ohlášení stavby
- Žádost o stavební povolení
- Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
- Oznámení o užívání stavby
- Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
- Žádost o povolení předčasného užívání stavby
- Oznámení změny v užívání stavby
- Ohlášení odstranění

Odbor kultury

- Žádost o pronájem prostor v Domě kultury Šluknov
- Záznam o stavu pronajímaných prostor a protokol o předání a převzetí pronajatého zařízení
- Smlouva o krátkodobém nájmu nebytových prostor v Domě kultury Šluknov

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
7. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
10. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
17. 2. 2019
( sál Domu kultury Šluknov-14:00 )
24. 2. 2019
( dům kultury )
1. 3. 2019 do 1. 3. 2019
( Šluknovský zámek od 14.00 hodin )
8. 3. 2019
( 15 hod. - sál Domu kultury Šluknov )
24. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
Loutková pohádka O Budulínkovi
30. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 16 hodin )
31. 3. 2019
( dům kultury )
5. 4. 2019 do 29. 6. 2019
( Šluknovský zámek 9.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
21. 4. 2019
( dům kultury )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
27. 4. 2019 do 28. 4. 2019
( dům kultury )
Loutkové pohádky - Přehlídka + Čertimlýn
30. 4. 2019
( Zámecký park )
Lampiónový průvod a pálení čarodějnic
12. 5. 2019
( sál Domu kultury Šluknov-14:00 - 18:00 hodin )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce
1. 10. 2018 do 24. 6. 2019
( 16:30 hod. - každé pondělí -II. patro Domu kultury Šluknov )

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek