Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

strana z 2    >>
aktualizováno 14. 12. 2010 | zobrazit více

Lobendava - Kaple sv. Anny na Anenském vrchu

Kostel sv. Anny na Annenském vrchu v Lobendavě je jedním z Poutních míst Šluknovska. | Předmětem úcty poutníků byla pozdně gotická socha sv. Anny. Podle pověsti uviděl roku 1716 lobendavský cestující obchodník Schlenkrich při své cestě Saskem děti, jak při hře táhnou na provázku sochu sv. Anny. Sochu od nich koupil a věnoval kostelu Navštívení Panny Marie v Lobendavě.

aktualizováno 13. 12. 2010 | zobrazit více

Dolní Poustevna - Malé kamenné památky v Dolní Poustevně a okolí

Dolní Poustevna - Malé kamenné památky v Dolní Poustevně a okolí

Projekt malých kamenných památek mapuje drobnou sakrální architekturu v Dolní Poustevně a okolí. V rámci projektu vznikla publikace o kamenných památkách, stezka po kamenných památkách, kterou tvoří tři stanoviště s infomačními tabulemi a sborník veškerých poznatků a informací o památkách nazvaný „Katalog drobných kamenných památek v Dolní Poustevně a okolí“. | | PUBLIKACE | | Kamenné p...

aktualizováno 13. 12. 2010 | zobrazit více

Dolní Poustevna - Památníky I. a II. světové války

Dolní Poustevna - Památníky I. a II. světové války

Památníky I. a II. světové války

aktualizováno 13. 12. 2010 | zobrazit více

Dolní Poustevna - Evangelický kostelík

Dolní Poustevna - Evangelický kostelík

V jižní části obce na cestě od I. stupně Základní školy se nachází německý evangelický kostelíček. Dne 1. 11. 1938 byl slavnostně položen základní kámen k stavbě kostelíka, ale rušné události po roce 1938 nedovolily stavbu dokončit. Nepodařilo se to dodnes.

aktualizováno 13. 12. 2010 | zobrazit více

Dolní Poustevna - Kostel Archanděla Michaela

Dolní Poustevna - Kostel Archanděla Michaela

Kostel Archanděla Michaela, který byl postaven v letech 1854 - 55 v pseudogotickém slohu, jednolodní s presbytářem trojboce uzavřeným. Oltáře jsou v témže slohu, na hlavním oltáři je pak obraz od J. Grusse z Litoměřic z roku 1826. | Oltář sv. Jana Nepomuckého je od J. Hájka z roku 1769 a byl přenesen z původní kamenné kaple, která stávala vedle nynějšího obchodu s průmyslovým zbožím (Andresovi)....

aktualizováno 13. 12. 2010 | zobrazit více

Dolní Poustevna - Kostelík Panny Marie

Dolní Poustevna - Kostelík Panny Marie

V osadě Markéta založené r. 1667 a pojmenované podle hraběnky Margarety Slavatové je malebný kostelík Panny Marie z roku 1854. Za kostelíkem se nachází hřbitov založený v roce 1874 a sloužící celé obci Horní Poustevna.

aktualizováno 13. 12. 2010 | zobrazit více

Dolní Poustevna - Barokní socha Piety

Dolní Poustevna - Barokní socha Piety

V blízkosti hraničního přechodu se nalézá barokní socha Piety, která je s hrázděným domem č.p. 36 jedinou dolnopoustevenskou památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Socha jest datována rokem 1748.

aktualizováno 12. 12. 2010 | zobrazit více

Vilémov - Základní škola

Vilémov - Základní škola

První dřevěnou školu postavil v roce 1733 Christof Zimmer. Stávala vedle kostela. Až do roku 1881 byla škola v obci jednotřídní a v roce 1882 se stala dvoutřídní. Druhou třídu si obec musela najmout v soukromém domě, proto usilovala o stavbu nové budovy z větší kapacitou. Ta byla dokončena k 1. září 1889 a slouží dodnes. Byla ovšem mnohokrát opravována a rekonstruována, naposled v letech 1993 až 1...

aktualizováno 12. 12. 2010 | zobrazit více

Vilémov - Železniční most

Vilémov - Železniční most

Most byl postaven v letech 1903-1904 při stavbě dráhy z Mikulášovic do Dolní Poustevny, o rok později prodloužené do sousedního saského města Sebnitz. Je 190m dlouhý, má pět polí po 38 m, čtyři pilíře vysoké 12 až 29 m. největší výška traťového svršku nad terénem je 34 m. Hloubka základů pro nejvyšší pilíř měří 7m, průřez pilířů při základně je15x15 m. pilíře jsou postaveny z místní žuly.

aktualizováno 12. 12. 2010 | zobrazit více

Vilémov - Kaple nad pramenem

Vilémov - Kaple nad pramenem

Léčebné účinky pramene byly známy od poloviny 17. století. Majitelé panství Lipová, na kterém se nacházel, o něj proto pečovali. V roce 1696 byl pramen vyzděn kameny a opatřen dřevěným křížem. V roce 1713 nad ním nechal hrabě Jan Jiří Jáchym Slavata postavit jednoduchou výklenkovou kapli s trojúhelníkovým štítem a reliéfem Piety a zřídil k ní nadaci. Důkazem toho měl být slavatovský znak umístěný ...

aktualizováno 12. 12. 2010 | zobrazit více

Vilémov - Erb rodu Salm - Reiferscheidt

Vilémov - Erb rodu Salm - Reiferscheidt

Nachází se na průčelí kostela. Chronogram udává letopočet 1726, rok kdy se hrabě Leopold Salm rozhodl kostel postavit.

aktualizováno 12. 12. 2010 | zobrazit více

Vilémov - Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Vilémov - Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Postaven v letech 1728-31 stavitelem Zachariasem Hoffmannem z Lipové. Barokní, jednolodní obdélníková stavba s půlkruhovým presbytářem. Na průčelí portál s rovnou nadpraží římsou, salmovský znak s letopočtem 1726 (patrně rok, ve kterém se hrabě Leopold Salm rozhodl kostel postavit) a oválné okno. Ve štítě nika se sochou sv. Leopolda od sochaře Kristiana Riedla z Velkého Šenova. Vnitřek kostela je ...

aktualizováno 11. 12. 2010 | zobrazit více

Lipová - Zámek v Lipové

Lipovský zámek je jedním z nejstarších panských sídel. Jeho staletí dlouhá historie se ztrácí v šeru legend. Zámek stál již tehdy, když přes německé území přešly první husitské bouře. Roku 1353 získal jeden z pánů Berka z Dubé a Hohensteinu od císaře Karla IV. – krále českého- lénem panství Lipová. Na zámku se vystřídalo v letech 1353 – 1920 mnoho vlastníků. Za první pozemkové reformy v roce 1924 ...

aktualizováno 11. 12. 2010 | zobrazit více

Lipová - Třípanský kámen

Třípanský kámen – starý hraniční kámen, na kterém jsou znaky majitelů přilehlých panství – Sohlandu, Lipové a Wehrsdorfu z r. 1750. | Trojhranný pískovcový sloupek označuje místo, kde se stýkaly hranice tří panství: | na straně jižní je znak hrabat ze Salm-Reifferscheidu vlastníků Lipové na straně severovýchodní je znak pánů ze Saly vlastníků Sohlandu na straně severozápadní je znak budyší...

aktualizováno 11. 12. 2010 | zobrazit více

Lipová - Rybníky v Lipové

Kotlina, v níž se Lipová nachází, je velice bohatá na vodstvo. V Lipové samotné a v jejím okolí je mnoho malých i velkých rybníků. | Největším je Zámecký rybník (Slawatův rybník) s ostrůvkem o ploše 10 ha. Vybudování Zámeckého rybníka je úzce spjato se selským povstáním v panství Lipová v roce 1680. Poté co bylo krvavě potlačeno povstání, prosili sedláci o milost, která jim byla udělena. Na důka...

aktualizováno 11. 12. 2010 | zobrazit více

Lipová - Habrová alej v zámecké zahradě

V roce 1726 nechal pán ze Salm-Reifferscheidu vystavět kapli ve Vilémově jako důkaz vděčnosti, když byl na lovu napaden medvědem a vyvázl z nebezpečí. Byla vysázena lipová alej, která vedla od zámku v Lipové až ke kapli ve Vilémově. Lipová alej již nevede do Vilémova, ale i nadále je krásnou připomínkou oněch dob. Alej, z nichž většina stromů je původní výsadby, tvoří příjemné prostředí pro prochá...

aktualizováno 11. 12. 2010 | zobrazit více

Lipová - Křížky a boží muka

Jako na celém území Dolní země, tak i v Lipové, stály u cest křížky. Byly u cest a silnic a měly pocestné nabádat k pobožnosti. Byly stavěny v dávných dobách jako vděk za záchranu v nouzi, často se jednalo o splnění slibu, který byl dán, pokud se vyskytlo vážné onemocnění, mor nebo starost o úrodu. | Kromě křížků se objevovalo mnoho obrazů svatých, které byly ze stejných důvodů jako křížky upe...

aktualizováno 11. 12. 2010 | zobrazit více

Lipová - Kostel sv. Šimona a Judy

Kostel stojí na vyvýšenině v severní části obce. Jeho věž nelze přehlédnout z křižovatky silnic od Šluknova, Dolní Poustevny a Vilémova, kde se nachází i zastávka autobusu. Cestující, který vystoupí na železniční zastávce Lipová u Šluknova (trať Rumburk – Dolní Poustevna), se musí připravit na přibližně dvoukilometrový pochod. | Děkanský kostel je sídlem jedné z nejstarších farních obcí v Dolní ...

aktualizováno 10. 12. 2010 | zobrazit více

Velký Šenov - Pomník malíři Ottovi

Rudolf Otto | Akademický malíř, autor řady obrazů, které jsou uloženy v Bavorské státní sbírce obrazů v Mnichově, v Drážďanské galerii nových mistrů, velká část je uložena v národní gelerii v Praze. Na jeho počest odhalili šenovští občané u jeho rodného domu dne 31.8.2001 pamětní desku

aktualizováno 10. 12. 2010 | zobrazit více

Velký šenov - Křížová cesta

Jedním z krásných zákoutí Šenova je Křížová cesta, kterou nechal v roce 1855 vybudovat na úpatí nynějšícho Křížového vrchu litoměřický biskup Ambrož Hille. Nachází se na úpatí Strážného vrchu severně od města Velký Šenov. | Cesktu provází 14 kamenných zastavení, které zhotovil šenovský sochař Karl Otto a obrazy vyvořil jeřetínský malíř J. Birnbaum. Dříve byla dominantou Křízové cesty již zaniklá...

aktualizováno 10. 12. 2010 | zobrazit více

Velký Šenov - Pomník litoměřického biskupa Hilleho

Augustin Bartoloměj Hille. Na biskupa vysvěcen 16. září 1832. Jako biskup působil 33 let. Založil Mariánskou nemocnici v Litoměřicích v r. 1845. Jeho tělo bylo uloženo do biskupské hrobky na hřbitově v Litoměřicích.

aktualizováno 10. 12. 2010 | zobrazit více

Velký Šenov - Barokní sousoší a socha sv. Jana Nepomuckého

Velký Šenov - Barokní sousoší a socha sv. Jana Nepomuckého

V Šenově dále stojí za vidění dvě pískovcová sousoší a socha sv. Jana Nepomusckého. | Sousoší sv. Jana Nepomuského z roku 1728 se nachází v areálu kostela. Je z dílni sochaře Jahanna Georga Riedela. | Socha sv. Jana Nepomuckého u č.p. 127 byla zhotovena téhož roku 1728 od sochaře Christiana Riedela. | Druhé barokní pískovcové sousoší sv. Jana Nepomuského, který má po boku dva anděly s kartuš...

aktualizováno 10. 12. 2010 | zobrazit více

Velký Šenov - Bronzová socha "Raněný"

Velký Šenov - Bronzová socha

V areálu kostela je umístěna bronzová socha "Raněný" na podstavci ze zdejšíh grafisienytu. Tato socha pochází z roku 1929. Autorem je akademický sochař, žák profesora Myslbeka, profesor výtvarných umění ve Vídni František Opitz. Socha byla při svém vzniku vystavena na sochařské umělecké výstavě ve Vídni, kde byla oceněna zlatou medailí. Z výtěžku sbírky zdejších měšťanů byla socha zakoupena za 1...

aktualizováno 10. 12. 2010 | zobrazit více

Velký Šenov - Kostel sv. Bartoloměje

Velký Šenov - Kostel sv. Bartoloměje

Město je bohatými svými památkami. Nejvýznamnější památkou města je původní renesanční kostel sv. Baroloměje, který byl vystaven v letech 1585 až 1590 hrabětem Thun - Salmem a výrazně přestavěn v 18 . století. Hlavní oltář je zdoben obrazem z roku 1820 v klasicistním slohu. Motivem ústředního obrazu  oltáře je umučení sv. Bartoloměje. Jeho autorem je Jindřich Gotthold Arnoldi z Drážďan a vytvořil ...

aktualizováno 20. 11. 2010 | zobrazit více

Rumburk - kostel sv. Vavřince a komplex kláštera

Rumburk - kostel sv. Vavřince a komplex kláštera

Kostel sv. Vavřince a komplex kláštera | Spolu s kapucínským klášterem patří tento barokní kostel k nejstarším ve městě. Byl vybudován v letech 1683 - 90. Ústřední obraz sv. Vavřince nad vchodem do kostela byl rekonstruován a zakonzervován v roce 2002. Objekt bývalého kapucínského kláštera slouží po rozsáhlé rekonstrukci v roce 1994 jako městská knihovna s výstavními místnostmi a konferenčním sá...

aktualizováno 20. 11. 2010 | zobrazit více

Rumburk - Pomník Rumburské vzpoury a socha Nepokořený

Rumburk - Pomník Rumburské vzpoury a socha Nepokořený

Pomník Rumburské vzpoury a socha Nepokořený | Po potlačení vzpoury českých vojáků VII střeleckého pluku, která vypukla dne 21.května 1918, a odsouzení jejich vůdců stanným soudem, byla dne 29. května 1918 provedena poprava tří vůdců (František Noha, Vojtěch Kovář, Stanko Vodička) na místě za městským hřbitovem v Rumburku. Dalších 7 bylo odsouzeno a popraveno v Novém Boru. Téměř 600 vojáků bylo o...

aktualizováno 20. 11. 2010 | zobrazit více

Rumburk - Morový sloup

Rumburk - Morový sloup

Morový sloup | Roku 1681 byl vztyčen uprostřed ústředního náměstí (dnes Lužického) sloup, připomínající morovou epidemii v roce 1680. Na vrcholku je kaplice se zvonkem a křížkem, na které je nápis odkazující na patrona města sv. Bartoloměje. V průběhu 18.století byl sloup postupně doplněn sochou Panny Marie (Immaculata) při patě sloupu a kolem sloupu souborem 7 světců, osazených na podstavcích. ...

aktualizováno 20. 11. 2010 | zobrazit více

Rumburk - Kamenné mosty

Rumburk - Kamenné mosty

Kamenné mosty | Významné jsou dva. Jeden na ulici Pražská a druhý v Horním Jindřichově spojující ulice Dělnická a Vojtěcha Kováře.Pražská ul.Jedná se o barokní kamenný most se třemi oblouky, postavený na staré obchodní cestě z českého vnitrozemí přes Rumburk do Lužice v polovině 18 století. Na kamenném zábradlí jsou osazeny sochy sv. Jana Nepomuckého a sv, Šebestiána, s datováním z roku 1759. V ...

aktualizováno 20. 11. 2010 | zobrazit více

Rumburk - Soubor tkalcovských domů - Vesnická památková rezervace Rumburk-Šmilovského ulice

Rumburk - Soubor tkalcovských domů - Vesnická památková rezervace Rumburk-Šmilovského ulice

Tkalcovské domy | Základ zástavby prostoru „tkalcovské uličky" tvoří 18 památkově chráněných chalup na původních 34 parcelách, které vznikly rozměřením tzv. Hřbitovního pole na tehdejším rumburském předměstí za vlády Aloise Josefa knížete z Lichtensteina. Hlavní stavební činnost probíhala v letech 1786 - 1805. Název „tkalcovská ulička" vznikl na základě známých jmen a povolání prvních majitelů...

aktualizováno 20. 11. 2010 | zobrazit více

Rumburk - rozhledna Dymník

Rumburk - rozhledna Dymník

Rozhledna Dymník |  Rozhledna Dymník leží na zalesněném vrchu nedaleko Rumburku v nadmořské výšce 511 m. | Rozhledna je vysoká 15 m a její vrchol je zakončen prosklenou vyhlídkovou terasou. Na vrchu Dymníku stála již v roce 1895 výletní restaurace. Za dobrého počasí jsou z rozhledny vidět Dolní Křečany a Jiříkov, německý Kottmar, Rumburk, varnsdorfský Špičák, Lužické hory, Ještěd, Vlčí hora a ...

strana z 2    >>
SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
7. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
10. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
24. 2. 2019
( dům kultury )
1. 3. 2019 do 1. 3. 2019
( Šluknovský zámek od 14.00 hodin )
8. 3. 2019
( 15 hod. - sál Domu kultury Šluknov )
24. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
30. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 16 hodin )
31. 3. 2019
( dům kultury )
5. 4. 2019 do 29. 6. 2019
( Šluknovský zámek 9.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
21. 4. 2019
( dům kultury )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
27. 4. 2019 do 28. 4. 2019
( dům kultury )
Loutkové pohádky - Přehlídka + Čertimlýn
30. 4. 2019
( Zámecký park )
12. 5. 2019
( sál Domu kultury Šluknov-14:00 - 18:00 hodin )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
31. 5. 2019
( dům kultury )
Mezinárodní den dětí
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce
1. 10. 2018 do 24. 6. 2019
( 16:30 hod. - každé pondělí -II. patro Domu kultury Šluknov )

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek