Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

aktualizováno 10. 12. 2003 | zobrazit více

1938 - 1945

Po květnové mobilizaci a po obsazení pohraničních pevnůstek hraničářským praporem z Děčína došlo k uklidnění. V druhé polovině září kritický stav vyvrcholil. Šluknovský okresní hejtman Dr.Machek zklamal. Nařídil jednotkám stráže obrany státu (SOS), aby nekladli povstalcům odpor a četníkům v okrese přísně zakázal střílet. Okresní úřad přestal 22. září existovat, okresní hejtman nařídil složit zbran...

aktualizováno 10. 12. 2003 | zobrazit více

V nové Československé republice

Po obnovení české státnosti byla i do výběžku dosazena česká správa. Čechů zde bylo mizivé procento, byli to státní úředníci, poštovní zaměstnanci, členové pohraniční a finanční stráže a četnictva. V roce1921 žilo ve šluknovském výběžku 47 tisíc Němců a jen 1 210 Čechů (2,6%). České úřednictvo ovládalo německý jazyk, protože v české řeči nebylo možno jednat. I když Čechů bylo přímo ve Šluknově vel...

aktualizováno 10. 12. 2003 | zobrazit více

Světová válka a první pokusy o odtržení

Již první léta války přinesla rozčarování. Množily se seznamy padlých , původně publikovaných v "seznamech hrdinů", ubývalo potravin. Kupní síla rakouské měny prudce klesala. Nedostatky v zásobování vyvolávaly v posledních dvou válečných letech hladové bouře. Padlých přibývalo. Velký památník se seznamem šluknovských padlých pod Křížovým vrchem i menší pomníčky v okolních obcích je dodnes připom...

aktualizováno 10. 12. 2003 | zobrazit více

Požáry a morové rány

Velké požáry byly ve Šluknově v letech: 1577, 1596, 1618. V roce 1634 shořelo celé město až  na čtyři stavení. Po požáru v roce 1710 zbylo jen 24 domku na předměstí. | Nejničivější požár však propukl l3.dubna 1838 v časných ranních hodinách v místní pekárně. Přes čtyřicet stříkaček z blízkého i širokého okolí usilovalo marně o zdolání běsnícího živlu, umocňovaného bouří a silným sněžením. Požár ...

aktualizováno 10. 12. 2003 | zobrazit více

Cesty, silnice a železnice

Nejstarší cesta (kolem roku 1300), spojovala především všechny hrady a hrádky od Tolštejna údolím Křinice až do saského Hohnštejnu. Ze Šluknova odbočovala cesta přes dnešní Sohland do Budišína. Již dlouho před rokem 1440 procházela Šluknovem "solná cesta". Síť silnic se dělila na státní (erární), okresní a obecní. | Železnice pronikla do výběžku až v druhé polovině 19.století. Trať Rumburk Mik...

aktualizováno 10. 12. 2003 | zobrazit více

Dolování a těžba nerostů

Počátky dolování a težby nerostů sahají až do 15.století. Král Vladislav Jagellonský udělil Šlejnicům v roce 1484 kutací právo, ale již dříve se patriarcha rodu Haugold pokouší v okolí Lobendavy o těžbu zlata. Kutací právo obdržel i v roce 1509 Jindřich Šlejnic. V té době se patrně otvírá na kopci Schweidrich důl na měď. Na kopci Hrazeném se pokoušel o těžbu stříbra Jiří Šlejnic v blízkosti nynějš...

aktualizováno 10. 12. 2003 | zobrazit více

Vlastníci Šluknovského panství

Prvními feudálními držiteli tolštýnsko-šluknovského panství byli Berkové z Dubé. Jejich rodový majetek zasahoval hluboko do Saska, kde centrem jejich moci byl hrad Hohenstein. Šluknov s tvrzí se stává správním a hospodářským střediskem jejich državy na české půdě. Šluknov byl povýšen na město na žádost Hynka Berky v roce 1359. Svou výstavností byl však městem již dříve. Chybělo mu ale trhové právo...

aktualizováno 10. 12. 2003 | zobrazit více

Řemesla a průmysl

Prvním zaměstnáním i zdrojem obživy starousedlíků bylo zemědělství a chov dobytka. Jako vedlejší povolání  bylo tkalcovství. Tkalcovské řemeslo přinesli do výběžku franští přistěhovalci a později bylo tkalcovství posíleno další kolonizační vlnou Vlámů. Již ve 14.století bylo ve výběžku značně rozšířeno. Představiteli řemesel byly cechy.Ve Šluknově působil cech tkalcovský (od roku 1500 s cechovními...

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
7. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
10. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
24. 2. 2019
( dům kultury )
1. 3. 2019 do 1. 3. 2019
( Šluknovský zámek od 14.00 hodin )
8. 3. 2019
( 15 hod. - sál Domu kultury Šluknov )
24. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
30. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 16 hodin )
31. 3. 2019
( dům kultury )
5. 4. 2019 do 29. 6. 2019
( Šluknovský zámek 9.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
21. 4. 2019
( dům kultury )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
27. 4. 2019 do 28. 4. 2019
( dům kultury )
Loutkové pohádky - Přehlídka + Čertimlýn
30. 4. 2019
( Zámecký park )
12. 5. 2019
( sál Domu kultury Šluknov-14:00 - 18:00 hodin )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
31. 5. 2019
( dům kultury )
Mezinárodní den dětí
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce
1. 10. 2018 do 24. 6. 2019
( 16:30 hod. - každé pondělí -II. patro Domu kultury Šluknov )

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek