Šluknov na facebooku Twitter Foursquare Instagram

aktualizováno 27. 6. 2016zobrazit pdf

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKOU POLICIÍ VYHLAŠUJE SOUTEŽ „LETY MIMO“

Soutěž amatérského filmu a výtvarných aktivit se zaměřuje na témata rizikového chování dětí a mladistvých jako jsou např. závislé chování, šikana, domácí násilí, kriminalita,  záškoláctví . Školská zařízení, neziskový sektor nebo zájmové spolky mohou do soutěže vyslat jednotlivce nebo skupinu maximálně pět tvůrců, kteří mohou vytvořit dokument, krátký film nebo komix. Cílem soutěže je zviditelnit pohled mladé generace na problémy v oblasti sociálně nežádoucích jevů. Jejich pohled může být užitečným nástrojem v oblasti prevence kriminality a sociálních patologií. Pravidla soutěže naleznete v příloze.
Za realizační tým Bc. Marcela Postlerová, manažer prevence kriminality MěÚ Šluknov

aktualizováno 21. 6. 2016 | zobrazit více

Setkání manažerů prevence kriminality v Solenicích

Ve dnech 13. a 14. června uspořádal odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality v hotelu Zařízení Ministerstva vnitra v Solenicích pracovní setkání s krajskými, městskými a policejními preventisty, kde bylo zastoupeno i město Šluknov prostřednictvím manažera prevence kriminality.

aktualizováno 10. 6. 2016

Přednáška na I. stupni základní školy

Dne 10.06.2016 provedla dvojice preventistů MP Šluknov přednášku ve školském zařízení, konkrétně na I. stupni základní školy v ul. Žižkova. Přednáška byla z důvodu blížících se letních prázdnin zaměřená především na bezpečnost dětí jakožto chodců a cyklistů v provozu na pozemních komunikacích. Žáci byli mj. seznámeni s bezpečnou jízdou na jízdních kolech, a jejich povinné výbavě, kolečkových bruslích a skateboardech, vč. ochranných pomůcek.

aktualizováno 10. 6. 2016zobrazit pdf

Bezpečný domov, bezpečná lokalita - přednáška

Dne 03.05.2016 Město Šluknov zastoupené preventisty Městské policie a pracovnice MÚ Šluknov v pozici manažerky prevence kriminality, pí. Bc. Marcely Postlerové, v prostorách šluknovského zámku zorganizovala veřejnou přednášku s názvem „Bezpečný domov, bezpečná lokalita.“ Přednáška určená zejména pro seniory, jak už sám název napovídá, přítomným nastínila možnosti zajištění jejich domácností, ochranu před násilným vniknutím do obydlí a dále bezpečné chování ať už v na veřejných prostranstvích, tak ve svém domě či bytě. Domníváme se, že setkání bylo oboustranně prospěšné, senioři se měli možnost dozvědět množství užitečných rad a tipů v oblasti prevence a současně organizátoři akce se setkali z hlediska bezpečnosti s jednou z nejohroženějších skupin osob.

aktualizováno 4. 6. 2016

Setkání pracovní skupiny prevence kriminality.

Dne 03.05.2016 se v kanceláři starostky města konalo celkem 5. setkání pracovní skupiny prevence kriminality města Šluknov, přičemž mezi zúčastněnými byly zástupci města Šluknov a MP, zástupce PČR OO Šluknov a krajského úřadu Ústeckého kraje. Pracovní skupina se věnovala nejen tématům jako je např. vysoká fluktulace osob ve městě, problémy v soužití majority a minority a drogové problematice a vývoji kriminality. Naplánována byla též řada preventivních přednášek a to jak ve školských zařízeních, tak přednášky zaměřené na bezpečí seniorů. Mezi další body diskuze pařilo: podpoření projektu APK, zřízení kamerového bodu v prostoru náměstí Míru, možnosti získání dotací z MVČR na příměstské tábory pro děti, potřeba podpory terénních programů prevence kriminality.

aktualizováno 3. 6. 2016

Od května pokračuje projekt APK.

Domnívám se, že skutečnost, že ve městě Šluknov působí dvojice asistentů prevence kriminality je všem obyvatelům dobře známa. Je tomu již déle než tři roky, po které dvojice rómských asistentů napomáhá pokud neřeknu zlepšit, troufnu si říci alespoň udržet standardy veřejného pořádku a bezpečnostní situace. APK se již v tento okamžik aktivně zapojili do zajištění veřejného pořádku ruku v ruce s ostatními bezpečnostními složkami, které ve městě působí. Za měsíc květen bylo z jejich strany řešeno množství situací, kdy ve většině případů se jednalo o zajištění nápravy při znečištění prostranství, rušení nočního klidu a sousedských sporech a hádkách. Ve dvou případech byl dále v součinnosti s hlídkou MP odchycen volně pobíhající pes.

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
7. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
10. 1. 2019 do 24. 3. 2019
( Šluknovský zámek, 9:00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
24. 2. 2019
( dům kultury )
1. 3. 2019 do 1. 3. 2019
( Šluknovský zámek od 14.00 hodin )
8. 3. 2019
( 15 hod. - sál Domu kultury Šluknov )
24. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 15 hodin )
30. 3. 2019
( sál Domu kultury Šluknov - 16 hodin )
31. 3. 2019
( dům kultury )
5. 4. 2019 do 29. 6. 2019
( Šluknovský zámek 9.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin )
21. 4. 2019
( dům kultury )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
27. 4. 2019 do 28. 4. 2019
( dům kultury )
Loutkové pohádky - Přehlídka + Čertimlýn
30. 4. 2019
( Zámecký park )
12. 5. 2019
( sál Domu kultury Šluknov-14:00 - 18:00 hodin )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
31. 5. 2019
( dům kultury )
Mezinárodní den dětí
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce
1. 10. 2018 do 24. 6. 2019
( 16:30 hod. - každé pondělí -II. patro Domu kultury Šluknov )

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Kanál na youtube | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek