Šluknov na facebooku Twitter Foursquare

Životní situace (rady a návody)

Životní situace představují souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím úřadu. Dozvíte se v nich, kam zajít, co si vzít s sebou a jaké jsou poplatky. Situace jsou rozděleny dle jednotlivých odborů, na kterých se vyřizují. Najdete zde, jak postupovat při řešení dané problematiky.

Další informace naleznete na Portálu veřejné správy v sekci Životní situace.

Odbor vedení města

-       Žádost o poskytnutí informace
-       Petice
-       Stížnost

Odbor ekonomický

-       Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu města
-       Poplatek za odpad
-       Poplatek za psy
-       Výherní hrací přístroje

Odbor vnitřní správy

Přestupky

-       Přestupky

Evidence obyvatel

-       Přihlášení k trvalému pobytu
-       Rušení trvalého pobytu
-       Vydání občanského průkazu
-       Vydání cestovního dokladu (pasu)
-       Ztráta občanského průkazu

Czech Point

-       Výpis z rejstříku trestů
-       Výpis z bodové hodnocení řidiče
-       Výpis z insolvenčního rejstříku
-       Výpis z katastru nemovitostí
-       Výpis z veřejných rejstříků
-       Výpis z živnostenského rejstříku
-       Výpis ze seznam kvalifikovaných dodavatelů
-       Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
-       Konverze dokumentů
-       Agendy ISDS - informační systém datových schránek

Matrika

-       Uzavření manželství
-       Změna jména a příjmení
-       Ověření podpisů a listin
-       Vydání rodného listu
-       Vydání oddacího listu
-       Vydání úmrtního listu
-       Vystavení druhopisu matričního dokladu
-       Určení otcovství
-       Zápis manželství uzavřeného v cizině
-       Zápis narození nastalého v cizině
-       Zápis úmrtí nastalého v cizině
-       Ženské příjmení v mužském tvaru
-       Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

Odbor rozvoje a životního prostředí

-       Kácení dřevin rostoucích mimo les
-       Změna územního plánu
-       Vydání rybářského lístku
-       Stanovisko životního prostředí ke stavebnímu povolení
-       Ohlášení havárie inženýrské sítě na pozemní komunikaci
-       Vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)
-       Stanovení dopravního značení
-       Poplatek za užívání veřejného prostranství
-       Přenosné reklamní panely na pozemních komunikaci
-       Umístění stánku, prodejních a jiných zařízení na pozemní komunikaci
-       Zvláštní užívání pozemní komunikace a uzavírky
-       Ohlášení stavebních úprav, drobných úprav v sousedství pozemní komunikace

Odbor správy majetku

-       Pronájem bytu ve vlastnictví města
-       Přidělení podporovaného - pečovatelského bytu
-       Pronájem nemovitosti
-       Prodej nemovitosti

Odbor kultury

-       Ohlášení kulturní akce
-       Příspěvky do Šluknovských novin

Odbor komunálních služeb

-       Pronájem hrobového místa

Odbor stavební úřad

-       Stavba

SMS Info Kanál Česká obec - mobilní aplikace
Webkamera
náměstí Míru ve Šluknově
Hlášení problémů
hlášení problémů města Šluknov
Krátké zprávy
Kalendář akcí
5. 5. 2017 do 30. 9. 2017
( zámek )
9. 7. 2017 do 30. 9. 2017
( Šluknovský zámek )
29. 7. 2017 do 16. 9. 2017
( zámek )
26. 8. 2017
( nám. Míru Šluknov )
27. 8. 2017 do 27. 8. 2017
( Karlovo údolí )
2. 9. 2017
( nám. Míru Šluknov )
Zeleňák
16. 9. 2017
( Ústí nad Labem )
17. 9. 2017
( Seifhennersdorf )
17. 9. 2017
( 14 hod. - sál Domu kultury Šluknov )
ŠRAMLÍK - taneční odpoledne
24. 9. 2017 do 26. 11. 2017
( Šluknovský zámek )
24. 9. 2017
( Jiříkov )
10. Den lidové turistiky
5. 10. 2017
( sál Domu kultury Šluknov )
Den úcty ke stáří
13. 10. 2017 do 14. 10. 2016
( sál Domu kultury Šluknov )
Výstava Naše, vaše houby
15. 10. 2017
( Křížový vrch )
DRAKIÁDA
aktuální kalendář akcí ke stažení
Pravidelné akce

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek