Šluknov na facebooku
VIDEO vizitka Šluknova
This text will be replaced

MĚSTO ŠLUKNOV - Aktuality

24. 3. 2014 | zobrazit více

Informace voličům pro volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 23. a 24. května 2014. Dne 23. května 2014 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

7. 3. 2014

Veřejné setkání občanů se starostkou města

Veřejné setkání se starostkou proběhne dne 27. března 2014 od 17:30 hodin v 2. patře Šluknovského zámku. Pokud máte zájem ověřit si a získat informace, které jsou pro Vás důležité, pokud Vás zajímá, jaké investiční akce jsou na tento rok plánovány, máte příležitost tak učinit. V případě přidělení dotace na revitalizaci zeleně na hřbitově a na Křížovém vrchu dojde k početnému kácení starých a poškozených stromů a výsadbě nových stromů. Kácení stromů je záležitostí velmi citlivou a považuji za potřebné o tomto občany předem informovat. Na setkání bude přítomen i Mgr. Martin Chroust, který přítomné seznámí s plánovanou úpravou zeleně v těchto lokalitách.

Těším se na setkání s Vámi.
Mgr. Eva Džumanová

6. 3. 2014 | zobrazit více

Prosba o pomoc při pátrání po svědcích nehody

ke které došlo 17.2.2014 ve Studánce nedaleko Varnsdorfu. Bližší informace společně s obrazovým matriálem najdete na stránkách policie

6. 3. 2014 | zobrazit více

ANKETA: Jak zlepšit život v našem regionu?

Místní akční skupina Šluknovsko Vás zve k vyplnění krátké ankety (cca 10 min). Termín pro vyplnění ankety je 31.3.2014.

3. 3. 2014zobrazit pdf

Šluknov hledá talent 2014

3. 3. 2014zobrazit pdf

Gynekologická ordinace ve Velkém Šenově od března 2014 opět v provozu !!!

- přímo v ordinaci je možnost vyšetření ultrazvukem (není nutno objednávat v RBK)
- v ordinaci také pro těhotné maminky kardiotokograf pro kontrolu srdečních ozvů miminek („natáčky")
- v ordinačních hodinách se již nerozlišuje těhotenská poradna a normální gynekologická ordinace - vše
- není nutné se objednávat
telefon do ordinace 412 391 750

26. 2. 2014

Město Šluknov vytvoří ve spolupráci s úřadem práce 38 veřejně prospěšných pracovních míst

Městu Šluknov se podařilo díky velmi vstřícné spolupráci s rumburskou pobočkou úřadu práce pro letošní rok vytvořit celkem 38 veřejně prospěšných pracovních míst, a to na dobu 12 měsíců (duben 2014 až březen 2015). Úřad práce bude na platy těchto zaměstnanců městu poskytovat příspěvky v celkové výši více než 5 mil. Kč.
Noví zaměstnanci města tak budou pracovat především na úklidu a údržbě města i veřejné zeleně a budou zajišťovat celou řadu dalších potřebných prací na všech katastrech našeho města. Zaměstnanci jsou na pracovní místa doporučováni úřadem práce.
Věříme, že se tak městu alespoň částečně podaří snížit vysokou nezaměstnanost a že mnohým nezaměstnaným pomůže možnost zaměstnání v jejich tíživé životní situaci.

26. 2. 2014zobrazit pdf

Životní podmínky 2014 - výběrové šetření v domácnostech – tentokráte bude probíhat i v deseti domácnostech ve Šluknově

Český statistický úřad organizuje v roce 2014 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice - EU-SILC 2014 (Životní podmínky 2014), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 9 962 domácnostech, z nichž se 5 962 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.Vlastní šetření proběhne v našem městě v celkem deseti vytipovaných domácnostech, a to v průběhu měsíce března a dubna 2014. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Více informací v přiloženém pdf.

20. 2. 2014 | zobrazit více

Pátrání po hledané osobě

Policisté se obracejí na širokou veřejnost s prosbou o pomoc při pátrání po výše hledaném muži, jenž se v místě trvalého bydliště již několik let nezdržuje. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že se hledaná osoba může vyskytovat v okolí města Rumburku či přímo v něm. V případě, že můžete poskytnout informace vedoucí k vypátrání této osoby, neváhejte kontaktovat nebližší policejní útvar či linku 158. Za případnou pomoc děkujeme.

20. 2. 2014 | zobrazit více

Dtuhá šance - nabídka práce pro mladé do 25 let

Nemáte žádné zkušenosti? Nemáte dokončené střední vzdělání či dokončený výuční list? Je vám do 25 let? I přes to pro vás máme nabídku práce za 16 500,-Kč hrubého měsíčně na min. 6 měsíců.

7. 2. 2014

Oznámení Finančního úřadu

Ve dnech 19.03.2014 a 26.03.2014 budou k dispozici na MěÚ Šluknov pracovníci Finančního úřadu Rumburk, kteří budou sbírat daňová přiznání.
Najdete je v obřadní síni městského úřadu.
Oba dny budou k dispozici od 14:00 hod. do 16:30 hod.

28. 1. 2014 | zobrazit více

Výzva pro podnikatele - Úprava prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Dnem 17. října 2013 nabyla účinnosti novela zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Tato změna se týká nejen podnikatelů, kteří již vlastnili koncesi na „Výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů" v případě, že mají provozovnu pro zajištění prodeje na jiné adrese než výrobní provozovnu, ale i podnikatelů, kteří prodávají lihoviny v rámci oboru živnosti volné a živnosti řemeslné Hostinská činnost.

23. 1. 2014 | zobrazit více

Obnova provozu gynekologické ordinace - aktualizováno

Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. oznamuje, zvláště ženám, že se od 13.01.2014 obnovuje provoz gynekologické ambulance v původních prostorách - T. G. Masaryka 1055, 407 77 Šluknov.

16. 1. 2014zobrazit pdf

Restaurace na městském stadionu je k pronajmutí

K 31.12.2013 ukončil stávající nájemce provoz restaurace na městském stadionu. Prostory jsou nyní volné a město Šluknov je nabízí k pronajmutí. Žádosti o pronájem je možné podávat do 31.1.2014 na podatelnu městského úřadu. Bližší informace je možné získat v přiložené příloze nebo na odboru správy majetku MěÚ Šluknov, tel. 412 315 326.
Ing. Petr Masopust, vedoucí Odboru správy majetku

Informace o 21. zasedání Zastupitelstva města Šluknov dne 23. ledna 2014 v 16.00 hod. ve velkém sále Šluknovského zámku

S odvoláním na ustanovení § 103 odst. 5) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svolávám na čtvrtek 23. ledna 2014 veřejné zasedání Zastupitelstva města Šluknov.
Zasedání se bude konat ve velkém sále Šluknovského zámku (1. patro). Účast všech členů zastupitelstva na tomto zasedání je povinná (§ 83 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích).

7. 1. 2014zobrazit pdf

Objekty města Šluknov jsou opět na prodej

Zastupitelstvo města na svém 20. zasedání dne 12.12.2013 opětovně rozhodlo o záměru prodat některé nemovitosti z majetku města.
V prvním případě se jedná o objekt čp. 645 v ul. Zámecká (bývalá sladovna) a objekt čp. 648 v ul. Budišínská (bývalá úřadovna MěÚ a kuželna). Druhým objektem určeným znovu k prodeji je dům čp. 426 v ul. Dr. E. Beneše. Jedná se o bytový dům při hlavní ulici v centru města se šesti bytovými jednotkami a menší zahradou o výměře 237 m2. Nabídky je možné podávat do 28.02.2014 do 14:00 hodin na podatelnu Městského úřadu Šluknov. Více informací naleztnete v přiloženém pdf.

4. 12. 2013 | zobrazit více

Úprava prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Dnem 17. října 2013 nabývá účinnosti novela č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětná novela mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

22. 11. 2013 | zobrazit více

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE INTERRA 22 A SETKÁNÍ HNUTÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL R

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE INTERRA 22 A SETKÁNÍ HNUTÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL R

Ve dnech 24. - 25. října 2013 proběhla ve Šluknově 22. mezinárodní vědecká konference InteRRa 22 a 42. setkání Hnutí spolupracujících škol R s názvem:  ROMOVÉ, ŠKOLSTVÍ A INTERETNICKÉ VZTAHY V ČR, SR, PR, CHORVATSKU (OBECNĚ A VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU) V EDUKAČNÍCH, SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNICKÝCH SOUVISLOSTECH (ANDRAGOGICKÝ A PEDAGOGICKÝ ROZMĚR).

26. 10. 2013zobrazit pdf

Město Šluknov - Výsledky voleb do PS ČR konaných 25.10.-26.10.2013

volební účast: 45,33%

1. ČSSD: 23,46%
2. ANO 2011: 22,34%
3. KSČM: 19,73%
4. Úsvit přímé demokracie: 7,31%
5. TOP09: 6,44%
6. ODS: 5,41%
7. Česká pirátská strana: 2,30%
8. SPOZ: 2,19%
9. Strana svobodných občanů: 2,04%
10. Dělnická strana: 2,04%

Detailní výsledky za Šluknov v přiloženém pdf. Zde najdete celkový přehled za přebírací místo Šluknov (tj. za celý výběžek)

30. 9. 2013

Změna úředních hodin na registru vozidel

Městský úřad Rumburk,odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad oznamuje, že od 01.10.2013 dochází ke změně úředních hodin na registru vozidel.
Úřední dny: Pondělí a středa: od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.30 hod., Pátek: od 8.00 do 11.00 hod.

Alena Jánská v.r.
vedoucí odboru

23. 9. 2013 | zobrazit více

Šluknovsko má měnu tvrdší než euro

Novou lokální měnu pro Šluknovsko a Děčínsko představili o víkendu na Festivalu lokální ekonomiky ve Varnsdorfu. Platidlo se jmenuje TNE (Tvrdší než euro) a má hodnotu 30 korun.

18. 9. 2013 | zobrazit více

Nejstarší občanka našeho města

Nejstarší občanka našeho města

Dne 17. září 2013 se paní Marie Zenknerová dožila významného životního jubilea 100 let a stala se tak nejstarší občankou města Šluknova. Paní Zenknerová se na svůj věk těší slušnému zdraví, neužívá žádné léky, sleduje televizi, luští křížovky a zajímá se o dění ve městě. O svou maminku denně pečuje její jediný syn, zajišťuje jí veškeré zázemí a péči.
Upřímně přejeme jubilantce pevné zdraví, jasnou mysl, a aby si životní optimismus udržela i do dalších let.

 

18. 9. 2013

Železniční přejezdy ve Šluknově projdou rekonstrukcí

Správa železniční dopravní cesty spouští právě na Šluknovsku svůj pilotní projekt, který zlepší zabezpečení celkem 13 železničních přejezdů na trati v úseku Rumburk - Dolní Poustevna. Jedná se převážně o železniční přejezdy označené jen výstražnými kříži, nebo zabezpečené mechanickými závorami, obsluhovanými zaměstnanci - jako v případě dvou přejezdů ve Šluknově - směrem na Rožany a na Nové Hraběcí. Místo ručně stahovaných závor tak budou přejezdy vybaveny moderním světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez závor, ovládaným automatickou jízdou vlaku. Modernizace tak přispěje nejen k větší bezpečnosti přejezdů, ale také k plynulosti železničního i silničního provozu.
Celkové náklady této investiční akce ve výši přes 67 mil. Kč budou z 85 % hrazeny z fondů EU, z Operačního programu Doprava a z 15 % pak Státním fondem dopravní infrastruktury.

10. 9. 2013

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Svoz komunálních odpadů budou v našem městě od 1. října 2013 zajišťovat Technické služby Šluknov, spol. s r.o.
Od 24. září 2013 bude docházet k postupné výměně nádob na komunální odpad (dle svozových dnů). Vyzýváme proto občany, kteří mají poskytnuty jakékoliv nádoby na komunální odpad, aby všechny nádoby v uvedeném termínu pravidelného svozu, přistavili bez ohledu na to, zda jsou popelnice zaplněny nebo užívány. Děkujeme všem spoluobčanům za spolupráci a věříme, že výměna nádob proběhne bez větších komplikací.

26. 8. 2013 | zobrazit více

Novinky z Regionálního informačního centra ve Šluknově

Novinky z Regionálního informačního centra ve Šluknově

Vzhledem k tomu, že 30. dubna 2013 vstoupila v platnost Jednotná klasifikace turistických informačních center České republiky, došlo tak k očekávané změně sjednocení certifikačního procesu pro turistická informační centra v České republice.

Na základě této skutečnosti, prošlo i naše Regionální informační centrum ve Šluknovském zámku kontrolou tzv. mystery shopping (utajená návštěva), splnilo přísné podmínky a 12. června 2013 tak získalo oficiální certifikát, udělený Asociací turistických informačních center ČR.

 

16. 8. 2013

Změna úředních hodin na registru vozidel

Městský úřad Rumburk,odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad oznamuje, že od 19.8.2013 dochází ke změně úředních hodin na registru vozidel. Úřední dny: Pondělí a středa: od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.30 hod.
Úřední den v úterý je zrušen.

Alena Jánská
vedoucí odboru

29. 7. 2013 | zobrazit více

Změna adresy dopravního inspektorátu Děčín

Dopravní inspektorát od poloviny tohoto týdne započal svou novou etapu v nových prostorách v Děčíně IV.  Všechny součásti dopravního inspektorátu se přestěhovaly do jediné budovy bývalého Celního úřadu Děčín.

24. 7. 2013

Výměna nádob na komunální odpad Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ODLOŽENA

Vážení občané, z technických důvodů nebude provedena avizovaná výměna nádob na komunální odpad. O novém termínu výměny popelnic a kontejnerů budete včas informováni písemně, v místním tisku a na webových stránkách města Šluknova. Pytle na směsný komunální odpad budou na odboru rozvoje a životního prostředí MěÚ ve Šluknově vydávány případně doplňovány ve stávajícím režimu.

Děkuji za pochopení

Mgr. Eva Džumanová,
starostka Město Šluknov

10. 7. 2013zobrazit pdf

Výzva starostům 2013

Dne 8. července 2013 jsme s panem Martinem Loukou, starostou Varnsdorfu, navštívili paní starostku Ing. Jitku Bártovou v Duchcově. Nejen v Duchcově, ale nově i v Českých Budějovicích se potýkají s nepokoji v ulicích, které před dvěma lety postihly nás ve výběžku. Naše varování, že se do podobné situace mohou dostat další města a obce v ČR, se naplnilo. Dostatečně nahlas jsme my, starostové Šluknovského výběžku, po vládních činitelích požadovali efektivní řešení dlouhodobých problémů, se kterými se občané potýkají.  Sami jsme některé návrhy předložili, ovšem výsledný efekt se zatím nedostavil. Je třeba, aby nás bylo víc. Proto byla sepsána výzva starostům.

8. 7. 2013 | zobrazit více

ZÍSKEJTE VÝHODNĚJŠÍ CENY ENERGIÍ – MĚSTO PRO VÁS ZPROSTŘEDKUJE E-AUKCI

Jednotlivé domácnosti, živnostníci, firmy i společenství vlastníků mají jedinečnou příležitost přihlásit se prostřednictvím zprostředkovatelské firmy do elektronické aukce, kde se bude soutěžit cena elektrické energie a plynu. Mnozí z Vás jistě o soutěžení energií již někdy slyšeli, ovšem možnost, jak se do tohoto procesu zapojit, mnozí z Vás vůbec neměli.

Radnice Šluknova umožní občanům ušetřit za energie prostřednictvím E-aukce

Podobně jako mnohá jiná města a obce České republiky, se nyní i radnice našeho města rozhodla nabídnout svým občanům možnost zúčastnit se elektronické aukce na dodavatele energií.  Ve spolupráci se společností A-TENDER s.r.o., která celou E-aukci pro občany zabezpečuje, se tak radnice snaží svým občanům zprostředkovat možnost se E-aukce zúčastnit a ušetřit tak na nákladech za elektřinu a plyn. Hned na začátku je třeba zmínit, že účast občanů v E-aukci je bezplatná.

26. 6. 2013 | zobrazit více

Bývalá sladovna a bývalá úřadovna MěÚ jsou na prodej

Bývalá sladovna a bývalá úřadovna MěÚ jsou na prodej

Zastupitelstvo města na svém 17. zasedání dne 20.06.2013 rozhodlo o záměru prodat některé nevyužité nemovitosti z majetku města. Jedná se o objekt čp. 645 v ul. Zámecká (bývalá sladovna) a objekt čp. 648 v ul. Budišínská (bývalá úřadovna MěÚ a kuželna). Nemovitosti jsou prodávány jako celek s tím, že na část objektu, který tvoří kuželna, bude zřízeno věcné břemeno na neomezené užívání ve prospěch města.

Minimální kupní cena nemovitostí je 2.740.000 Kč a nabídky je možné podávat do 30.08.2013 do 14:00 hodin na podatelnu Městského úřadu Šluknov.

24. 6. 2013 | zobrazit více

Město Šluknov soutěžilo nákup energií pro rok 2014 na komoditní burze

Město Šluknov soutěžilo nákup energií pro rok 2014 na komoditní burze

V rámci snižování provozních nákladů se město Šluknov rozhodlo využít zákonné možnosti a změnit dodavatele elektřiny a zemního plynu. Změna dodavatelů byla uskutečněna prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy v Kladně, kde mohou právnické osoby v aukci soutěžit o nejvýhodnějšího dodavatele.

19. 6. 2013 | zobrazit více

Opravy břehových zdí ve Šluknově v roce 2013

Od července tohoto roku se dočkáme hned několika oprav břehového opevnění Rožanského a Šluknovského potoka, způsobených povodněmi v roce 2010 a přívalovými dešti v roce 2013, které bude provádět Povodí Ohře, státní podnik.

13. 6. 2013

Povodně - zatopené studny

Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem nabídla bezplatný rozbor vody ze studní zatopených při povodních ve dnech 1.6.-2.6.2013 a 9.6.2013.

Pro tuto službu se vztahují následující pravidla:

  • studna je jediným zdrojem pitné vody v daném objektu
  • objekt je užíván k trvalému pobytu
  • studna bude sanována - viz postup při sanaci studny uvedený v příloze v PDF

Po splnění výše uvedených pravidel je možné nahlásit  svůj požadavek na MěÚ ve Šluknově, Odbor rozvoje a ŽP - B. Naňáková (tel.č. 412 315 315; e-mail: nanakova@mesto-sluknov.cz), který vám odběr vody a jeho rozbor zprostředkuje.

zpět na začátek

Elektronická podatelna | Kontakty na radnici | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Projekt Uč se a pracuj CZ.1.04/3.3.05/75.00296 | Projekty a dotace | Územní plánování | Městská ubytovna | Městská policie | Záchytné kotce | Kultura ve výběžku | Novinky městské knihovny | Fotogalerie | Mapa města
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek