Šluknov na facebooku Twitter Foursquare

MĚSTO ŠLUKNOV - Aktuality

26. 4. 2016zobrazit pdf

SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve Šluknově, Fügnerově ul.

Stávající betonová kanalizace vnitřního průměru 300 a 250 mm byla uvedena do provozu roku 1973. Je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – vykazuje korozi nad 50 %, deformace, praskliny, netěsnosti ve spojích a nedostatečný profil. V souběhu vedený vodovodní řad z roku 1892 je z litinových trub vnitřního průměru 80 mm. Je zkorodovaný a inkrustovaný přes 30 %, proto bude rekonstruován souběžně s kanalizací. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. dubna 2016. Stavební práce začaly od 25. dubna 2016 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2016.

22. 4. 2016zobrazit pdf

Plánovaná odstávka na vodovodním zařízení

Oznamujeme Vám, že z důvodu plánované odstávky na vodovodním zařízení dojde k přerušení dodávky pitné vody od 11.5.2016 od 8:00h do 12.5.2016 do 1:00h. Ulice: B. Němcové, Přemyslova, Sokolská, Žižkova, Hradební, Bratří Čapků 646, Sv. Čecha, Dvořákova, Karlova, nám. Míru, Křečanská, Svojsíkova,
Průchod 303, T. G. Masaryka, Krokova, Pivovarská 366, 17. listopadu, Rumburská, Sídliště. Náhradní zásobení cisternami bude zajištěno.

20. 4. 2016zobrazit pdf

Oznámení výluky traťové koleje v úseku Jedlová - Krásná Lípa a Krásná Lípa - Rumburk

Výluka bude trvat nepřetržitě ve dnech 25. 04. 16 až 16. 06. 16. Náhradní autobusová doprava bude zavedena v úseku (Kytlice) - Mlýny - Rybniště - Rumburk a opačně, Svor - Rumburk a opačně, Svor - Šluknov a opačně, Svor - Rybniště a opačně. Všechny nahrazené spoje budou jezdit podle výlukového jízdního řádu, který je součástí tohoto oznámení.

20. 4. 2016 | zobrazit více

VNÍMÁNÍ POCITU BEZPEČÍ OBČANY MĚSTA ŠLUKNOV

Vážení občané, obracíme se na Vás se žádostí o vyplnění dotazníku, který se zaměřuje na průzkum pocitu bezpečí občanů města Šluknov. Potřebné výstupy budou zapracovány do nové Koncepce prevence kriminality pro roky 2016 - 2020.Za Vaši spolupráci děkujeme.

19. 4. 2016zobrazit pdf

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Svojsíkova 352, 355 a Žižkova 1032. Na školní rok 2016/2017 proběhne v Mateřské škole Svojsíkova 352 ve čtvrtek 12.5.2016 od 10h do 15.30h

18. 4. 2016 | zobrazit více

Připravované investiční akce ORŽP na rok 2016

Dne 17. března byl schválen rozpočet města Šluknov, jehož součástí je i celá řada investičních akcí,...

6. 4. 2016zobrazit pdf

BEZPEČÍ PRO SENIORY - informační přednáška

Městská policie a manažer prevence kriminality Vás srdečně zve na informační přednášku pro seniory.

6. 4. 2016 | zobrazit více

Zahájení realizaci II. etapy rekonstrukce náměstí Míru (horní část)

Zahájení realizaci II. etapy rekonstrukce náměstí Míru (horní část)

V příštím týdnu zahájí město Šluknov realizaci II. etapy rekonstrukce náměstí Míru (horní část). V rámci akce bude odstraněn stávající asfaltový povrch v horní části náměstí, které bude nově vydlážděno v duchu spodní části náměstí, nově vydlážděny budou i vjezdy do ulic Pivovarská a Karlova. Obrubníky budou nově odděleny i jednotlivé plochy pro parkování, přičemž dojde k rozšíření parkovacích míst a horní část náměstí bude zjednosměrněna. Průtažná komunikace bude od horní části oddělena metr širokým záhonem osázeným ve stejném duchu jako záhony na terminálu, nově předlážděny a rozšířeny budou všechny chodníky v horní části a veřejné osvětlení bude z budov přemístěno na nově osazené historizující sloupy veřejného osvětlení. Nový vzhled náměstí si můžete prohlédnout v přiložených obrázcích vizualizace.

22. 3. 2016zobrazit pdf

Šluknov zpívá - soutěž populárního zpěvu

Šluknov zpívá - soutěž populárního zpěvu

V našem výběžku je spousta mladých talentů, kteří si našli zálibu ve zpěvu. Rádi bychom Vám je představili, a proto vyhlašujeme soutěž populárního zpěvu. Jsi kluk či dívka a baví tě zpívat? Pak je právě tato soutěž pro Tebe tou pravou! Vyplň přihlášku a odevzdej ji do Šluknovského zámku nebo paní Jitce Hercikové.

Předkolo se bude konat ve Šluknovském zámku 29. dubna od 16:00 hodin.
Finále bude velkolepé. Ti nejlepší z Vás vystoupí v rámci Zámeckých slavností 25. června od 15:15 hodin na hlavním pódiu.

V porotě nebude chybět známá osobnost. Vítěz si odnese hodnotný dar. Na všechny mladé zpěváky se moc těšíme!

14. 3. 2016 | zobrazit více

Seznam památných stromů ve Šluknově se opět rozšířil

Seznam památných stromů ve Šluknově se opět rozšířil

V únoru přibyly na mapu památných stromů Šluknova další dva exempláře. V obou případech se jedná o duby letní a naleznete je v parčíku v Tyršově ulici a ve Fukově.

 

3. 2. 2016

Český statistický úřad bude opětovně v našem městě organizovat výběrová šetření v některých domácnostech

Výběrová šetření o životních podmínkách domácností v ČR (Životní podmínky 2016) se uskuteční v době od 6,. února do 5. června 2016, a to prostřednictvím speciálně vyškoleného tazatele. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovník zapojený do šetření se bude prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle zákona. Občané, oslovení pověřeným tazatelem si mohou jakékoli informace ověřit u pracovnice Krajské správy ČSÚ paní Ing. Jany Kopecké, tel. 472 706 173, mob. 736 509 973.

1. 12. 2015 | zobrazit více

Zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov

Městský úřad Šluknov, odbor rozvoje a ŽP, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, zpracoval návrh zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov za uplynulé období od jeho vydání do současné doby.

17. 11. 2015

Zpráva o uplatňování územního plánu Šluknov - NÁVRH

Městský úřad Šluknov, odbor rozvoje a ŽP, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dále jen "stavební zákon", dle ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov.
Tento Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov za uplynulé období od jeho vydání do současné doby je ve smyslu § 6 odst. 5 písm. e) a § 55 odst. 1 stavebního zákona před jeho předložením ke schválení Zastupitelstvu města Šluknov konzultován s dotčenými orgány a krajským úřadem.V době konzultací bude návrh zprávy zveřejněn na webových stránkách města Šluknov, aby se s tímto návrhem mohla seznámit veřejnost.
Návrh zprávy, bude doplněna a upravena na základě konzultací a došlých vyjádření před předložením Zastupitelstvu města Šluknov ke schválení dle § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona.

Rok 2015 na náměstí Míru ve Šluknově v 10 minutách
This text will be replaced
VIDEO vizitka Šluknova
This text will be replaced
zpět na začátek

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Záchytné kotce | Kultura ve výběžku | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek