Šluknov na facebooku Twitter Foursquare
VIDEO vizitka Šluknova
This text will be replaced

MĚSTO ŠLUKNOV - Aktuality

Nabídka bezplatných kurzů pro odbornou i laickou veřejnost Šluknovska

Místní akční skupina Šluknovsko připravila pro Vás vzdělávací kurzy, které organizuje zdarma pro širokou veřejnost.

27. 1. 2015

Pomoc obyvatelům s podáváním daňového přiznání k daním z příjmů

V rámci klientského přístupu Finanční správy budou i v letošním roce probíhat v průběhu měsíce března výjezdy pracovníků územních pracovišť FÚ na vybrané obce s cílem zajistit pomoc obyvatelům s podáváním daňového přiznání k daním z příjmů. Na Městském úřadě ve Šluknově - přízemí, obřadní místnost - budou zaměstnanci FÚ k dispozici 25.3.2015 od 14:00 do 16:30.

16. 1. 2015

Změny v jízdních řádech způsobují občanům a dojíždějícím žákům značné problémy

Dne 16. ledna 2015 se sešli starostové Dobrovolného svazku SEVER na jednání, jehož hlavním bodem byly připomínky a náměty k dopravní obslužnosti Šluknovska.
Jednání se zúčastnili též zástupci Dopravního podniku Karlovy Vary.
Se změnou nového dopravce, ke které došlo od 01.01.2015, evidují starostové množství stížností a připomínek od občanů. Týkají se změn v jízdních řádech, které způsobují občanům a dojíždějícím žákům značné problémy.

Starostové se dohodli na následujícím postupu:

-          podněty od občanů předají starostové dopravci i na Krajský úřad Ústí n. Labem
-          za DSO SEVER bude napsán společný dopis a bude zaslán tamtéž
-          starostové vyvolají osobní jednání na Odboru dopravy KÚ ÚL s příslušnými úředníky
-          starostové se zúčastní nejbližšího zasedání zastupitelstva na KÚ ÚK (únor)

Další podněty mohou občané předat přímo na KÚ Ústí nad Labem Odbor dopravy. Kontakt:  jelinek.jindrich(zavináč)kr-ustecky.cz

16. 1. 2015

Úřední hodiny místostarosty

Od 19.01.2015 bude mít místostarosta města Mgr. Bc. Rudolf Sochor úřední hodiny a to vždy v pondělí od 13:30 hod. do 15:30 hod. a ve středu od 9:00 hod. do 10:00 hod. Případně je možno domluvit se individuálně  - e-mail: sochor@mesto-sluknov.cz, tel.: 725 062 602.

5. 1. 2015 | zobrazit více

Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví Města Šluknov

Tyto zásady byly schváleny na 2. zasedání Zastupitelstva Města Šluknov dne 18.12.2014, usnesením č. 13/02Z/2014 a platí až do jejich zrušení.

3. 12. 2014

Doprava Ústeckého kraje - důležité informace pro rok 2015

Doprava Ústeckého kraje - důležité informace pro rok 2015

- Co vás čeká v roce 2015
- Nový tarif v linkové dopravě
- Časové jízdenky
- Magazín pro cestující veřejnost

více informací naleznete na webu www.dopravauk.cz

24. 11. 2014

Prodej palivového dřeva

Město Šluknov nabízí svým občanům prostřednictvím Technických služeb Šluknov prodej palivového dřeva z realizace projektu „Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově". Bližší informace získáte v areálu Technických služeb, Císařský 378, nebo na tel. čísle 412 386 202 či emailu technicke.slk@seznam.cz.

O nové ovocné aleji na Knížecí

O nové ovocné aleji na Knížecí

Od poloviny listopadu se Šluknov může pyšnit zcela novou ovocnou alejí o délce 2,5 kilometru čítající 180 stromů (přes 130 jabloní, zbytek tvoří hrušně, višně a švestky). Alej začíná na konci Knížecí ulice, jen pár desítek metrů od nově zrekonstruované studánky u hlavní silnice a končí u hranic katastru města u osady Knížecí. Celkové náklady na pořízení ovocných stromků a výsadbového materiálu činily 157.791 Kč a byly z 100% financovány Nadací ČEZ.

11. 11. 2014 | zobrazit více

Ustavující zastupitelstvo zvolilo nové vedení města na další volební období

Všech nově zvolených patnáct členů zastupitelstva města složilo ve čtvrtek 10. listopadu 2014 ve Šluknovském zámku svůj slib a získalo tak zákonný mandát.

Za účasti široké veřejnosti pak členové zastupitelstva města volili v tajné volbě ze svého středu starostu, místostarostu, členy rady města a předsedy kontrolního a finančního výboru. Pro platnou volbu bylo třeba získat nadpoloviční počet hlasů všech členů zastupitelstva města (tj. nejméně 8 z 15).

21. 10. 2014zobrazit pdf

Volby 2014 - výsledky a zajímavé postřehy

V přiloženém pdf dokumentu naleznete přehledné statistické shrnutí výsledků voleb v našem městě.

10. 10. 2014 | zobrazit více

Nebuďme slepí k domácímu násilí!

Nebuďme slepí k domácímu násilí!

Domácí násilí samo nezmizí! Jeho skrývání není řešením! Lhostejnost a skrývání domácího násilí je nejhorší možnou reakcí!
Uvnitř partnerských a rodinných vztahů může docházet k rozmanitým variantám násilných incidentů. Ne všechny lze označit jako domácí násilí. Podstatu domácího násilí vystihuje pojem "týrání", který činí soužití nesnesitelným.
Domácí násilí je především fyzické, psychické anebo sexuální násilí, ke kterému dochází mezi blízkými osobami. O domácí násilí se jedná vždy, pokud jsou přítomny všechny následující znaky.
Domácí násilí samo od sebe neskončí, naopak má nebezpečnou tendenci eskalovat. Ohrožené osoby potřebují včasnou a účinnou pomoc, ochranu a podporu.

video spot - domácí násilí

11. 8. 2014zobrazit pdf

Město Šluknov využívá dotační zdroje a rekonstruuje zázemí tělocvičny

Název projektu: Rekonstrukce zázemí tělocvičny ZŠ J. Vohradského Šluknov, dotace č. 14/SML 1145
Celkové náklady projektu: 1.900.163  Kč
Dotace (zdroj, výše): Fond Ústeckého kraje
Dotace 300.000  Kč
Vlastní finanční prostředky: 1.600.163 Kč

Město Šluknov využívá dotační zdroje a revitalizuje zeleň na Křížovém vrchu

Město Šluknov využívá dotační zdroje a revitalizuje zeleň na Křížovém vrchu

Název projektu: Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově, ak.č. 14168296
Celkové náklady projektu: 1.667.628 Kč
Dotace (zdroj, výše): Operační program životního prostředí
Dotace FS (Fond soudržnosti) 1.167.339,60 Kč, dotace SFŽP 83.381,40 Kč
Vlastní finanční prostředky: 416.907 Kč

Město Šluknov využívá dotační zdroje a zatepluje tělocvičnu základní školy

Město Šluknov využívá dotační zdroje a zatepluje tělocvičnu základní školy

Název projektu: Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, ak.č. 14167423
Celkové náklady projektu:
3.457.337,90 Kč
Dotace
(zdroj, výše): Operační program životního prostředí
Dotace FS (Fond soudržnosti) 2.325.625,41 Kč, dotace SFŽP 136.801,49 Kč
Vlastní finanční prostředky:
994.811 Kč

OPŽP

1. 8. 2014

Dotazník - 10. Zámecké slavnosti 2015

Regionální informační centrum pro Vás připravilo krátký dotazník. Věnujte nám prosím chvilku a odpovězte na 4 jednoduché otázky. Můžete se tak v podstatě podílet na budoucnosti dnes již tradičních Zámeckých slavností. Děkujeme za Váš názor. Dotazník můžete vyplnit zde.

zpět na začátek

Elektronická podatelna | Kontakty na radnici | Řešení životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Městská ubytovna | Městská policie | Záchytné kotce | Kultura ve výběžku | Novinky městské knihovny | Fotogalerie | Mapa města
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek