Šluknov na facebooku Twitter Foursquare
VIDEO vizitka Šluknova
This text will be replaced

MĚSTO ŠLUKNOV - Aktuality

3. 8. 2015 | zobrazit více

Soutěž o NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR

Soutěž o NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR

Milí spoluobčané, náš sběrný dvůr se uchází o titul Sběrný dvůr roku 2015.  Kolektivní systém ASEKOL opět vyhlásil soutěž mezi sběrnými dvory o ten nejlepší, který získá zajímavou finanční odměnu.
Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od ½ července do konce října 2015, a to formou hodnocení široké veřejnosti prostřednictvím vyhledávače www.sberne-dvory.cz. Jejím cílem je najít v České republice ten nejlepší sběrný dvůr, tzn. uklizený, s ochotnou obsluhou, přívětivou otevírací dobou, co možná nejdostupnější a širokým rozsahem odebíraných komodit.

27. 7. 2015 | zobrazit více

Další kousek Fukova ožil

Další kousek Fukova ožil

Na loni dokončenou pietní obnovu hřbitova ve Fukově letos navázal sice o poznání menší, ale podobně zaměřený projekt. V minulosti se na území Fukova nacházelo hned několik drobných sakrálních památek, z nichž se do dnešních dnů zachovaly pouze dvě - kříž u bývalé cesty do Neusalzy-Spremberg a Boží muka u bývalé cesty do Taubenheimu. Kříž byl zásluhou německé strany obnoven již před několika lety a letos se díky finančnímu příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti podařilo renovovat i Boží muka.

30. 6. 2015 | zobrazit více

Město nabízí k prodeji rodinný dům ve Smetanově ulici

Město nabízí k prodeji rodinný dům ve Smetanově ulici

Zastupitelstvo města Šluknov na svém 5. zasedání dne 18.6.2015 rozhodlo o záměru prodat další nemovitost z majetku města.

Jedná se o rodinný dům v řadové zástavbě ve Smetanově ulici č. p. 2 se třemi bytovými jednotkami. Minimální kupní cena je stanovena částkou 860.000,- Kč.

24. 6. 2015zobrazit pdf

Přispějte do významného výzkumu české společnosti, za rozhovor odměna

Přispějte do významného výzkumu české společnosti, za rozhovor odměna

Vybrané domácnosti našeho města budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti. Výzkum Proměny české společnosti připravili odborníci z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity a bude v něm osloveno 10 000 náhodně vybraných domácností z celé ČR. Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnosti MEDIAN. Vybrané domácnosti v naší obci by měli navštívit v termínu 7.7. - 31.7. 2015.

16. 6. 2015zobrazit pdf

Informační centrum 2015

Informační centrum 2015

Vybírejte z více než 350 certifikovaných informačních center a rozhodněte o nejoblíbenějším infocentru ČR pro rok 2015.

Velice Vás prosíme, abyste nám poslali Váš hlas pro naše IC ve Šluknovském zámku.

18. 5. 2015 | zobrazit více

Revitalizace zeleně na Křížovém vrchu je ukončena

Revitalizace zeleně na Křížovém vrchu je ukončena

V květnu byla dokončena fyzická realizace projektu „Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově", jehož historie se počala psát již před dvěma lety podáním úspěšné žádosti o finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Tento projekt je doposud největší akcí věnující se systematické obnově městské zeleně ve Šluknově.

11. 5. 2015 | zobrazit více

Turistická doprava 2015 - vlak, bus, cyklobus, loď v Českém Švýcarsku

Přehled turistické dopravy - autobusy, nové cyklobusy a vlaky

15. 4. 2015zobrazit pdf

Informace o poskytnutých účelových dotacích z rozpočtu města Šluknov na pořádání sportovních, kulturních a jiných volnočasových akcí nebo na činnost v roce 2015

Dne 13.4.2015 schválila na své shcůzi Rada města Šluknov poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Šluknov dle Zásad pro poskytování finančních příspěvků neziskovým organizacím a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2015 v celkové částce 404.000 Kč. Příjemci jednotlivých dotací budou postupně osloveni Odborem ekonimickým Městského úřadu ve Šluknově k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

2. 4. 2015 | zobrazit více

Slavnostní otevření kompostárny ve Šluknově

Slavnostní otevření kompostárny ve Šluknově

V pátek 27. března 2015 v 10 hodin byla slavnostně otevřena nová kompostárna ve Šluknově, která je první kompostárnou svého druhu v našem regionu. Slavnostního otevření se zúčastnili představitelé našeho města. Spolu se starostkou Mgr. Evou Džumanovou byli přítomni i někteří zastupitelé, zároveň ale i starostové okolních obcí, zástupci dodavatelských firem a další hosté. V rámci této akce byl shrnut celý průběh stavby a předvedena technologie kompostování.

2. 3. 2015zobrazit pdf

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODBORU ROZVOJE A ŽP MěÚ ŠLUKNOV ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODBORU ROZVOJE A ŽP MěÚ ŠLUKNOV ZA ROK 2014

Odbor rozvoje a životního prostředí předkládá výroční zprávu o činnosti odboru za rok 2014. Činnost odboru byla zajišťována v souladu s organizačním řádem MěÚ Šluknov a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2014.

Odbor zajistil příjmy do rozpočtu v rozsahu (poplatky za veřejné prostranství, dotace): 19.872.796,01 Kč
Na akce byly čerpány finanční prostředky v rámci schváleného rozpočtu v celkovém rozsahu: 47.741.172,59 Kč

27. 2. 2015

Strategický plán rozvoje města Šluknov 2015 – 2025

Strategický plán rozvoje města Šluknov 2015 – 2025

Město Šluknov zahájilo práce na programu rozvoje města. Strategický plán je velmi důležitý dokument, ve kterém budou shrnuty plány rozvoje města. Tento dokument je také zásadní při podávání žádostí o dotace. Na tvorbě strategického plánu se podílí pracovní skupina a je třeba do tohoto procesu zapojit i občany města, podnikatele, firmy, spolky, sdružení. Dovolím si tímto vyzvat občany ke spolupráci.  Ta spočívá ve vyplnění dotazníku, který bude k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách města, v tištěné podobě ve Šluknovských novinách, jednotlivě budou osloveny firmy, podnikatelé, spolky a sdružení. Individuální distribuci i sběr dotazníků budou provádět tazatelé – žáci SLŠ a SOŠ. Tazatelé budou mít pověření a budou obcházet domácnosti. Termín vyplnění a odevzdání dotazníků je do konce měsíce března. Čeká nás mnoho práce se zpracováním údajů, ale budou velmi cenným materiálem při zpracování strategického plánu rozvoje města.
Děkuji touto cestou všem, kteří budou ochotni dotazník vyplnit a přispět tím k sestavení co nejlepších vizí do budoucna.

- Dotazník pro podnikatele (pdf 232 kB)
- Dotazník pro spolky (pdf 259 kB)
- Dotazník pro veřejnost (pdf 414 kB)

Všechny dotazníky jsou ve formátu pdf formuláře, který můžete vyplnit elektronicky, uložit a následně vytisknout nebo odeslat na e-mail: programrozvoje@mesto-sluknov.cz

16. 1. 2015

Úřední hodiny místostarosty

Od 19.01.2015 bude mít místostarosta města Mgr. Bc. Rudolf Sochor úřední hodiny a to vždy v pondělí od 13:30 hod. do 15:30 hod. a ve středu od 9:00 hod. do 10:00 hod. Případně je možno domluvit se individuálně  - e-mail: sochor@mesto-sluknov.cz, tel.: 725 062 602.

3. 12. 2014

Doprava Ústeckého kraje - důležité informace pro rok 2015

Doprava Ústeckého kraje - důležité informace pro rok 2015

- Co vás čeká v roce 2015
- Nový tarif v linkové dopravě
- Časové jízdenky

- Magazín pro cestující veřejnost

více informací naleznete na webu www.dopravauk.cz

10. 10. 2014 | zobrazit více

Nebuďme slepí k domácímu násilí!

Nebuďme slepí k domácímu násilí!

Domácí násilí samo nezmizí! Jeho skrývání není řešením! Lhostejnost a skrývání domácího násilí je nejhorší možnou reakcí!
Uvnitř partnerských a rodinných vztahů může docházet k rozmanitým variantám násilných incidentů. Ne všechny lze označit jako domácí násilí. Podstatu domácího násilí vystihuje pojem "týrání", který činí soužití nesnesitelným.
Domácí násilí je především fyzické, psychické anebo sexuální násilí, ke kterému dochází mezi blízkými osobami. O domácí násilí se jedná vždy, pokud jsou přítomny všechny následující znaky.
Domácí násilí samo od sebe neskončí, naopak má nebezpečnou tendenci eskalovat. Ohrožené osoby potřebují včasnou a účinnou pomoc, ochranu a podporu.

video spot - domácí násilí

zpět na začátek

Elektronická podatelna | Kontakty na radnici | Řešení životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Městská ubytovna | Městská policie | Záchytné kotce | Kultura ve výběžku | Novinky městské knihovny | Fotogalerie | Mapa města
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek