Šluknov na facebooku Twitter Foursquare

MĚSTO ŠLUKNOV - Aktuality

Pomáhej pohybem s mobilní aplikací EPP od Nadace ČEZ a podpoř nás!

Pomáhej pohybem s mobilní aplikací EPP od Nadace ČEZ a podpoř nás!

S charitativní mobilní aplikací EPP podpoříte dobrou věc vlastní aktivitou. Pomáhat můžete pohybem, který vás baví - běh, chůze, jízda na kole, bruslení ...
V EPP najdete vždy přehled aktuálně podporovaných projektů a získáváte body pro ten, který si vyberete. Nadace ČEZ převede body na peníze a ty organizacím věnuje. Každý bod se počítá.
Město Šluknov se aktuálně účastní s projektem Revitalizace křížku nad zastávkou, Císařský - Zeckelův kříž.
Více informací včetně odkazů pro stažení mobilní aplikace naleznete v detailu tohoto článku.

24. 8. 2015zobrazit pdf

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Dne 17.9. dojde v době od 7:00 do 15:00 k plánovanému přerušení dodávky elektřiny v částech ulice: Svojsíkova, Hradební, B.Němcové a Krokova. Podrobné informace o lokalitě naleznete v přiloženém pdf.

Informace o opravě silnice č. III/2666 Šluknov – Rožany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje po několika letech urgencí ze strany místních obyvatel i města Šluknov přistoupila k opravě silnice vedoucí ze Šluknova do Rožan. Od konce měsíce srpna do konce září proběhne kompletní rekonstrukce povrchu ze Šluknova k státní hranici.
S rekonstrukcí bude souviset i několik omezení, přičemž se jak SÚS, tak zhotovitel stavby, firma EUROVIA, pokusí co nejméně omezit obyvatele i podnikatele v Rožanech. Celá stavba bude až na dvě výjimky probíhat bez úplných uzavírek.

19. 8. 2015 | zobrazit více

Obyvatelé Šluknova mají nyní možnost hlásit závady ve městě elektronicky

Obyvatelé Šluknova mají nyní možnost hlásit závady ve městě elektronicky

Město Šluknov se rozhodlo svým občanům zjednodušit možnost hlášení závad, kterých si ve městě všimnou a které bohužel zejména vlivem vandalismu průběžně vznikají a vznikat budou. Přidali jsme se k městům, které využívají tzv. službu ProblemReport, která umožňuje každému hlásit zjištěné závady prostřednictvím chytrého telefonu či webové aplikace.

10. 8. 2015zobrazit pdf

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

od 7. srpna 2015, 14,00 hodin, dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, a to do odvolání.

10. 8. 2015zobrazit pdf

Slavnostní otevření oranžového hřiště ve Šluknově

Slavnostní otevření oranžového hřiště ve Šluknově

Město Šluknov vás zve na slavnostní otevření první venkovní posilovny ve Šluknově.
Přijďte si vyzkoušet jedinečné posilovací stroje za asistence instruktora.
18. srpna ve 14:00 hodin
na travnatém prostranství v Tyršově ulici pod sokolovnou.

3. 8. 2015 | zobrazit více

Soutěž o NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR

Soutěž o NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR

Milí spoluobčané, náš sběrný dvůr se uchází o titul Sběrný dvůr roku 2015.  Kolektivní systém ASEKOL opět vyhlásil soutěž mezi sběrnými dvory o ten nejlepší, který získá zajímavou finanční odměnu.
Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od ½ července do konce října 2015, a to formou hodnocení široké veřejnosti prostřednictvím vyhledávače www.sberne-dvory.cz. Jejím cílem je najít v České republice ten nejlepší sběrný dvůr, tzn. uklizený, s ochotnou obsluhou, přívětivou otevírací dobou, co možná nejdostupnější a širokým rozsahem odebíraných komodit.

27. 7. 2015 | zobrazit více

Další kousek Fukova ožil

Další kousek Fukova ožil

Na loni dokončenou pietní obnovu hřbitova ve Fukově letos navázal sice o poznání menší, ale podobně zaměřený projekt. V minulosti se na území Fukova nacházelo hned několik drobných sakrálních památek, z nichž se do dnešních dnů zachovaly pouze dvě - kříž u bývalé cesty do Neusalzy-Spremberg a Boží muka u bývalé cesty do Taubenheimu. Kříž byl zásluhou německé strany obnoven již před několika lety a letos se díky finančnímu příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti podařilo renovovat i Boží muka.

24. 6. 2015zobrazit pdf

Přispějte do významného výzkumu české společnosti, za rozhovor odměna

Přispějte do významného výzkumu české společnosti, za rozhovor odměna

Vybrané domácnosti našeho města budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti. Výzkum Proměny české společnosti připravili odborníci z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity a bude v něm osloveno 10 000 náhodně vybraných domácností z celé ČR. Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnosti MEDIAN. Vybrané domácnosti v naší obci by měli navštívit v termínu 7.7. - 31.7. 2015.

16. 6. 2015zobrazit pdf

Informační centrum 2015

Informační centrum 2015

Vybírejte z více než 350 certifikovaných informačních center a rozhodněte o nejoblíbenějším infocentru ČR pro rok 2015.

Velice Vás prosíme, abyste nám poslali Váš hlas pro naše IC ve Šluknovském zámku.

18. 5. 2015 | zobrazit více

Revitalizace zeleně na Křížovém vrchu je ukončena

Revitalizace zeleně na Křížovém vrchu je ukončena

V květnu byla dokončena fyzická realizace projektu „Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově", jehož historie se počala psát již před dvěma lety podáním úspěšné žádosti o finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Tento projekt je doposud největší akcí věnující se systematické obnově městské zeleně ve Šluknově.

11. 5. 2015 | zobrazit více

Turistická doprava 2015 - vlak, bus, cyklobus, loď v Českém Švýcarsku

Přehled turistické dopravy - autobusy, nové cyklobusy a vlaky

15. 4. 2015zobrazit pdf

Informace o poskytnutých účelových dotacích z rozpočtu města Šluknov na pořádání sportovních, kulturních a jiných volnočasových akcí nebo na činnost v roce 2015

Dne 13.4.2015 schválila na své shcůzi Rada města Šluknov poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Šluknov dle Zásad pro poskytování finančních příspěvků neziskovým organizacím a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2015 v celkové částce 404.000 Kč. Příjemci jednotlivých dotací budou postupně osloveni Odborem ekonimickým Městského úřadu ve Šluknově k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

2. 4. 2015 | zobrazit více

Slavnostní otevření kompostárny ve Šluknově

Slavnostní otevření kompostárny ve Šluknově

V pátek 27. března 2015 v 10 hodin byla slavnostně otevřena nová kompostárna ve Šluknově, která je první kompostárnou svého druhu v našem regionu. Slavnostního otevření se zúčastnili představitelé našeho města. Spolu se starostkou Mgr. Evou Džumanovou byli přítomni i někteří zastupitelé, zároveň ale i starostové okolních obcí, zástupci dodavatelských firem a další hosté. V rámci této akce byl shrnut celý průběh stavby a předvedena technologie kompostování.

2. 3. 2015zobrazit pdf

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODBORU ROZVOJE A ŽP MěÚ ŠLUKNOV ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODBORU ROZVOJE A ŽP MěÚ ŠLUKNOV ZA ROK 2014

Odbor rozvoje a životního prostředí předkládá výroční zprávu o činnosti odboru za rok 2014. Činnost odboru byla zajišťována v souladu s organizačním řádem MěÚ Šluknov a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2014.

Odbor zajistil příjmy do rozpočtu v rozsahu (poplatky za veřejné prostranství, dotace): 19.872.796,01 Kč
Na akce byly čerpány finanční prostředky v rámci schváleného rozpočtu v celkovém rozsahu: 47.741.172,59 Kč

27. 2. 2015

Strategický plán rozvoje města Šluknov 2015 – 2025

Strategický plán rozvoje města Šluknov 2015 – 2025

Město Šluknov zahájilo práce na programu rozvoje města. Strategický plán je velmi důležitý dokument, ve kterém budou shrnuty plány rozvoje města. Tento dokument je také zásadní při podávání žádostí o dotace. Na tvorbě strategického plánu se podílí pracovní skupina a je třeba do tohoto procesu zapojit i občany města, podnikatele, firmy, spolky, sdružení. Dovolím si tímto vyzvat občany ke spolupráci.  Ta spočívá ve vyplnění dotazníku, který bude k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách města, v tištěné podobě ve Šluknovských novinách, jednotlivě budou osloveny firmy, podnikatelé, spolky a sdružení. Individuální distribuci i sběr dotazníků budou provádět tazatelé – žáci SLŠ a SOŠ. Tazatelé budou mít pověření a budou obcházet domácnosti. Termín vyplnění a odevzdání dotazníků je do konce měsíce března. Čeká nás mnoho práce se zpracováním údajů, ale budou velmi cenným materiálem při zpracování strategického plánu rozvoje města.
Děkuji touto cestou všem, kteří budou ochotni dotazník vyplnit a přispět tím k sestavení co nejlepších vizí do budoucna.

- Dotazník pro podnikatele (pdf 232 kB)
- Dotazník pro spolky (pdf 259 kB)
- Dotazník pro veřejnost (pdf 414 kB)

Všechny dotazníky jsou ve formátu pdf formuláře, který můžete vyplnit elektronicky, uložit a následně vytisknout nebo odeslat na e-mail: programrozvoje@mesto-sluknov.cz

VIDEO vizitka Šluknova
This text will be replaced
zpět na začátek

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Záchytné kotce | Kultura ve výběžku | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek