Šluknov na facebooku Twitter Foursquare

MĚSTO ŠLUKNOV - Aktuality

4. 2. 2016zobrazit pdf

2. seminář pro žadatele o dotaci z dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016“

Obsahem semináře bude seznámení s věcnou a finanční stránkou dotačního programu a zodpovězení Vašich konkrétních dotazů.
Termín konání: 17. 2. 2016, od 15:00 do 16:00h
Místo konání: Krajský úřad Ústeckého kraje, budova A, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, 1. patro, sál č. 208

4. 2. 2016zobrazit pdf

Dodatečný zápis do prvních tříd ZŠ J.Vohradského ve Šluknově

Proběhne 11.2.2016 od 14.00 do 15.00 hodin v ZŠ ul. T.G. Masaryka 678 (hlavní budova školy). S sebou si nezapomeňte vzít občanský průkaz a rodný list dítěte. K zápisu se musí dostavit i děti s odkladem školní docházky.

3. 2. 2016

Český statistický úřad bude opětovně v našem městě organizovat výběrová šetření v některých domácnostech

Výběrová šetření o životních podmínkách domácností v ČR (Životní podmínky 2016) se uskuteční v době od 6,. února do 5. června 2016, a to prostřednictvím speciálně vyškoleného tazatele. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovník zapojený do šetření se bude prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle zákona. Občané, oslovení pověřeným tazatelem si mohou jakékoli informace ověřit u pracovnice Krajské správy ČSÚ paní Ing. Jany Kopecké, tel. 472 706 173, mob. 736 509 973.

25. 1. 2016

Finanční úřad i letos v březnu bude úřadovat na šluknovské radnici

V rámci klientského přístupu Finanční správy budou i v letošním roce probíhat v průběhu měsíce března výjezdy pracovníků územních pracovišť FÚ na vybrané obce s cílem zajistit pomoc obyvatelům s podáváním daňového přiznání k daním z příjmů.
Na Městském úřadě ve Šluknově (přízemí) si budou moci občané podávat daňová přiznání k daním z příjmů ve středu 23. března 2016 od 14:00 do 16:30 hodin.

13. 12. 2015 | zobrazit více

Podzimní opravy komunikací a chodníků ve městě

Podzimní opravy komunikací a chodníků ve městě

Po dokončení I. etapy rekonstrukce náměstí jsme se mohli v průběhu podzimu ve spolupráci s Technickými službami Šluknov zaměřit na opravy dalších komunikací a chodníků ve městě v souladu se schváleným rozpočtem. Provedené opravy reflektovaly především (někdy již dlouholeté) požadavky občanů města hned z několika lokalit.

Cesty na Fukově ožily výsadbou ovocných alejí

Cesty na Fukově ožily výsadbou ovocných alejí

Město Šluknov se již několik let snaží systematicky pracovat na oživení bývalé obce Fukov. Na v minulých letech realizovanou úpravu bývalého hřbitova a obnovu Božích muk letos navázal projekt výsadby ovocných alejí ve Fukově. Jeho smyslem bylo nejen využít příznivého mikroklimatu Fukova (před válkou se zde dle pamětníků dařilo i meruňkám, což je v našich podmínkách nevídané) a vypěstovat zde plodící ovocné stromy starých odrůd, ale i jejich prostřednictvím oživit původní cesty, kterých zde byla v minulosti hned několik.

1. 12. 2015 | zobrazit více

Zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov

Městský úřad Šluknov, odbor rozvoje a ŽP, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, zpracoval návrh zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov za uplynulé období od jeho vydání do současné doby.

17. 11. 2015

Zpráva o uplatňování územního plánu Šluknov - NÁVRH

Městský úřad Šluknov, odbor rozvoje a ŽP, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dále jen "stavební zákon", dle ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov.
Tento Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov za uplynulé období od jeho vydání do současné doby je ve smyslu § 6 odst. 5 písm. e) a § 55 odst. 1 stavebního zákona před jeho předložením ke schválení Zastupitelstvu města Šluknov konzultován s dotčenými orgány a krajským úřadem.V době konzultací bude návrh zprávy zveřejněn na webových stránkách města Šluknov, aby se s tímto návrhem mohla seznámit veřejnost.
Návrh zprávy, bude doplněna a upravena na základě konzultací a došlých vyjádření před předložením Zastupitelstvu města Šluknov ke schválení dle § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona.

23. 9. 2015zobrazit pdf

Novela stavebního zákona

Novela stavebního zákona, připravovaná Ministerstvem pro místní rozvoj, se v současnosti nachází v mezirezortním připomínkovém řízení. Kromě stavebního zákona bude novelizováno dalších 35 souvisejících zákonů. Cílem ministerstva je normu zjednodušit zejména pro menší stavebníky a oživit stavební průmysl.

Rok 2015 na náměstí Míru ve Šluknově v 10 minutách
This text will be replaced
VIDEO vizitka Šluknova
This text will be replaced
zpět na začátek

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Záchytné kotce | Kultura ve výběžku | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek