Šluknov na facebooku
VIDEO vizitka Šluknova
This text will be replaced

MĚSTO ŠLUKNOV - Aktuality

29. 7. 2014 | zobrazit více

Proměna domu čp. 915

Proměna domu čp. 915

V červnu 2014 byla zahájena a již červenci 2014 dokončena kompletní oprava fasády na bytovém domě čp. 915 v ulici Fügnerova. Oprava spočívala v celkovém zateplení objektu polystyrenem s natažením nové omítky a výměnou klempířských prvků, byly provedeny izolace balkónů vč. položení nové dlažby a odvodnění, vyměněny byly vchodové dveře a zvonky a spousta dalších drobných úprav.

24. 7. 2014zobrazit pdf

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Zateplení mateřské školy ul. Žižkova 1032, Šluknov

Tato veřejná zakázka je realizována v rámci Operačního programu Životni prostředí a bude spolufinancována ze zdrojů ERDF/FS, SFŽP a státního rozpočtu ČR.
Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Životního prostředí, III. osa – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie, výzva OPŽP č. 60, a z prostředků Státního fondu životního prostředí a státního rozpočtu České republiky, v rámci projektu s názvem „Zateplení mateřské školy ul. Žižkova 1032, Šluknov“, akceptační č. žádosti: 14208623.
Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách.

O proměně fukovského hřbitova

O proměně fukovského hřbitova

Ještě před rokem byl bývalý hřbitov na Fukově sice zajímavě tajemným, ale především ponurým a smutným místem. Hřbitov, který je spolu s nedalekou vodárnou jediným pozůstatkem po bývalé obci, se ztrácel v džungli náletových dřevin a připomínaly ho jen trosky obvodové zdi, ústřední kříž zarostlý plevelem a dva náhrobky, které jako poslední přežily poválečné řádění vandalů.
V druhé polovině roku 2013 se však nastalo blýskat na lepší časy. Zahradní architektka Ing. Iva Jaburková, která pro město Šluknov již řadu let zpracovává návrhy na úpravu veřejných prostranství a výsadeb zeleně, předložila ORŽP návrh nové úpravy hřbitova, který vycházel z jeho původní kompozice. Pracovníkům ORŽP se posléze v podobě Česko-německého fondu budoucnosti podařilo najít vhodný dotační titul, na který by bylo možné úpravu hřbitova „napasovat“. Spolupartnerem tohoto projektu bylo německé město Sohland. Realizace pouze z finančních zdrojů města byla totiž vzhledem k celkovým nákladům blížícím se půl milionu korun poměrně nereálná. Více informací naleznete v detailu článku nebo pdf dokumentu.

19. 6. 2014 | zobrazit více

Hlasujte a vyberte nejlepší informační centrum ve vašem regionu

Hlasujte a vyberte nejlepší informační centrum ve vašem regionu

Podpořte prosím naše "zámecké" Regionální informační centrum v anketě vyhlášené serverem denik.cz.
Za vaše hlasy děkujeme.

 

 

30. 5. 2014 | zobrazit více

Policie České republiky - KŘP Ústeckého kraje - Ozvěte se nám!

Dvojice podnikatelů ze Šluknovského výběžku připravila desítky českých obchodníků o výdělky.  Svým podnikáním vytvořili dluh přesahující 2.343.000,- Kč. Od března loňského roku oslovovala dvojice obviněných mužů různé společnosti, které postupně dodávali do společnosti SUDKOVAR s.r.o., CI2 s.r.o. a Supra Holding s.r.o. široký sortiment zboží. Mezi odebranými věcmi byly potraviny, drogerie, kancelářský i papírenský materiál, mlékárenské výrobky, cukroviny, zahradnické zboží a mnohé další. Obchodníci si pokaždé nechali na odebrané zboží vystavit faktury, které do současné chvíle nebyly uhrazeny. S oslovenými podnikateli komunikovali především prostřednictvím e-mailových adres a telefonních hovorů. Po odebrání zboží se zpravidla dalšímu kontaktu s obchodníky vyhýbali. Rumburští kriminalisté pracují na desítkách případů, které nasvědčují skutečnosti, že byl spáchán zločin podvodu, za který oběma obviněným mužům hrozí až osmiletý trest odnětím svobody. Trestní stíhání obou zúčastněných zástupců zmiňovaných společností přivedlo oba muže do vazby.   

Policie se touto cestou obrací na případné další poškozené společnosti a podnikatele, kteří mají nenaplněné pohledávky u společnosti SUDKOVAR s.r.o., CI2 s.r.o. a SUPRA HOLDING s.r.o., aby se neváhali obrátit na tísňovou linku 158, případně přímo na tel.: 974 442 481 nebo na e-mailovou adresu : krpulk.uo.dc.2ook.podatelna@pcr.cz

19. 5. 2014 | zobrazit více

Na Šluknovsku je otevřena poradna, která pomáhá lidem ve finanční tísni

Nová poradna pro lidi ve finanční tísni či s hrozbou exekuce pomáhá na Šluknovsku. Otevřena byla v Rumburku, k dispozici je každé sudé pondělí od 14 do 16 hodin.

19. 5. 2014 | zobrazit více

Kotlíková dotace - 5. výzva Společného programu na podporu výměny kotlů

Žádat může každý, kdo je fyzickou osobou (takže nikoliv obce) vlastníkem nemovitosti, která je v katastru zapsaná jako rodinný dům nebo objekt k bydlení (u této kategorie je omezení maximálně dvě podlaží a sklep a obytné podkroví a maximálně 3 bytové jednotky). Nemovitost tedy nemůže být bytovým domem nebo objektem k rekreaci. V domě musí mít ještě zapojený kotel na tuhá paliva (uhlí, dříví, pelety, ...spod. na výměnu plynových kotlů se dotace nevztahuje) a žadatel (nebo osoba kterou pošle za sebe - tedy jakýkoliv podatel) musí k nám osobně na podatelnu Ústeckého kraje v Ústí n. L. dříve než se vyčerpá celková částka 30 miliónů. Dnes aktuálně máme vyčerpáno 18 400 000, zbývá tedy 11 600 000. První den jsme přijali cca 140 žádostí, v úterý a ve středu po cca 90 žádostech a dnes to bylo už jen okolo 50 žádostí za den. Fronty se žádné už netvoří.

15. 5. 2014 | zobrazit více

NÁVŠTĚVA MINISTRŮ VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU

NÁVŠTĚVA MINISTRŮ VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU

Dne 12. května navštívili naše město ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová Tominová, ministr vnitra Milan Chovanec a ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Mgr. Jiří Dienstbier. Spolu s ministry se pracovního setkání zúčastnil i policejní prezident plk. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý. Tato návštěva proběhla na základě dopisu zaslaného panu premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, který podepsalo všech 18 starostů Šluknovského výběžku.

zpět na začátek

Elektronická podatelna | Kontakty na radnici | Řešení životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Městská ubytovna | Městská policie | Záchytné kotce | Kultura ve výběžku | Novinky městské knihovny | Fotogalerie | Mapa města
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek