Šluknov na facebooku Twitter Foursquare
VIDEO vizitka Šluknova
This text will be replaced

MĚSTO ŠLUKNOV - Aktuality

Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov ve čtvrtek 18. prosince 2014

Místo konání: Šluknovský zámek - velký sál 1. patro
Doba konání: čtvrtek 18. prosince 2014 od 16:00 hodin

3. 12. 2014

Doprava Ústeckého kraje - důležité informace pro rok 2015

Doprava Ústeckého kraje - důležité informace pro rok 2015

- Co vás čeká v roce 2015
- Nový tarif v linkové dopravě
- Časové jízdenky
- Magazín pro cestující veřejnost

více informací naleznete na webu www.dopravauk.cz

26. 11. 2014

Provozní doba Městského úřadu Šluknov o vánočních svátcích

Pondělí 22.12.2014 do 16:30 h úřední den
Úterý 23.12.2014 do 11:30 h
Středa 24.12.2014 zavřeno svátek
Čtvrtek 25.12.2014 zavřeno svátek
Pátek 26.12.2014 zavřeno svátek
Pondělí 29.12.2014 do 16:30 h úřední den
Úterý 30.12.2014 do 11:30 h
Středa 31.12.2014 zavřeno Silvestr
Čtvrtek 01.01.2015 zavřeno svátek
24. 11. 2014

Prodej palivového dřeva

Město Šluknov nabízí svým občanům prostřednictvím Technických služeb Šluknov prodej palivového dřeva z realizace projektu „Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově". Bližší informace získáte v areálu Technických služeb, Císařský 378, nebo na tel. čísle 412 386 202 či emailu technicke.slk@seznam.cz.

O nové ovocné aleji na Knížecí

O nové ovocné aleji na Knížecí

Od poloviny listopadu se Šluknov může pyšnit zcela novou ovocnou alejí o délce 2,5 kilometru čítající 180 stromů (přes 130 jabloní, zbytek tvoří hrušně, višně a švestky). Alej začíná na konci Knížecí ulice, jen pár desítek metrů od nově zrekonstruované studánky u hlavní silnice a končí u hranic katastru města u osady Knížecí. Celkové náklady na pořízení ovocných stromků a výsadbového materiálu činily 157.791 Kč a byly z 100% financovány Nadací ČEZ.

11. 11. 2014 | zobrazit více

Ustavující zastupitelstvo zvolilo nové vedení města na další volební období

Všech nově zvolených patnáct členů zastupitelstva města složilo ve čtvrtek 10. listopadu 2014 ve Šluknovském zámku svůj slib a získalo tak zákonný mandát.

Za účasti široké veřejnosti pak členové zastupitelstva města volili v tajné volbě ze svého středu starostu, místostarostu, členy rady města a předsedy kontrolního a finančního výboru. Pro platnou volbu bylo třeba získat nadpoloviční počet hlasů všech členů zastupitelstva města (tj. nejméně 8 z 15).

21. 10. 2014zobrazit pdf

Volby 2014 - výsledky a zajímavé postřehy

V přiloženém pdf dokumentu naleznete přehledné statistické shrnutí výsledků voleb v našem městě.

10. 10. 2014 | zobrazit více

Nebuďme slepí k domácímu násilí!

Nebuďme slepí k domácímu násilí!

Domácí násilí samo nezmizí! Jeho skrývání není řešením! Lhostejnost a skrývání domácího násilí je nejhorší možnou reakcí!
Uvnitř partnerských a rodinných vztahů může docházet k rozmanitým variantám násilných incidentů. Ne všechny lze označit jako domácí násilí. Podstatu domácího násilí vystihuje pojem "týrání", který činí soužití nesnesitelným.
Domácí násilí je především fyzické, psychické anebo sexuální násilí, ke kterému dochází mezi blízkými osobami. O domácí násilí se jedná vždy, pokud jsou přítomny všechny následující znaky.
Domácí násilí samo od sebe neskončí, naopak má nebezpečnou tendenci eskalovat. Ohrožené osoby potřebují včasnou a účinnou pomoc, ochranu a podporu.

video spot - domácí násilí

11. 8. 2014zobrazit pdf

Město Šluknov využívá dotační zdroje a rekonstruuje zázemí tělocvičny

Název projektu: Rekonstrukce zázemí tělocvičny ZŠ J. Vohradského Šluknov, dotace č. 14/SML 1145
Celkové náklady projektu: 1.900.163  Kč
Dotace (zdroj, výše): Fond Ústeckého kraje
Dotace 300.000  Kč
Vlastní finanční prostředky: 1.600.163 Kč

Město Šluknov využívá dotační zdroje a revitalizuje zeleň na Křížovém vrchu

Město Šluknov využívá dotační zdroje a revitalizuje zeleň na Křížovém vrchu

Název projektu: Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově, ak.č. 14168296
Celkové náklady projektu: 1.667.628 Kč
Dotace (zdroj, výše): Operační program životního prostředí
Dotace FS (Fond soudržnosti) 1.167.339,60 Kč, dotace SFŽP 83.381,40 Kč
Vlastní finanční prostředky: 416.907 Kč

Město Šluknov využívá dotační zdroje a zatepluje tělocvičnu základní školy

Město Šluknov využívá dotační zdroje a zatepluje tělocvičnu základní školy

Název projektu: Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, ak.č. 14167423
Celkové náklady projektu:
3.457.337,90 Kč
Dotace
(zdroj, výše): Operační program životního prostředí
Dotace FS (Fond soudržnosti) 2.325.625,41 Kč, dotace SFŽP 136.801,49 Kč
Vlastní finanční prostředky:
994.811 Kč

OPŽP

1. 8. 2014

Dotazník - 10. Zámecké slavnosti 2015

Regionální informační centrum pro Vás připravilo krátký dotazník. Věnujte nám prosím chvilku a odpovězte na 4 jednoduché otázky. Můžete se tak v podstatě podílet na budoucnosti dnes již tradičních Zámeckých slavností. Děkujeme za Váš názor. Dotazník můžete vyplnit zde.

29. 7. 2014 | zobrazit více

Proměna domu čp. 915

Proměna domu čp. 915

V červnu 2014 byla zahájena a již červenci 2014 dokončena kompletní oprava fasády na bytovém domě čp. 915 v ulici Fügnerova. Oprava spočívala v celkovém zateplení objektu polystyrenem s natažením nové omítky a výměnou klempířských prvků, byly provedeny izolace balkónů vč. položení nové dlažby a odvodnění, vyměněny byly vchodové dveře a zvonky a spousta dalších drobných úprav.

O proměně fukovského hřbitova

O proměně fukovského hřbitova

Ještě před rokem byl bývalý hřbitov na Fukově sice zajímavě tajemným, ale především ponurým a smutným místem. Hřbitov, který je spolu s nedalekou vodárnou jediným pozůstatkem po bývalé obci, se ztrácel v džungli náletových dřevin a připomínaly ho jen trosky obvodové zdi, ústřední kříž zarostlý plevelem a dva náhrobky, které jako poslední přežily poválečné řádění vandalů.
V druhé polovině roku 2013 se však nastalo blýskat na lepší časy. Zahradní architektka Ing. Iva Jaburková, která pro město Šluknov již řadu let zpracovává návrhy na úpravu veřejných prostranství a výsadeb zeleně, předložila ORŽP návrh nové úpravy hřbitova, který vycházel z jeho původní kompozice. Pracovníkům ORŽP se posléze v podobě Česko-německého fondu budoucnosti podařilo najít vhodný dotační titul, na který by bylo možné úpravu hřbitova „napasovat“. Spolupartnerem tohoto projektu bylo německé město Sohland. Realizace pouze z finančních zdrojů města byla totiž vzhledem k celkovým nákladům blížícím se půl milionu korun poměrně nereálná. Více informací naleznete v detailu článku nebo pdf dokumentu.

19. 5. 2014 | zobrazit více

Na Šluknovsku je otevřena poradna, která pomáhá lidem ve finanční tísni

Nová poradna pro lidi ve finanční tísni či s hrozbou exekuce pomáhá na Šluknovsku. Otevřena byla v Rumburku, k dispozici je každé sudé pondělí od 14 do 16 hodin.

19. 5. 2014 | zobrazit více

Kotlíková dotace - 5. výzva Společného programu na podporu výměny kotlů

Žádat může každý, kdo je fyzickou osobou (takže nikoliv obce) vlastníkem nemovitosti, která je v katastru zapsaná jako rodinný dům nebo objekt k bydlení (u této kategorie je omezení maximálně dvě podlaží a sklep a obytné podkroví a maximálně 3 bytové jednotky). Nemovitost tedy nemůže být bytovým domem nebo objektem k rekreaci. V domě musí mít ještě zapojený kotel na tuhá paliva (uhlí, dříví, pelety, ...spod. na výměnu plynových kotlů se dotace nevztahuje) a žadatel (nebo osoba kterou pošle za sebe - tedy jakýkoliv podatel) musí k nám osobně na podatelnu Ústeckého kraje v Ústí n. L. dříve než se vyčerpá celková částka 30 miliónů. Dnes aktuálně máme vyčerpáno 18 400 000, zbývá tedy 11 600 000. První den jsme přijali cca 140 žádostí, v úterý a ve středu po cca 90 žádostech a dnes to bylo už jen okolo 50 žádostí za den. Fronty se žádné už netvoří.

zpět na začátek

Elektronická podatelna | Kontakty na radnici | Řešení životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Městská ubytovna | Městská policie | Záchytné kotce | Kultura ve výběžku | Novinky městské knihovny | Fotogalerie | Mapa města
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek