Šluknov na facebooku
VIDEO vizitka Šluknova
This text will be replaced

MĚSTO ŠLUKNOV - Aktuality

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Šluknov v pondělí 10. listopadu 2014

Místo konání: Šluknovský zámek - velký sál 1. patro
Doba konání: pondělí 10. listopadu 2014 od 17:00 hodin

výběr z programu: volba starosty a místostarosty, volba členů rady města, finanční a kontrolní výbor, ... více zde

21. 10. 2014zobrazit pdf

Volby 2014 - výsledky a zajímavé postřehy

V přiloženém pdf dokumentu naleznete přehledné statistické shrnutí výsledků voleb v našem městě.

18. 10. 2014zobrazit pdf

Výsledky voleb do senátu - 2. kolo - Šluknov

Zbyněk Linhart - 504 hlasů
Jaroslav Sykáček - 177 hlasů

15. 10. 2014zobrazit pdf

Strategie pro území působnosti MAS Šluknovsko na nové programové období 2014 - 2020

MAS Šluknovsko v současné době připravuje nový strategický plán pro nové programové období, na základě kterého bude čerpat finanční prostředky v letech 2014 – 2020. Pojďte s námi diskutovat o jednotlivých prioritách nové strategie! Workshopy se uskuteční v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu, kde má MAS Šluknovsko svou kancelář, a to vždy od 15 hodin.

11. 10. 2014

Výsledky voleb do zastupitelstva - Šluknov

opis výsledků ČSÚ ve formátu pdf

Počty mandátů:

1. Nezávislí ... 1
2. Starostové a nezávislí ... 6
4. Hn.za harmo.rozvoj obcí a měst ... 2
5. Komunistická str.Čech a Moravy ... 1
6. "Šluknovské Království" ... 1
7. Unie pro sport a zdraví ... 1
8. Hasiči ... 1
10. Česká str.sociálně demokratická ... 2

Informace o volební účasti (pdf)
Podrobné informace - počty hlasů a mandátů (pdf)

10. 10. 2014 | zobrazit více

Nebuďme slepí k domácímu násilí!

Nebuďme slepí k domácímu násilí!

Domácí násilí samo nezmizí! Jeho skrývání není řešením! Lhostejnost a skrývání domácího násilí je nejhorší možnou reakcí!
Uvnitř partnerských a rodinných vztahů může docházet k rozmanitým variantám násilných incidentů. Ne všechny lze označit jako domácí násilí. Podstatu domácího násilí vystihuje pojem "týrání", který činí soužití nesnesitelným.
Domácí násilí je především fyzické, psychické anebo sexuální násilí, ke kterému dochází mezi blízkými osobami. O domácí násilí se jedná vždy, pokud jsou přítomny všechny následující znaky.
Domácí násilí samo od sebe neskončí, naopak má nebezpečnou tendenci eskalovat. Ohrožené osoby potřebují včasnou a účinnou pomoc, ochranu a podporu.

video spot - domácí násilí

18. 8. 2014zobrazit pdf

Účast zastupitelů a radních na jednáních Zastupitelstva města Šluknov a Rady města Šluknov (volební období 2010 – 2014)

V přiložených tabulkách je přehled účasti jednotlivých členů Rady města a Zastupitelstva města Šluknov na zasedáních.

11. 8. 2014zobrazit pdf

Město Šluknov využívá dotační zdroje a rekonstruuje zázemí tělocvičny

Název projektu: Rekonstrukce zázemí tělocvičny ZŠ J. Vohradského Šluknov, dotace č. 14/SML 1145
Celkové náklady projektu: 1.900.163  Kč
Dotace (zdroj, výše): Fond Ústeckého kraje
Dotace 300.000  Kč
Vlastní finanční prostředky: 1.600.163 Kč

Město Šluknov využívá dotační zdroje a revitalizuje zeleň na Křížovém vrchu

Město Šluknov využívá dotační zdroje a revitalizuje zeleň na Křížovém vrchu

Název projektu: Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově, ak.č. 14168296
Celkové náklady projektu: 1.667.628 Kč
Dotace (zdroj, výše): Operační program životního prostředí
Dotace FS (Fond soudržnosti) 1.167.339,60 Kč, dotace SFŽP 83.381,40 Kč
Vlastní finanční prostředky: 416.907 Kč

Město Šluknov využívá dotační zdroje a zatepluje tělocvičnu základní školy

Město Šluknov využívá dotační zdroje a zatepluje tělocvičnu základní školy

Název projektu: Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, ak.č. 14167423
Celkové náklady projektu:
3.457.337,90 Kč
Dotace
(zdroj, výše): Operační program životního prostředí
Dotace FS (Fond soudržnosti) 2.325.625,41 Kč, dotace SFŽP 136.801,49 Kč
Vlastní finanční prostředky:
994.811 Kč

OPŽP

1. 8. 2014

Dotazník - 10. Zámecké slavnosti 2015

Regionální informační centrum pro Vás připravilo krátký dotazník. Věnujte nám prosím chvilku a odpovězte na 4 jednoduché otázky. Můžete se tak v podstatě podílet na budoucnosti dnes již tradičních Zámeckých slavností. Děkujeme za Váš názor. Dotazník můžete vyplnit zde.

29. 7. 2014 | zobrazit více

Proměna domu čp. 915

Proměna domu čp. 915

V červnu 2014 byla zahájena a již červenci 2014 dokončena kompletní oprava fasády na bytovém domě čp. 915 v ulici Fügnerova. Oprava spočívala v celkovém zateplení objektu polystyrenem s natažením nové omítky a výměnou klempířských prvků, byly provedeny izolace balkónů vč. položení nové dlažby a odvodnění, vyměněny byly vchodové dveře a zvonky a spousta dalších drobných úprav.

O proměně fukovského hřbitova

O proměně fukovského hřbitova

Ještě před rokem byl bývalý hřbitov na Fukově sice zajímavě tajemným, ale především ponurým a smutným místem. Hřbitov, který je spolu s nedalekou vodárnou jediným pozůstatkem po bývalé obci, se ztrácel v džungli náletových dřevin a připomínaly ho jen trosky obvodové zdi, ústřední kříž zarostlý plevelem a dva náhrobky, které jako poslední přežily poválečné řádění vandalů.
V druhé polovině roku 2013 se však nastalo blýskat na lepší časy. Zahradní architektka Ing. Iva Jaburková, která pro město Šluknov již řadu let zpracovává návrhy na úpravu veřejných prostranství a výsadeb zeleně, předložila ORŽP návrh nové úpravy hřbitova, který vycházel z jeho původní kompozice. Pracovníkům ORŽP se posléze v podobě Česko-německého fondu budoucnosti podařilo najít vhodný dotační titul, na který by bylo možné úpravu hřbitova „napasovat“. Spolupartnerem tohoto projektu bylo německé město Sohland. Realizace pouze z finančních zdrojů města byla totiž vzhledem k celkovým nákladům blížícím se půl milionu korun poměrně nereálná. Více informací naleznete v detailu článku nebo pdf dokumentu.

19. 5. 2014 | zobrazit více

Na Šluknovsku je otevřena poradna, která pomáhá lidem ve finanční tísni

Nová poradna pro lidi ve finanční tísni či s hrozbou exekuce pomáhá na Šluknovsku. Otevřena byla v Rumburku, k dispozici je každé sudé pondělí od 14 do 16 hodin.

19. 5. 2014 | zobrazit více

Kotlíková dotace - 5. výzva Společného programu na podporu výměny kotlů

Žádat může každý, kdo je fyzickou osobou (takže nikoliv obce) vlastníkem nemovitosti, která je v katastru zapsaná jako rodinný dům nebo objekt k bydlení (u této kategorie je omezení maximálně dvě podlaží a sklep a obytné podkroví a maximálně 3 bytové jednotky). Nemovitost tedy nemůže být bytovým domem nebo objektem k rekreaci. V domě musí mít ještě zapojený kotel na tuhá paliva (uhlí, dříví, pelety, ...spod. na výměnu plynových kotlů se dotace nevztahuje) a žadatel (nebo osoba kterou pošle za sebe - tedy jakýkoliv podatel) musí k nám osobně na podatelnu Ústeckého kraje v Ústí n. L. dříve než se vyčerpá celková částka 30 miliónů. Dnes aktuálně máme vyčerpáno 18 400 000, zbývá tedy 11 600 000. První den jsme přijali cca 140 žádostí, v úterý a ve středu po cca 90 žádostech a dnes to bylo už jen okolo 50 žádostí za den. Fronty se žádné už netvoří.

zpět na začátek

Elektronická podatelna | Kontakty na radnici | Řešení životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Městská ubytovna | Městská policie | Záchytné kotce | Kultura ve výběžku | Novinky městské knihovny | Fotogalerie | Mapa města
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek