Šluknov na facebooku Twitter Foursquare

MĚSTO ŠLUKNOV - Aktuality

25. 5. 2016 | zobrazit více

ČHMÚ hledá pozorovatele automatizované srážkoměrné stanice ve Šluknově

Pozorovatel má povinnost denně v 07 hod. SEČ změřit množství srážek (v zimě ještě výšku sněhové pokrývky) a v průběhu dne zaznamenávat význačné atmosférické jevy (např. mlhu, bouřku, námrazu, ...).

19. 5. 2016zobrazit pdf

Plánovaná odstávka na vodovodním zařízení

Dne 16.6.2016 od 8:00 do 18:00, ulice a č.p.: nám. Míru 371, 347-8, 1050, Pivovarská 366, 651, Křečanská, Svojsíkova

Město nabízí k prodeji rodinný dům v ulici Smetanova

Město nabízí k prodeji rodinný dům v ulici Smetanova

Rada města Šluknov schválila na své 46. schůzi, na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 17.03.2016, záměr prodat rodinný dům v řadové zástavbě ve Smetanově ulici č. p. 2 se třemi bytovými jednotkami. Minimální kupní cena je stanovena na částku 520.000 Kč.
Nabídky je možné podávat do 03.06.2016 do 11:00 hodin na podatelnu Městského úřadu Šluknov.

18. 5. 2016zobrazit pdf

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

26. 4. 2016zobrazit pdf

SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve Šluknově, Fügnerově ul.

Stávající betonová kanalizace vnitřního průměru 300 a 250 mm byla uvedena do provozu roku 1973. Je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – vykazuje korozi nad 50 %, deformace, praskliny, netěsnosti ve spojích a nedostatečný profil. V souběhu vedený vodovodní řad z roku 1892 je z litinových trub vnitřního průměru 80 mm. Je zkorodovaný a inkrustovaný přes 30 %, proto bude rekonstruován souběžně s kanalizací. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. dubna 2016. Stavební práce začaly od 25. dubna 2016 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2016.

20. 4. 2016zobrazit pdf

Oznámení výluky traťové koleje v úseku Jedlová - Krásná Lípa a Krásná Lípa - Rumburk

Výluka bude trvat nepřetržitě ve dnech 25. 04. 16 až 16. 06. 16. Náhradní autobusová doprava bude zavedena v úseku (Kytlice) - Mlýny - Rybniště - Rumburk a opačně, Svor - Rumburk a opačně, Svor - Šluknov a opačně, Svor - Rybniště a opačně. Všechny nahrazené spoje budou jezdit podle výlukového jízdního řádu, který je součástí tohoto oznámení.

20. 4. 2016 | zobrazit více

VNÍMÁNÍ POCITU BEZPEČÍ OBČANY MĚSTA ŠLUKNOV

Vážení občané, obracíme se na Vás se žádostí o vyplnění dotazníku, který se zaměřuje na průzkum pocitu bezpečí občanů města Šluknov. Potřebné výstupy budou zapracovány do nové Koncepce prevence kriminality pro roky 2016 - 2020.Za Vaši spolupráci děkujeme.

18. 4. 2016 | zobrazit více

Připravované investiční akce ORŽP na rok 2016

Dne 17. března byl schválen rozpočet města Šluknov, jehož součástí je i celá řada investičních akcí,...

6. 4. 2016 | zobrazit více

Zahájení realizaci II. etapy rekonstrukce náměstí Míru (horní část)

Zahájení realizaci II. etapy rekonstrukce náměstí Míru (horní část)

V příštím týdnu zahájí město Šluknov realizaci II. etapy rekonstrukce náměstí Míru (horní část). V rámci akce bude odstraněn stávající asfaltový povrch v horní části náměstí, které bude nově vydlážděno v duchu spodní části náměstí, nově vydlážděny budou i vjezdy do ulic Pivovarská a Karlova. Obrubníky budou nově odděleny i jednotlivé plochy pro parkování, přičemž dojde k rozšíření parkovacích míst a horní část náměstí bude zjednosměrněna. Průtažná komunikace bude od horní části oddělena metr širokým záhonem osázeným ve stejném duchu jako záhony na terminálu, nově předlážděny a rozšířeny budou všechny chodníky v horní části a veřejné osvětlení bude z budov přemístěno na nově osazené historizující sloupy veřejného osvětlení. Nový vzhled náměstí si můžete prohlédnout v přiložených obrázcích vizualizace.

22. 3. 2016zobrazit pdf

Šluknov zpívá - soutěž populárního zpěvu

Šluknov zpívá - soutěž populárního zpěvu

V našem výběžku je spousta mladých talentů, kteří si našli zálibu ve zpěvu. Rádi bychom Vám je představili, a proto vyhlašujeme soutěž populárního zpěvu. Jsi kluk či dívka a baví tě zpívat? Pak je právě tato soutěž pro Tebe tou pravou! Vyplň přihlášku a odevzdej ji do Šluknovského zámku nebo paní Jitce Hercikové.

Předkolo se bude konat ve Šluknovském zámku 29. dubna od 16:00 hodin.
Finále bude velkolepé. Ti nejlepší z Vás vystoupí v rámci Zámeckých slavností 25. června od 15:15 hodin na hlavním pódiu.

V porotě nebude chybět známá osobnost. Vítěz si odnese hodnotný dar. Na všechny mladé zpěváky se moc těšíme!

14. 3. 2016 | zobrazit více

Seznam památných stromů ve Šluknově se opět rozšířil

Seznam památných stromů ve Šluknově se opět rozšířil

V únoru přibyly na mapu památných stromů Šluknova další dva exempláře. V obou případech se jedná o duby letní a naleznete je v parčíku v Tyršově ulici a ve Fukově.

 

3. 2. 2016

Český statistický úřad bude opětovně v našem městě organizovat výběrová šetření v některých domácnostech

Výběrová šetření o životních podmínkách domácností v ČR (Životní podmínky 2016) se uskuteční v době od 6,. února do 5. června 2016, a to prostřednictvím speciálně vyškoleného tazatele. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovník zapojený do šetření se bude prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle zákona. Občané, oslovení pověřeným tazatelem si mohou jakékoli informace ověřit u pracovnice Krajské správy ČSÚ paní Ing. Jany Kopecké, tel. 472 706 173, mob. 736 509 973.

1. 12. 2015 | zobrazit více

Zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov

Městský úřad Šluknov, odbor rozvoje a ŽP, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, zpracoval návrh zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov za uplynulé období od jeho vydání do současné doby.

17. 11. 2015

Zpráva o uplatňování územního plánu Šluknov - NÁVRH

Městský úřad Šluknov, odbor rozvoje a ŽP, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dále jen "stavební zákon", dle ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov.
Tento Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov za uplynulé období od jeho vydání do současné doby je ve smyslu § 6 odst. 5 písm. e) a § 55 odst. 1 stavebního zákona před jeho předložením ke schválení Zastupitelstvu města Šluknov konzultován s dotčenými orgány a krajským úřadem.V době konzultací bude návrh zprávy zveřejněn na webových stránkách města Šluknov, aby se s tímto návrhem mohla seznámit veřejnost.
Návrh zprávy, bude doplněna a upravena na základě konzultací a došlých vyjádření před předložením Zastupitelstvu města Šluknov ke schválení dle § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona.

Rok 2015 na náměstí Míru ve Šluknově v 10 minutách
This text will be replaced
VIDEO vizitka Šluknova
This text will be replaced
zpět na začátek

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Záchytné kotce | Kultura ve výběžku | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek