Šluknov na facebooku Twitter Foursquare

MĚSTO ŠLUKNOV - Aktuality

Rekonstrukce radnice a provoz v náhradních prostorách

Rekonstrukce radnice a provoz v náhradních prostorách


- kontakty na zaměstnance úřadu ke stažení v pdf
- odkazy na online mapy, kde najdete náhradní prostory úřadu po dobu rekonstrukce
- informace o rekonstrukci radnice

10. 10. 2017 | zobrazit více

Město Šluknov spouští nový dotační program pro vlastníky domů na opravy fasád, střech a květinovou výzdobu oken

Jste vlastníkem domu v centru města a plánujete opravu fasády, střechy či alespoň květinovou výzdobu do oken? Pak právě vás by mohla zajímat informace, že Rada města v červenci schválila nový dotační program, díky kterému můžete získat od města dotaci ve výši až 60.000 Kč na opravu fasády, 40.000 Kč na opravu střechy a 500 Kč na květinovou výzdobu do oken. Vedení města by tím rádo podpořilo své obyvatele v průběžné opravě svých nemovitostí pro dosažení hezčího vzhledu města.

9. 10. 2017

Oznámení o dočasné uzavírce místní komunikace (ul. Smetanova)

Z důvodu opravy kanalizace bude v době od 11. 10. 2017 po dobu cca dvou týdnů uzavřena část ulice Smetanova směrem od náměstí. Přístup do ulice bude dočasně umožněn z druhé strany. Děkujeme za pochopení.

9. 10. 2017 | zobrazit více

Prezident České republiky ukončil návštěvu kraje ve Šluknovském výběžku

Na setkání s prezidentem ve Šluknově přišly i přes vytrvalý déšť přes dvě stovky lidí. Miloše Zemana přivítali také žáci Střední lesnické školy ze Šluknova, a to trubačskými fanfárami. V rámci diskuze s občany zazněla témata jako je nezaměstnanost, sociálně vyloučené lokality, důchody nebo nedostatek lékařů v této oblasti. Prezident ocenil, že se ve Šluknovském výběžku snížila nezaměstnanost a ocenil snahu vedení města o podporu a využití cestovního ruchu k rozvoji oblasti. Ze setkání v parku Zámku Šluknov si prezident Zeman odvezl ručně vyřezávaný betlém, který dostal od starostky města.
Reportáž a video z návštěvy prezidenta naleznete na webu Ústeckého kraje.

4. 10. 2017 | zobrazit více

Proměny veřejných prostranství financované z Programu prevence kriminality

Proměny veřejných prostranství financované z Programu prevence kriminality

Město Šluknov bylo letos velmi úspěšné v žádosti o dotace z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra. Kromě již tradičního příspěvku na platy dvou asistentů prevence kriminality jsme letos získali i více než 500.000 Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicích Karlova a Sokolská a zřízení nového sportovního hřiště v ulici Budišínská.

Informace o konání 17. zasedání Zastupitelstva města Šluknov v úterý 3. října 2017

Městský úřad Šluknov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění informuje o konání 17. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, svolaného starostkou města Mgr. Evou Džumanovou.

Místo konání: Šluknovský zámek – velký sál 1. patro
Doba konání: úterý 3. října 2017 od 16:00 hodin

25. 9. 2017 | zobrazit více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou již příští měsíc, a proto mi dovolte pár organizačních informací k jejich průběhu v našem městě:

Datum a čas konání voleb
Pátek 20.10.2017 v době od 14:00 do 22:00 hodin
Sobota 21.10.2017 v době od 8:00 do 14:00 hodin

22. 9. 2017 | zobrazit více

Rekonstrukce nevyhovujících úseků kanalizace a 123 let starého vodovodu ve Šluknově, v Husově ulici

Kanalizace v Husově ulici je z betonu vejčitého profilu 300/450 mm. Stoka z roku 1973 uložená v hloubce do 2,5 m je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Vykazuje rozsáhlou destrukci, proto některé části ani nemohly být zcela prohlédnuty – je zjevná koroze nad 50 %, praskliny, chybějící části dna a stěn. Také kanalizační šachty jsou zkorodované a popraskané, mají nedostatečný profil a chybí v nich stupadla. V důsledku stavu stoky a šachet vznikají četné kaverny. Vodovod je z litiny vnitřního průměru 60 mm. Byl uveden do provozu roku 1894 a je inkrustovaný do 40 - 50 %, proto SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. září 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2017.

18. 9. 2017

Oznámení o uzavření kaple na hřbitově ve Šluknově

Z důvodu rekonstrukce příjezdových komunikací a parkovacích míst u kaple na hřbitově ve Šluknově bude kaple po dobu rekonstrukce cca měsíc mimo provoz. Předem děkujeme za trpělivost a pochopení.

21. 8. 2017

Komunikace na sídlišti se dočkají opravy

sfdiMěsto Šluknov obdrželo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši téměř 3 mil. Kč na opravy a rozšíření chodníků vedoucích na sídliště. V rámci akce bude rovněž kompletně vyspravena stávající příjezdová komunikace z ulice 17. listopadu, která je již roky v havarijním stavu. Stavební práce se rozběhnou koncem srpna a potrvají do listopadu, přičemž finální vrstva asfaltového povrchu bude pravděpodobně položena až v roce následujícím. Obyvatele sídliště proto žádáme o schovívavost v průběhu stavby, která si vyžádá jisté omezení (dočasné omezení parkovacích míst či uzavírka jednotlivých úseků chodníků či komunikace).

17. 8. 2017zobrazit pdf

Oznámení o poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 20. a 21.10.2017

POZOR – změna sídla OVK č. 1 – z důvodu rekonstrukce radnice bude volební místnost OVK č. 1 přesunuta do Domu kultury – zasedací místnost (2. patro). Občané, pro které by chůze do 2. patra byla překážkou, mohou požádat o možnost volby doma do přenosné volební schránky  (MěÚ – evidence obyvatel, paní Slavíková, tel. 412 315 317).

9. 8. 2017 | zobrazit více

Křížová cesta Království

Křížová cesta Království

Areál křížové cesty v Království je nemovitou kulturní památkou. V letošním roce se za finanční spoluúčasti Ministerstva kultury vrátí zpět na místo 14 kamenných kapliček zastavení. Jedná se tak o další etapu celkové revitalizace areálu.

Dne 13.08.2017 ve 13:30 hod. proběhne na Křížové cestě Království předání instalovaných kamenných kapliček, i dvou kopií reliéfů. Jste srdečně zváni.

9. 8. 2017 | zobrazit více

Dětské hřiště Císařský

Dětské hřiště Císařský

Město Šluknov na základě požadavku občanů a vytipované lokality zahájilo v roce 2016 přípravu pozemku pro umístění dětského hřiště v Císařském. Jedná se o pozemek po bývalém objektu, který sloužil dlouhodobě jako nepovolená skládka a rostla zde spousta náletů, včetně invazivní křídlatky.
Vzniklé dětské hřiště splnilo naše vstupní požadavky – zkulturnili jsme další kout ve městě, zřídili jsme dětské hřiště v lokalitě, kde je větší množství dětí, vzniklo hřiště na bezpečném místě.

19. 7. 2017 | zobrazit více

Letní opravy komunikací

Letní opravy komunikací

Oproti minulým letům se město Šluknov rozhodlo realizovat opravy komunikací s asfaltovým povrchem již v polovině roku oproti obvyklejšímu podzimu.

5. 6. 2017 | zobrazit více

Donátor - sponzorství výroby kopií reliéfů zastavení Křížové cesty Království

Übernehmen Sie eine Patenschaft für die Renovierung einer Kreuzwegstation des Kreuzweges in Königswalde (Království)

Město Šluknov zahájilo v roce 2016 celkovou obnovu Křížové cesty v Království. V průběhu několika následujících let se chce intenzivně podílet na navrácení stavu, který byl v letech řádného působení a užívání této sakrální památky.

30. 5. 2017 | zobrazit více

Aplikace Česká Obec

Aplikace Česká Obec

Spustili jsme užitečnou pomůcku pro vaši rychlou a pohodlnou informovanost o dění ve městě, o důležitých informacích, uzavírkách, poruchách, kulturních akcích, povinnostech plateb apod. Aplikaci „Česká obec“ stačí nainstalovat zdarma do svých telefonů (Android nebo iPhone) spustit a vyhledat „Šluknov“. Potom už vám budou automaticky chodit upozornění a nové informace přímo do oznamovací lišty telefonu.
Aplikaci Česká Obec stahujte buď přes GooglePlay nebo App Store.

30. 5. 2017 | zobrazit více

Park na Rumburské je dokončen

Park na Rumburské je dokončen

V květnu byla dokončena téměř dva roky trvající obnova parku na Rumburské ulici. Akce byla završena výsadbou bohatě kvetoucího záhonu ve svahu pod okny a balkony panelových domů. Doufáme, že výsledný dojem je nejen pro obyvatele lokality, ale i občany parkem procházející pozitivní a rádi se v něm třebas na chvilku zdrží. Poděkování za realizaci patří zahradnickému středisku firmy UNILES pod vedením Ing. Jitky Čadové. Projekt byl zhotoven dle návrhu Ing. Ivy Jaburkové. V přiložené fotogalerii naleznete průběh prací a rovněž porovnání původního a současného stavu.

26. 5. 2017

Oznámení o změně sídla městské policie Šluknov

Služebna Městské policie Šluknov, po dobu rekonstrukce radnice, přesunuta do objektu č.p. 285 na náměstí Míru, 2. N.P. (nad stavebním úřadem).
Kontakt: tel.: 774 323 830, mp@mesto-sluknov.cz

4. 5. 2017 | zobrazit více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Byl vyhlášen termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a na webu jsou již k dispozici všechny dostupné informace, které budou i nadále doplňovány – v sekci „volby

3. 5. 2017zobrazit pdf

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. otvírá novou ordinaci „PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ“ ve Šluknově

Od 9. května 2017 přijímá NOVÉ PACIENTY.
Ordinace se nachází na adrese:  T. G. Masaryka 1055, ŠLUKNOV, tel. číslo. 601 156 483.
Ordinační hodiny: Pondělí, středa, pátek - 7:00 - 10:00 pouze sestra (registrace nových pacientů), úterý a čtvrtek od 7:00 - 15:00 lékař. Postupně budeme naše služby rozšiřovat i o další ordinační dny lékaře. Více v přiloženém pdf dokumentu.

4. 4. 2017

Oznámení - kontaktní pracoviště v Nerudově ulici

Od 03.04.2017 je v provozu kontaktní pracoviště v Nerudově ul. (dům s pečovatelskými byty), které slouží jako podatelna.
Provozní doba: pondělí – 8:00 hod. – 16:00 hod. a středa – 8:00 hod. – 16:00 hod.

VIDEO vizitka Šluknova
This text will be replaced
zpět na začátek

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Ztráty a nálezy | Kultura ve výběžku | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek