Šluknov na facebooku Twitter Foursquare

MĚSTO ŠLUKNOV - Aktuality

30. 9. 2015 | zobrazit více

S čistou hlavou o životě - FREE PARK - program pro všechny náctileté v Zámeckém parku Šluknov

V Zámeckém parku ve Šluknově proběhl 23.9. program pro všechny náctileté. Zde vám přinášíme video sestřih z této akce.

29. 9. 2015

Zrušení úředních hodin - Městský úřad Rumburk

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a živnostenský úřad oznamuje, že z provozních důvodů bude ve dnech: 12.10. 2015 až 16.10.2015 zavřeno na  úseku dopravy ( jedná se o registr vozidel, registr řidičských průkazů, taxislužbu a provádění zkoušek k získání řidičských oprávnění ). 19.10.2015 až 23.10.2015 zavřeno na Obecním živnostenském úřadě. Děkujeme za pochopení. Alena Jánská, vedoucí odboru

24. 9. 2015

Obnova Zeckelova kříže nad zastávkou ČD Císařský, Šluknov je nyní realitou

Obnova Zeckelova kříže nad zastávkou ČD Císařský, Šluknov je nyní realitou

Nedávnou jsme informovali o spolupráci města Šluknov s Nadací ČEZ, která vložila podporu opravu tohoto křížku do mobilní aplikace Nadace ČEZ EPP Pomáhej Pohybem. V této aplikaci EPP jsme mohli podporovat obnovu křížku svojí vlastní aktivitou - pohybem, který vás baví - chůze, běh, bruslení, jízda na kole, procházka s kočárkem, atd...
Cíl byl dosažen, a to ve velice krátké době. Příjemně nás to překvapilo a potěšil nás tak zájem široké veřejnosti o náš projekt.
A co nás vlastně čeká? Původní žádost o dotaci byla ve výši 133tis. Kč, ale nebyli jsme úspěšní z důvodu nemožnosti napasování na dotační okruhy. Mobilní aplikací Nadace ČEZ EPP Pomáhej Pohybem, dostaneme dotaci ve výši 80tis. Kč, ale město Šluknov finanční rozdíl doplatí a obnova kříže a jeho okolí tak započne zřejmě již letos. Celkové náklady jsou vyčísleny na částku 177.396,- Kč vč. DPH.
Děkujeme tímto za Váš aktivní zájem, a pokud Vás zajímá a baví tato forma podpory projektů, můžete pokračovat a své obdržené body věnovat i jiným projektům.

23. 9. 2015zobrazit pdf

Novela stavebního zákona

Novela stavebního zákona, připravovaná Ministerstvem pro místní rozvoj, se v současnosti nachází v mezirezortním připomínkovém řízení. Kromě stavebního zákona bude novelizováno dalších 35 souvisejících zákonů. Cílem ministerstva je normu zjednodušit zejména pro menší stavebníky a oživit stavební průmysl.

23. 9. 2015zobrazit pdf

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve Šluknově

Dne 20.10. dojde v době od 7:30 do 15:00 k plánovanému přerušení dodávky elektřiny v ulici Svojsíkova. Podrobné informace o lokalitě naleznete v přiloženém pdf.

22. 9. 2015

Poslední svoz bio popelnic

Poslední svoz popelnic na bio odpad se uskuteční ve dnech 27.10 2015 - úterní svoz a 30.10.2015 – páteční svoz.
Nádoby zůstávají v držení nájemců nádob. O svozovém plánu pro rok 2016 vás budeme informovat počátkem roku 2016 v místním tisku, osobně i telefonicky na MěÚ ve Šluknově, odbor rozvoje a životního prostředí, tel. č. 412 315 315, osobně i telefonicky v Technických službách spol. s r.o. a.s. , Císařský 378, Šluknov, tel. č. 412 386 202 a na webových stránkách města Šluknova.

21. 9. 2015zobrazit pdf

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v Království

Dne 23.10. dojde v době od 7:00 do 15:30 k plánovanému přerušení dodávky elektřiny v Království. Podrobné informace o lokalitě naleznete v přiloženém pdf.

Obnova parku v Rožanech

Jednou z priorit loni zvoleného zastupitelstva je i obnova městské zeleně v místních částech, kde doposud až na dílčí výjimky nebyla realizována. Pravděpodobně nejvýznamnější plochou parkové zeleně mimo centrum města je parčík v Rožanech, kde byla částečná parková úprava založena přibližně v 70. letech minulého století. Úprava však nebyla dotažena do konce a kromě zajímavého tújového stromořadí podél cesty na Novou ves zahrnovala pouze výsadbu několika smrků pichlavých, keřů a založení dnes již částečně zaniklých cest. Velká travnatá plocha zůstávala bez využití, stejně tak již dnes absentují koše a lavičky.

15. 9. 2015 | zobrazit více

Cvičení integrovaného záchranného systému v Dolní Poustevně

Cvičení integrovaného záchranného systému se konalo v Dolní Poustevně ve Šluknovském výběžku. Hasiči, záchranáři a policisté zasahovali u nehody autobusu s 39 studenty.

14. 9. 2015 | zobrazit více

Ve městě byl dokončen pasport zeleně

Ve městě byl dokončen pasport zeleně

V minulých týdnech byl dokončen téměř rok probíhající pasport zeleně. Ten spočíval nejen v komplexním hodnocení a inventarizaci veškerých travnatých ploch v majetku města, ale i ve zhodnocení stavu vzrostlé zeleně na veřejných prostranstvích.
Z pasportu vzešla velice zajímavá čísla – dozvěděli jsme se, že v majetku města je téměř 50 ha ploch zeleně a přes 4.500 vzrostlých stromů. Ještě zajímavější čísla pak vzešla z požadovaných opatření a následně odhadů na jejich provedení., které se jak v případě údržby všech travnatých ploch, tak k provedení ošetření stromů, šplhala k deseti milionům korun. Velmi alarmující pak je stav několika stovek dřevin po městě, kdy u řady z nich jsou doporučena komplexní ošetření za mnoho tisíc korun, u dalších pak dokonce skácení.

19. 8. 2015 | zobrazit více

Obyvatelé Šluknova mají nyní možnost hlásit závady ve městě elektronicky

Obyvatelé Šluknova mají nyní možnost hlásit závady ve městě elektronicky

Město Šluknov se rozhodlo svým občanům zjednodušit možnost hlášení závad, kterých si ve městě všimnou a které bohužel zejména vlivem vandalismu průběžně vznikají a vznikat budou. Přidali jsme se k městům, které využívají tzv. službu ProblemReport, která umožňuje každému hlásit zjištěné závady prostřednictvím chytrého telefonu či webové aplikace.

3. 8. 2015 | zobrazit více

Soutěž o NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR

Soutěž o NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR

Milí spoluobčané, náš sběrný dvůr se uchází o titul Sběrný dvůr roku 2015.  Kolektivní systém ASEKOL opět vyhlásil soutěž mezi sběrnými dvory o ten nejlepší, který získá zajímavou finanční odměnu.
Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od ½ července do konce října 2015, a to formou hodnocení široké veřejnosti prostřednictvím vyhledávače www.sberne-dvory.cz. Jejím cílem je najít v České republice ten nejlepší sběrný dvůr, tzn. uklizený, s ochotnou obsluhou, přívětivou otevírací dobou, co možná nejdostupnější a širokým rozsahem odebíraných komodit.

27. 7. 2015 | zobrazit více

Další kousek Fukova ožil

Další kousek Fukova ožil

Na loni dokončenou pietní obnovu hřbitova ve Fukově letos navázal sice o poznání menší, ale podobně zaměřený projekt. V minulosti se na území Fukova nacházelo hned několik drobných sakrálních památek, z nichž se do dnešních dnů zachovaly pouze dvě - kříž u bývalé cesty do Neusalzy-Spremberg a Boží muka u bývalé cesty do Taubenheimu. Kříž byl zásluhou německé strany obnoven již před několika lety a letos se díky finančnímu příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti podařilo renovovat i Boží muka.

24. 6. 2015zobrazit pdf

Přispějte do významného výzkumu české společnosti, za rozhovor odměna

Přispějte do významného výzkumu české společnosti, za rozhovor odměna

Vybrané domácnosti našeho města budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti. Výzkum Proměny české společnosti připravili odborníci z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity a bude v něm osloveno 10 000 náhodně vybraných domácností z celé ČR. Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnosti MEDIAN. Vybrané domácnosti v naší obci by měli navštívit v termínu 7.7. - 31.7. 2015.

18. 5. 2015 | zobrazit více

Revitalizace zeleně na Křížovém vrchu je ukončena

Revitalizace zeleně na Křížovém vrchu je ukončena

V květnu byla dokončena fyzická realizace projektu „Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově", jehož historie se počala psát již před dvěma lety podáním úspěšné žádosti o finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Tento projekt je doposud největší akcí věnující se systematické obnově městské zeleně ve Šluknově.

11. 5. 2015 | zobrazit více

Turistická doprava 2015 - vlak, bus, cyklobus, loď v Českém Švýcarsku

Přehled turistické dopravy - autobusy, nové cyklobusy a vlaky

15. 4. 2015zobrazit pdf

Informace o poskytnutých účelových dotacích z rozpočtu města Šluknov na pořádání sportovních, kulturních a jiných volnočasových akcí nebo na činnost v roce 2015

Dne 13.4.2015 schválila na své shcůzi Rada města Šluknov poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Šluknov dle Zásad pro poskytování finančních příspěvků neziskovým organizacím a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2015 v celkové částce 404.000 Kč. Příjemci jednotlivých dotací budou postupně osloveni Odborem ekonimickým Městského úřadu ve Šluknově k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

2. 4. 2015 | zobrazit více

Slavnostní otevření kompostárny ve Šluknově

Slavnostní otevření kompostárny ve Šluknově

V pátek 27. března 2015 v 10 hodin byla slavnostně otevřena nová kompostárna ve Šluknově, která je první kompostárnou svého druhu v našem regionu. Slavnostního otevření se zúčastnili představitelé našeho města. Spolu se starostkou Mgr. Evou Džumanovou byli přítomni i někteří zastupitelé, zároveň ale i starostové okolních obcí, zástupci dodavatelských firem a další hosté. V rámci této akce byl shrnut celý průběh stavby a předvedena technologie kompostování.

2. 3. 2015zobrazit pdf

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODBORU ROZVOJE A ŽP MěÚ ŠLUKNOV ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODBORU ROZVOJE A ŽP MěÚ ŠLUKNOV ZA ROK 2014

Odbor rozvoje a životního prostředí předkládá výroční zprávu o činnosti odboru za rok 2014. Činnost odboru byla zajišťována v souladu s organizačním řádem MěÚ Šluknov a v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2014.

Odbor zajistil příjmy do rozpočtu v rozsahu (poplatky za veřejné prostranství, dotace): 19.872.796,01 Kč
Na akce byly čerpány finanční prostředky v rámci schváleného rozpočtu v celkovém rozsahu: 47.741.172,59 Kč

27. 2. 2015

Strategický plán rozvoje města Šluknov 2015 – 2025

Strategický plán rozvoje města Šluknov 2015 – 2025

Město Šluknov zahájilo práce na programu rozvoje města. Strategický plán je velmi důležitý dokument, ve kterém budou shrnuty plány rozvoje města. Tento dokument je také zásadní při podávání žádostí o dotace. Na tvorbě strategického plánu se podílí pracovní skupina a je třeba do tohoto procesu zapojit i občany města, podnikatele, firmy, spolky, sdružení. Dovolím si tímto vyzvat občany ke spolupráci.  Ta spočívá ve vyplnění dotazníku, který bude k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách města, v tištěné podobě ve Šluknovských novinách, jednotlivě budou osloveny firmy, podnikatelé, spolky a sdružení. Individuální distribuci i sběr dotazníků budou provádět tazatelé – žáci SLŠ a SOŠ. Tazatelé budou mít pověření a budou obcházet domácnosti. Termín vyplnění a odevzdání dotazníků je do konce měsíce března. Čeká nás mnoho práce se zpracováním údajů, ale budou velmi cenným materiálem při zpracování strategického plánu rozvoje města.
Děkuji touto cestou všem, kteří budou ochotni dotazník vyplnit a přispět tím k sestavení co nejlepších vizí do budoucna.

- Dotazník pro podnikatele (pdf 232 kB)
- Dotazník pro spolky (pdf 259 kB)
- Dotazník pro veřejnost (pdf 414 kB)

Všechny dotazníky jsou ve formátu pdf formuláře, který můžete vyplnit elektronicky, uložit a následně vytisknout nebo odeslat na e-mail: programrozvoje@mesto-sluknov.cz

VIDEO vizitka Šluknova
This text will be replaced
zpět na začátek

Kontakty na radnici | Životní situace | Stránky odborů úřadu | EZAK - veřejné zakázky | Elektronická podatelna | Projekty a dotace | Vše o odpadech | Územní plánování | Geoportál města | Městská ubytovna | Městská policie | Záchytné kotce | Kultura ve výběžku | Fotogalerie
Informace z města | Informace z radnice | Infocentrum | Šluknovský zámek